Fjernelse af prostata ved åben operation (radikal prostatektomi)

Ved kræft i prostata, kan det være nødvendigt at udføre en åben operation, hvor man fjerner prostata og sædblærerne. Læs her om forløbet før, under og efter operationen.

Om operationen

Operationen kalder man også radikal prostatektomi. Ved radikal prostatektomi forstås operativ fjernelse af prostata (blærehalskirtlen) og sædblærerne. Hensigten er at fjerne alt cancervæv i prostata.

Operationen foretages gennem et ca. 10 cm langt snit fra overkanten af skambenet mod navlen. Under operationen foretages også en undersøgelse af lymfeknuderne ved prostata, og i visse tilfælde fjerner man en del af lymfeknuderne.
 
Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer 2-2½ time. Du kan forvente at blive udskrevet efter 2-3 dage. 

Er der risici forbundet med operationen

 • Der er en meget lille risiko (0,2 % = 1/500) for, at man kan komme til at lave et lille hul i tarmen. Det vil i langt de fleste tilfælde opdages under operationen, hullet vil blive syet sammen, men indlæggelsen forlænges i nogle få dage.
 • Efter operationen kan helingen mellem urinrør og blære undertiden foregå langsommere end de 7 dage, man normalt går med kateter (se senere). Hos 3-4 % betyder det, at tiden med kateter bliver længere.
 • Hos ca. 1 % udvikles en forsnævring på det sted, hvor urinblære og urinrør er syet sammen. Det resulterer i slap urinstråle. Det kan let behandles ved en lille kikkertoperation igennem urinrøret.
 • Potens (rejsningsevne) og kontinens (evne til at holde på urinen) diskuteres senere i denne patientinformation.

Din forberedelse til operationen

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du oftest holde pause før din operation. Lægen, som tager beslutning om operation, vil informere dig nærmere herom.

Kosttilskud

Blødning under operationen øges, hvis du tager kosttilskud (Fiskeolie, Glucosamin, Q10, Hvidløgstabletter eller Ingefær), og du skal holde pause i mindst 14 dage, inden du opereres. Det samme gælder, hvis du spiser store mængder fed fisk eller hvidløg i kosten.

Diabetes type 2-medicin

Hvis du er i behandling med Metformin, skal du holde pause i 48 timer inden operationen.

Kost og motion

Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres. 

Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form. Du kan læse mere om kost før operation i patientinformationen ”Kost og operation”.

Alkohol og rygning

Du bør undlade at indtage alkohol 4 uger før operationen, ligesom det er en god ide at holde op med at ryge. Herved reduceres risikoen for komplikationer væsentligt. Du kan læse mere om rygning, alkohol og operationer i Sundhedsstyrelsens pjecer.

Inden operationen skal du:

 • Have taget blodprøver og evt. hjertediagram.
 • Aflevere en urinprøve til undersøgelse for evt. bakterier.
 • Undersøges af en læge.
 • Tale med en narkoselæge om bedøvelsen.
 • Have en samtale med en sygeplejerske.
 • Have taget mål til støttestrømper, som skal forebygge udvikling af blodpropper i benene.
 • Have udleveret et klysma/lavement til brug på operationsdagen. Dette skal sikre at endetarmen tømmes for afføring inden operationen.

Faste og tørste

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02.
 • Efter kl. 02 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter).
 • Du må få 250 ml væske umiddelbart inden kl. 06.
 • Fra kl. 06 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke.

Operationsdagen

Hjemmefra skal du:

 • Have taget et brusebad hjemmefra.
 • Have fjernet al behåring på maven, på lårene, omkring penis og både på og under pungen.
 • Tage ur og andre smykker af.
 • Medbringe badekåbe og hjemmesko.
 • Indføre det udleverede lavement / klysma i endetarmen, så afføring bliver tømt ud inden operationen.

Inden du bliver kørt til operation, skal du: 

 • Tage tøj på, der består af lange strømper, underbukser og en hospitalsskjorte.
 • Have identifikationsarmbånd på.
 • Opstarte smertebehandling samt evt. have en blodfortyndende indsprøjtning.
 • Kun tage din sædvanlige medicin efter aftale med personalet
 • Lade vandet.

Du må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på.

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin samt væske under operationen. 

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig. 

På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig, og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet vil støtte dig de første gange, du skal ud af sengen. 

Dagene efter operationen

Drop/dræn

Droppet fjernes, når du er i stand til selv at indtage tilstrækkeligt med væske - typisk dagen efter operationen. 

Under operationen indføres 1-2 dræn (plastikslanger) gennem bugvæggen. Disse dræn leder blod og vævsvæske væk fra operationsområdet. Drænene fjernes når mængden af vævsvæske er aftagende - typisk efter 1-2 dage, men undertiden kan der gå lidt længere tid. 

Støttestrømper og blodfortyndende indsprøjtning

I de dage, du er indlagt, skal du beholde støttestrømperne på, ligesom du dagligt vil få en indsprøjtning med blodfortyndende medicin. 

Smertebehandling

Efter operationen får du smertestillende medicin, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig uden særlige gener. Har du ondt, skal du informere plejepersonalet, så din smertebehandling kan reguleres. 

Kost og væske

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet. Det er vigtigt for sårhelingen, at du får en god ernæring, og du bliver derfor tilbudt et supplement til den daglige kost i form af proteindrikke.

Vejrtrækning

Da du har ligget længe i samme stilling under operationen og efterfølgende ikke er helt så aktiv, som du plejer, er der øget risiko for komplikationer i lungerne i form af eksempelvis lungebetændelse. 

For at mindske denne risiko instruerer plejepersonalet dig i vejrtrækningsøvelser, ligesom du selv kan forebygge ved at trække vejret godt igennem og ligge mindst muligt i sengen.

Aktivitet

Selvom du føler dig træt, er det meget vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. Herefter bør du gå omkring i afdelingen flere gange - både om dagen og om aftenen. På den måde stimulerer du vejrtrækningen og kredsløbet, og risikoen for komplikationer mindskes. 

Mave-/tarmfunktion

Efter længerevarende bedøvelser kan det være svært at få ordentligt gang i mave-/tarmfunktionen igen. Her er det af stor betydning, at du spiser og drikker til samtlige måltider og bevæger dig omkring så meget som muligt. Du får desuden udleveret et mildt afføringsmiddel. 

Hvile

Det er almindeligt at være træt efter en operation. Specielt efter en længerevarende operation kan det tage lang tid, inden trætheden fortager sig, og det er vigtigt, at du får sovet om natten og hviler i løbet af dagen.
 
En del af dagen går med aktiviteter som personlig pleje og stuegang hos dig og dine medpatienter. Du og dine pårørende bør afpasse antallet af og tidspunkt for besøgene, så du også får mulighed for at hvile dig.

Psykisk

Du vil ofte føle dig godt tilpas de første dage efter operationen. Herefter kan selv små ændringer i din tilstand eller dit velbefindende opfattes som tilbageskridt og udløse usikkerhed og tristhed. Humørsvingninger er imidlertid almindelige og oftest forbigående. 

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelsen have en udskrivningssamtale. Vi opfordrer til, at du inden samtalen forbereder eventuelle spørgsmål, og at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen. 

Hvis du efter udskrivelsen fortsat skal tage medicin, vil du få udleveret en medicinliste. 

Efter udskrivelsen

Sår

Plastrene tages af, når der er gået mindst 24 timer efter operationen. Nye plastre skal kun påsættes, hvis der siver væske fra sårene, eller hvis klipsene hænger fast i tøjet. Sårene skal vaskes forsigtigt, for eksempel med en flad hånd i forbindelse med brusebad. Du må tage brusebad når der er gået mindst 24 timer efter operationen. Du må ikke tage karbad før klipsene er fjernet. Sårene duppes tørre med et blødt håndklæde.

Rødme, varme og hævelse omkring sårene kan være tegn på betændelse, og du bør tilses af din praktiserende læge. Klipsene skal fjernes hos din egen læge efter 10 dage. Du skal selv bestille tid til dette.

Blærekateter

Daglig hygiejne omkring katetret udføres ved, at du vasker både kateterslangen og penis. Det er vigtigt, at du vasker i retning væk fra urinrørsåbningen. Sørg altid for, at forhuden efterfølgende trækkes på plads igen.

Kateterslangen fastgøres på lår med et genanvendeligt fikseringsplaster, som kan skiftes ved behov, eller hvis det ikke klistre ordentligt. For at sikre minimalt træk på kateteret skal du benytte tætsiddende underbukser, eventuelt foret med en herre-ble. 

Kateterposen sættes fast på benet med elastik eller Velcrobånd således, at den altid er placeret i lavere niveau end blæren. Posen tømmes når den er max. ¾ fyldt. Til natten påsættes en ”forlænger-pose” der sikrer et ordentligt afløb natten igennem. Denne pose tømmes via bundventilen, og genbruges 3-4 nætter inden den kasseres i skraldespanden. Du skal altid foretage håndvask både før og efter håndtering af kateter og poser.

Sivning med (blodtilblandet) urin ved siden af katetret kan forekomme i forbindelse med toiletbesøg eller anden anstrengelse. Dette er almindeligt og oftest uden efterfølgende problemer.

Observationer

I dagene efter operationen kan der forekomme hævelse og blåfarvning af penis og pung. Dette kan ofte afhjælpes ved at løfte og støtte pungen med et par tætsiddende underbukser foret med en herre-ble. Hvis der opstår større hævelse og blåfarvning skal du henvende dig i Urinvejssygdomme, klinik 1.Urinen kan periodevis være let blodtilblandet. Hvis der ikke er klumper i urinen, og den løber frit til posen, skal du blot øge din væskeindtagelse til ca. 2 liter. Hvis urinen ikke løber frit, eller du får spændinger over blæren, skal du STRAKS kontakte Urinvejssygdomme, sengeafsnit 2 (se afsnit om kateterproblemer).

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge. 

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Potens

Operationens primære mål er at helbrede kræftsygdommen. Hos nogle kan operationen udføres, så man forsøger at skåne de nerver, der går til svulmelegemerne i penis. Lykkes dette, vil der være chance for, at du bevarer din rejsningsevne efter operationen. 

Rejsningsevnen vender ikke tilbage lige med det samme. En del genvinder rejsningsevnen inden for det første år efter operationen, men helt op til 18-24 måneder efter operationen kan der ske forbedring. 

Jo bedre din rejsningsevne var inden operationen, og jo yngre du er, des bedre er muligheden for et godt resultat efterfølgende. 

Hvis operationen ikke kan gennemføres med bevarelse af nerverne til svulmelegemerne, fordi det under operationen vurderes, at mere væv skal fjernes for at gøre dig rask, er chancen for bevaret rejsningsevne meget lille. 

Hvis rejsningsevnen er påvirket efter operationen, er der mulighed for hjælp. Vi vil oftest tilbyde medicinsk behandling hurtigt efter operationen for at stimulere rejsningsevnen. Dette vil vi diskutere med dig ved kontrol besøg efter operationen.

Seksualfunktion i øvrigt

Når prostata og sædblærer er fjernet, kan der ikke længere opnås sædudtømmelse. Du vil derimod fortsat kunne opnå orgasme, også selvom du evt. ikke vil kunne opnå rejsning. 

Henvendelse ved komplikationer

Du skal henvende dig, hvis du oplever: 

 • Feber.
 • Tiltagende smerter i maven/operationssåret.
 • Sivning med tykt, gulligt pus fra såret.
 • Rødme, varme og/eller hævelse omkring såret.
 • Tiltagende blod i urinen.

I det første døgn efter udskrivelsen skal du ringe til Urinvejssygdomme, klinik 1. Aften og nat skal du henvende dig til Akutnummer 1813, hvorefter du kan blive henvist til nærmeste akutmodtagelse.

Efter det første døgn skal du i dagtimerne henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1 eller til din praktiserende læge. Aften og nat skal du henvende dig til Akutnummer 1813, hvorefter du kan blive henvist til nærmeste akutmodtagelse.

Kontrol og efterbehandling

I forbindelse med din udskrivelse får du udleveret eller tilsendt en mødetid til klinisk kontrol efter 2 uger til fjernelse af blærekateter. 

2-3 uger efter operationen vil du få svar på den mikroskopiske undersøgelse af den fjernede prostata. Du vil få udleveret eller tilsendt mødetid til dette i forbindelse med din udskrivelse.

I forbindelse med at dit blærekateter bliver fjernet, vil du om nødvendigt få udleveret en antibiotisk kur, som varer 3 dage. Du skal efterfølgende regne med klinisk kontrol 3, 6, 12 og 18 måneder efter operationen. Efter dette vil mange patienter kunne overgå til kontrol hos egen læge med blodprøvetagning (PSA måling) 1 gang årligt indtil 10 år efter operationen. 

Redaktør