Florinef suppressionstest

Du kan her læse mere om florinef suppressionstest, og hvordan testen foregår.

Hvad er Florinef ?

Florinef er et syntestisk fremstillet hormon, der har samme virkning som binyrebarkhormonet aldosteron. 

Når man indtager Florinef vil det hos normale undertrykke binyrenes egen aldosteron produktion.

Baggrund

Hormonet aldosteron produceres i binyrene og virker ved at regulere saltbalancen og blodtrykket. Forøget produktion af aldosteron kan være årsagen til forhøjet blodtryk. Denne sygdom kaldes primær hyperaldosteronisme.

Normalt reguleres dannelsen af aldosteron af et andet stof, renin, fra nyrerne. Ved primær hyperaldosteronisme er regulationen trådt ud af kraft og produktionen af aldosteron foregår ukontrolleret fra begge binyrer (hyperplasi) eller fra en godartet svulst i den ene binyre (Conn´s syndrom).

Formål med testen

Formålet er at undersøge om dine binyrer producerer for meget aldosteron, og at du dermed har sygdommen primær hyperaldosteronisme. 

Hvis du har primær hyperaldosteronisme, vil mængden af aldosteron i blodet ikke falde markant under Florinef testen. Du kan her læse mere om florinef suppressionstest, og hvordan testen foregår. 

Hvordan foregår testen?

Der skal opsamles døgnurin i 5 døgn. En døgnurinopsamling foregår således:

  • Opsamlingen startes på tom blære. Derfor skal du lade vandet i toilettet før du starter første døgnsurinopsamling kl. 8.00.
  • Herefter skal du samle al urin i de næste 24 timer i dunken for døgn 1. Næste morgen kl 8.00 skal du igen lade vandet og denne urin skal med i dunken for døgn 1.
  • Næste gang du skal lade vandet, skal du samle urinen i dunken for døgn 2. Derefter fortsætter du, som du gjorde døgnet før.
  • Dette gentages indtil 5. døgn afsluttes. 

De første 2 døgn er kontroldøgn, mens de efterfølgende 3 døgn er testdøgn, hvor der indtages Florinef hver 6. time. I løbet af testen vil du få taget blodprøver og blive vejet. 

Testen afsluttes med en plasmarenin- og aldosteronbestemmelse. Du kan se planen for hele dit test-forløb på skemaet ”Florinef Suppressionstest”, som du får udleveret sammen med denne patientinformation. 

Det er nødvendigt med målinger i 5 døgn for at opnå pålidelige resultater. Det kan også være nødvendigt i denne periode, at give et tilskud af kalium og et tilskud af natriumklorid (almindelig salt).

Vær opmærksom på

Vær venligst opmærksom på, at Florinef tabletterne skal opbevares i køleskab.

Lakrids må ikke indtages i forbindelse med testen, da det kan påvirke resultatet.

Bivirkninger

Væskeophobning kan forekomme i løbet af testen, men plejer at aftage i løbet af få dage.

I nogle tilfælde kan der forekomme en blodtryksstigning, men det er som regel beskedent, og ikke farligt i en kort periode.

Svar på testen

Du vil få svar på testen ved næste lægesamtale eller efter aftale.

Redaktør