Fostervækst - Når fostret skønnes for lille

Information til gravide hvor fosteret skønnes for lille.

Ultralydsskanning

Du er henvist til ultralydsundersøgelse, fordi din jordemoder eller din læge har haft mistanke om, at fosteret er mindre end forventet, eller fordi der er forhold i din graviditet, der kunne medføre en risiko for, at barnet ikke vokser, som det skal.

Når vi bestemmer fosterets vægt, måler vi fosterets hovedbredde og -længde, maveomkreds og længde af lårbensknoglen.

Er vægtbestemmelsen sikker ved ultralydsskanning?

Ligesom når jordemoderen eller lægen bedømmer fosterets vægt ved at føle på maven, er der tale om et skøn, og der vil altid være en vis usikkerhed på målingerne. Vi betragter dog vægtskønnet ved ultralydsskanning som et mere sikkert skøn.

Hvad kan årsagen være til, at fostret er for lille?

Der kan være mange årsager til, at fosteret er mindre end normalt.
En af de mest væsentlige grunde er arveligt bestemt, hvor helt normale børn fødes med en lav fødselsvægt. Måske er moderen eller faderen også født med lav fødselsvægt. Det er ganske ufarligt - vi skal blot sikre os, at fosteret tager normalt på i resten af graviditeten.

Der kan også dreje sig om en række forhold hos moderen, der gør, at fosteret ikke tager på, som det skal. Det kan dreje sig om forskellige sygdomme - eksempelvis forhøjet blodtryk, svangerskabsforgiftning, eller forskellige kroniske lidelser som tobaksrygning og infektioner.

Der kan være forhold ved moderkagen, der gør, at fosteret ikke får tilstrækkelig forsyning af næringsstoffer.

Forhold hos fosteret kan ligeledes betyde, at det ikke vokser normalt. Ved sygdomme hos fosteret vil det ofte ikke vokse normalt. Derfor vil vi altid lave en grundig gennemscanning, når vi finder et foster, der er for lille.

I tvillingegraviditeter vil de to børn ofte være mindre end, hvis der kun var et barn.

Hvad betyder det, når fosterets vægt skønnes mindre end normalt?

Det kan være tegn på, at fosteret ikke får den forsyning af næringsstoffer, som det skal have.

Hvad skal der ske i resten af graviditeten?

Når vi ser, at fosteret er mindre end normalt, vil vi følge med i fosterets vækst resten af graviditeten.

Det betyder, at du vil blive kontrolleret resten af graviditeten med:

  • Vægtskanninger hver 14. dag, så vi kan sikre os, at fosteret tager på, selvom det er lille.
  • Eventuel undersøgelse af blodgennemstrømningen i moderkagen og i fosteret – disse undersøgelser foretages efter behov.
  • Eventuel undersøgelse af fosterets hjertelyd (ved CTG-registrering).

Undersøgelserne kan vise, om fosteret har det godt.

Hvad kan du selv gøre?

Du skal selv være opmærksom på, at barnet bevæger sig, som det plejer. De fleste børn har en døgnrytme, hvor de bevæger sig på bestemte tidspunkter eller i bestemte situationer i løbet af dagen.

Hvis du en dag ikke har mærket barnet, som du plejer, skal du kontakte Fødemodtagelse på telefon 38 68 32 57.

Hvis du dyrker meget og anstrengende motion, kan vi anbefale, at du i resten af graviditeten afholder dig fra dette.
For nogle vil vi anbefale sygemelding.
Hvis du ryger, vil vi stærkt anbefale, at du ophører med dette. Har du brug for hjælp til rygestop, kan du kontakte vores rygestopkonsulent og jordemoder på tlf. 38 63 28 96. Her kan du lægge besked på telefonsvareren, med navn og telefonnummer, så bliver du kontaktet snarest muligt.

Vi anbefaler generelt, at du spiser sundt og varietet i din graviditet. Hvis du spiser en sund og varieret kost, hjælper det ikke på fosterets vækst, at du spiser mere end, hvad du har lyst til.

Skal du føde før tid?

Generelt har fosteret bedst af at blive i din livmoder indtil terminen, og sådan er det også for langt de fleste fostre, der er skønnet mindre end normalt. I nogle få tilfælde vil vi skønne, at fosteret har bedst af at blive født før tiden, fordi det ikke får tilstrækkelig næring.

Her vil vi nøje vurdere, hvilke risici der er forbundet med at fosteret blive født før tiden, sammenholdt med risikoen for at blive i livmoderen og ikke få tilstrækkeligt med næringsstoffer.

Når vi skønner at risikoen ved at blive i livmoderen er større end risikoen ved at blive født for tidligt, vil vi anbefale, at barnet bliver født.

Hvis det bliver aktuelt, vil du og din eventuelle partner undervejs blive nøje informeret og medinddraget i denne beslutning. Hvis vi skønner fødsel før tiden kan blive aktuel, vil vi tilbyde dig et lunge-modnende præparat (Celeston), der modner barnets lunger

Redaktør