Forebyggende strålebehandling af hjernen - PCI

Til patienter med småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Den sygdom du har, kan have tendens til at sprede sig til hjernen, også selvom behandlingen har virket godt. Undersøgelser har vist, at den risiko kan mindskes ved at give en forebyggende strålebehandling mod hjernen. Derfor vil vi tilbyde dig strålebehandling mod hele hjernen.

Planlægning af strålebehandling

Før selve behandlingen kan begynde, er det nødvendigt med planlægning og forberedelse. Der vil blive fremstillet et net specielt til dig. Nettet omslutter hovedet og sikrer, at strålebehandlingen bliver givet på samme område hver dag, hvilket er vigtigt. Iført dette net bliver du CT-scannet. Scanningsbillederne bruges til den endelige planlægning af strålebehandlingen.

Samlet set tager forberedelserne til strålebehandlingen 45-60 minutter.

Sådan foregår strålebehandlingen

Du får tilbudt 10 strålebehandlinger over et forløb på 2 uger. 

Strålebehandlingen foregår i klinikken. Den første dag, du skal have strålebehandling, er der sat en halv time af til en modtagelsessamtale med behandlingspersonalet. Her får du uddybende information om din strålebehandling og svar på eventuelle spørgsmål.

Første strålebehandling tager ca. 45 minutter, og de øvrige strålebehandlinger tager ca. 15 minutter pr. gang.

Før den daglige behandling får du taget røntgenbilleder, så vi kan se, når du ligger rigtigt, inden du får behandlingen.

Selve strålebehandlingen tager 2-3 minutter. Behandlingen er smertefri. Strålerne kan ikke mærkes og ikke ses. Du vil kunne høre en svag summen fra apparatet, mens du får strålerne, og du vil også kunne høre og se, når apparatet ændrer position.

Forholdsregler under strålebehandlingen

Du må 

  • tage brusebad
  • vaske hår 1-2 gange om ugen og bruge uparfumeret shampoo
  • duppe huden tør i det strålebehandlede område
  • bruge tøj af bomuld eller hudvenligt stofpå det behandlede område
  • tage en vitaminpille.

Du bør undgå

  • rygning
  • at få sol eller tage solarium på det bestrålede område
  • at smøre creme på det bestrålede område, inden strålebehandlingen
  • anvendelse af plaster inden for det bestrålede område
  • at tage antioxidanter ex. Q10 eller C-vitaminer.

Bivirkninger ved strålebehandlingen

Bivirkningerne er individuelle og varierer fra person til person.

Umiddelbare bivirkninger

Hårtab  1-2 uger efter, at du er begyndt på strålebehandling, kan du begynde at tabe håret. Du kan få bevilliget paryk og vil få udleveret rekvisition. Langt de fleste får håret tilbage, men der kan være områder, hvor håret efterfølgende vil være tyndere eller slet ikke gror ud. I sjældne tilfælde er hårtabet permanent.

Hovedpine, svimmelhed og kvalme  Hvis disse symptomer opstår, kan de lindres med binyrebarkhormon, så husk at fortælle personalet om dine symptomer.

Træthed  Træthed kan forekomme under strålebehandlingen.

Hudgener  Huden kan blive rød, irriteret og kløende i det bestrålede område. Spørg personalet om, hvad der kan lindre hudgenerne. 

Gener i svælget  Der kan opstå irritation helt bagerst i svælget. Irritationen vil være forsvundet, 2 uger efter behandlingen er ophørt.

Overfølsomhed for lys  Sollys kan i en periode genere mere end det plejer.

Øvrige bivirkninger

På længere sigt kan det ske, at din korttidshukommelse ikke er så god, som den har været. Hos enkelte kan udviklingen af grå stær fremskyndes.

Efter strålebehandlingen

Bivirkningerne vil være mest tydelige ca. 14 dage efter endt strålebehandling. De vil så aftage gradvist og ofte være overstået ca. 1 måned efter strålebehandlingen. Det kan dog tage måneder, før håret gror igen. I de næste 6 måneder anbefaler vi, at du undgår sollys og solarium på den strålebehandlede hud.

Redaktør