Fjernelse af skinner, skruer eller søm hos børn

Her kan du læse, hvordan dit barn får fjernet skinner, skruer eller søm efter en led- og knoglekirurgiskoperation, og hvordan du som forælder skal forholde dig efter operationen.

Operation

Når dit barn skal have fjernet skinner, skruer eller søm, foregår dette ved en operation. Operationen foregår under fuld bedøvelse, og barnet skal være fastende. Dit barn kan få lov til at se det metal, han/hun har haft i knoglen, men det er ikke tilladt at give jer det med hjem.

Forbinding

Når dit barn er blevet opereret, får han/hun en mindre forbinding på. Hvis forbindingen bliver våd, eller det bløder igennem, skal I skifte den. I vil få ekstra forbinding med hjem. Det er vigtigt, at I holder forbindingen tør og ren for at mindske risikoen for betændelse.

Vær opmærksom på, at husdyr ikke kommer i nærheden af forbindingen, da det også vil øge risikoen for betændelse i såret.

Tråde

☐ Dit barn er blevet syet med tråde, som skal fjernes 12 dage efter operationen hos egen læge.

☐ Dit barn er blevet syet med selvopløsende tråde, som forsvinder i løbet af 2-3 uger.

Bad

Efter 24 timer må dit barn tage brusebad, hvis såret er tørt og ikke væsker.

Når barnet har været i bad, dupper I såret tørt med et rent håndklæde, hvorefter I sætter et rent plaster på. Dit barn må ikke gå i karbad, svømmehal eller havbad, før trådene er fjernet/opløst.

Smertestillende medicin

Efter operationen kan dit barn have smerter, der varer fra et par døgn og op til en uge. Vi anbefaler derfor, at dit barn følger den smertestillende plan, der er lagt af Børne- og Ungeafdelingen.

Hvor meget må barnet bevæge sig?

Når dit barn er kommet hjem, bør han/hun skåne benet/armen i 2 dage.

Når dit barn sidder eller ligger, skal han/hun placere benet/armen højt. Hvis dit barn har fået opereret benet, bør han/hun støtte så lidt som muligt på det i det første døgn for at mindske risikoen for blødning. Hvis dit barn har fået opereret armen, må han/hun gerne bevæge den.

For at stimulere blodomløbet skal dit barn bevæge tæer/fingre ca. 5 minutter hver time i løbet af dagen.

Komplikationer

Det er normalt, at det kan bløde en del fra hullerne i knoglen. Hvis det bliver nødvendigt at skifte forbindingen mere end 3 gange inden for det første døgn, bør I søge læge.

Hvis dit barn inden for det første døgn får stærke smerter, kraftig blødning eller kraftig hævelse, kontakt da klinikken.

Hvis dit barn efter det første døgn får tiltagende smerter, rødme, varme og hævelse omkring såret, eller hvis barnet får feber over 38 grader, kan det være tegn på betændelse. Kontakt da:

Egen læge, Akuttelefonen 1813 eller Led- og Knoglekirurgi, klinik 1.

Hvornår kan dit barn komme i skole igen?

Dette afhænger af operationens omfang, og hvor mange gener dit barn har.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit barns operation, er du velkommen til at kontakte os.

Medbring venligst denne patientinformation på operationsdagen.

Egne notater

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Redaktør