Fjernelse af Peritonealdialysekateter (Tungstenkateter)

Da du har fået tid til fjernelse af peritonealdialysekateter (tungstenkateter), vil vi kort orientere dig om, hvordan det foregår.

Om fjernelse af Peritonealdialysekateter

Du skal have fjernet dit tungstenkateter, da det ikke skal bruges længere. Kateteret fjernes ved en operation, hvor du skal i fuld bedøvelse (narkose).

Du bliver indkaldt til indlæggelse dagen før, kateteret skal fjernes. Du kan forvente at komme hjem samme dag, som dit kateter er fjernet.

Blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause med dette før operationen. Lægen tager stilling til, hvor længe før operationen du skal holde pause.

Hvad skal der ske på indlæggelsesdagen?

Når du møder ind på sengeafsnittet, får du tildelt en stue.

Vi skriver journal.

Du skal faste fra midnat. Det betyder, at du hverken må spise eller drikke herefter.

Narkosetilsyn

Da operationen foregår i fuldbedøvelse, skal du tale med en narkoselæge dagen før operationen. Du skal også have taget blodprøver.

Operationsdagen

Inden operationen skal du vaske dig omhyggeligt – især mave og navle. Du skal skifte din forbinding omkring dit kateter, som du plejer.

Hvordan foregår operationen?

Du bliver hentet af en portør, der kører dig til operationsstuen, hvor operationen skal foregå. Her tager en sygeplejerske imod dig.

Da kateteret er vokset fast i underhuden, skal det løsnes forsigtigt. Du vil ikke kunne mærke noget, da du er bedøvet.

Når kateteret er fjernet, syes snittet sammen med 2-3 sting, og du får en lille forbinding på.

Efter operationen

Du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet efter operationen. Du må gerne stå ud af sengen samt spise og drikke, som du plejer.

Hold forbindingen tør. Du må ikke gå i bad eller på anden måde gøre forbindingen våd, før der er gået 2-3 dage.

Bliver forbindingen alligevel våd, skal du skifte den med det samme. Derudover skal du skifte forbindingen 2 gange om ugen.

Hvis du oplever rødme, ømhed, hævelse eller smerter rundt omkring såret eller får feber, skal du kontakte afdelingen.

Karbad og svømmehal skal du vente med til trådene er fjernet.

Fjernelse af tråde

Efter operationen skal trådene i operationssåret blive siddende i 14 dage, hvorefter du skal have dem fjernet. Trådene fjernes af din egen læge eller en sygeplejerske på afdelingen.

Når trådene er fjernet, får du et lille plaster på, som sædvanligvis kan fjernes dagen efter.

Når du tager hjem efter operationen, aftaler vi med dig, hvor og hvornår du skal have fjernet trådene.

Redaktør