Fludarabinfosfat - behandling af kronisk lymfatisk leukæmi

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) kan behandles med stoffet Fludarabinfosfat. Behandlingen gives som infusion i en halv time over 3-5 dage. Der kan gives op til 6 behandlinger med 28 dages mellemrum. Behandlingen kan give bivirkninger.

Fludarabinfosfat bruges til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), men kan også anvendes til behandling af andre sygdomme.

Behandling

Fludarabinfosfat bliver givet i op til 6 behandlinger med 28 dages mellemrum. Du får Fludarabinfosfat som infusion over ½ time i 3-5 dage. Infusion betyder, at stoffet bliver blandet med væske og derefter givet ind i blodbanen.

Bivirkninger

Knoglemarven

7-14 dage efter behandlingen begynder din knoglemarvsfunktion at blive påvirket. Det betyder at knoglemarvens evne til at danne røde og hvide blodlegemer samt blodplader bliver nedsat midlertidigt.

Du får taget blodprøver for at kontrollereantallet af dine blodceller cirka 10 dage efter start af din behandling (eventuelt kun efter første behandling).

Hvis du oplever åndenød og hjertebanken, blødning, feber over 38,5°C, smerter eller andre pludseligt opståede gener, skal du kontakte læge eller sygeplejerske på afdelingen.

Det kan være nødvendigt at give dig behandling med blod- og blodpladetransfusioner samt antibiotika, eventuelt under en indlæggelse.

Forud for hver behandling får du taget nye blodprøver, og din dosis bliver tilpasset efter resultatet. Hvis blodcellerne er påvirket kan det blive nødvendigt at udsætte en planlagt behandling 1 - 2 uger.

Kvalme

Behandlingen giver meget sjældent kvalme. Hvis du alligevel får kvalme, får du en kvalmestillende medicin.

Andre bivirkninger

Der kan være andre bivirkninger end de nævnte. Det er normalt, at du kan føle dig træt og uoplagt i tiden under og efter behandlingen.

Andet

Det kan være en god ide at læse, sove, høre musik eller have en pårørende med til behandlingen.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan også læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Redaktør