Fjernelse af milt (Splenektomi)

Beskrivelse af forløbet i forbindelse med en operation, hvor milten fjernes.

Vi har udarbejdet denne patientinformation for at overordnet beskrive det forløb, du skal igennem i forbindelse med din operaton. Ethvert forløb er forskelligt, og patientinformationen er kun tænkt som et supplement til den mundtlige information, du får på afdelingen. 

Milten har betydning for bekæmpelsen af infektioner. Når milten er fjernet er der visse infektioner, man har sværere ved at bekæmpe. Det gælder f.eks. lungebetændelse forårsaget af pneumokokbakterien. 

Årsager til at milten må fjernes

  • Blodsygdomme.
  • Beskadigelse af milten under operation for andre sygdomme i bughulen.
  • Skader mod venstre side af kroppen. 

Vaccination

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret mod pneumokokininfektion. Vaccinationen bliverenten udført i forbindelse med din indlæggelse eller efter udskrivelsen hos din egen læge. Hvis du ikke er blevet vaccineret før operationen, må du tidligst vaccineres 14 dage efter operationen hos egen læge. 

Operationen

Der foretages et snit under venstre ribbensbue. Milten frilægges fra bugspytskirtlens hale og mavesækken. Herefter underbindes karrene, og milten fjernes. Der lægges et dræn op mod området, hvor milten er blevet fjernet. 

Efter operationen

Efter operationen bliver du kørt til opvågning, hvor personalet blandt andet overvåger dit kredsløb og vejrtrækning og sørger for, at du bliver smertelindret. Her bliver du kun sparsomt informeret om operationen, idet følger efter bedøvelsen medfører, at du efterfølgende ikke med sikkerhed kan huske, hvad du har fået fortalt. Af disse grunde gives den generelle information om operationen enten på sengeafsnittet samme dag, eller næste dag på stuegang. Opholdet i Opvågning kan tage op til 24 timer. 

Efter operationen på sengeafsnittet

Du bliver kørt tilbage på sengeafsnittet og evt. være udstyret med: 

  1. Et dræn (plastikrør) til at bortlede blod og vævsvæske fra bughulen. Drænet fjernes i løbet af nogle dage. 
  2. Sonde i mavesækken, som hurtigt fjernes. 
  3. En kanyle (drop) i en hånd eller arm til indgift af væske. I visse tilfælde er der lagt et plastikrør direkte ind i en større blodåre på halsen eller ved kravebenet. 
  4. Gennem en plastikslange (epiduralkateter) i ryggen gives smertestillende medicin de første 3 dage efter operationen.

I løbet af dagene efter operationen går maven atter i gang. Først afgår der luft fra tarmåbningen og senere afføring. Du får kost efter evne i takt med, at din tarmfunktionen bliver normal.

Allerede fra den første dag efter operationen bliver du opfordret til fysisk aktivitet for at nedsætte risikoen for komplikationer. 

Inden udskrivelsen

Vi udsteder et kort, hvorpå der står, at du har fået fjernet milten, og vi anbefaler, at du altid opbevarer dette kort på dig. På kortet er der også anført dato for vaccination, og at der anbefales penicillinbehandling i tilfælde af temperatur over 38,5. Re-vaccination vurderes efter fem år ved indsendelse af blodprøver til Statens Seruminstitut. Dette foregår via din egen læge. 

Komplikationer

Den hyppigste komplikation er blødning fra de kar, som er blevet underbundet under operationen. Herudover ses i sjældne tilfælde, at bugspytkirtelvæske via drænet løber ud på huden. Fistlen lukker oftest af sig selv, men drænet skal blive liggende. Der kan også opstå en byld svarende til miltens plads. 

Indenfor 48 timer

Skulle der inden for 2 dage efter du er udskrevet opstå feber/tiltagende smerter kan du kontakte den vagthavende læge. Ellers kontaktes egen læge eller akuttelefon 1813. 

Redaktør