Fampyra, behandling med (Fampridin)

Fampyra er en symptomatisk behandling, der kan bedre gangen hos en del patienter medmultipel sklerose (MS). Denne patientinformation beskriver kort hvilke patienter, der kan få tilbudt behandlingen, og hvilke bivirkninger der kan være.

Hvem kan tilbydes Fampyra?

Fampyra tabletter kan anvendes til forbedring af gangbesvær hos voksne patienter med både attakvis multipel sklerose (MS) og progressive former for MS. Fampyra er en symptomatisk behandling, der kan anvendes alene eller sammen med anden forebyggende behandling mod MS. 

Du skal være i stabil fase af sygdommen. Din funktionsnedsættelse skal være moderat til middelsvær (EDSS 4-7), og det er et krav, at effekten dokumenteres i en afprøvningsfase på 2 uger. Det er meget vigtigt, at du har taget medicinen om morgenen, og helt frem til du testes efter 2 uger.

Hvem må ikke få Fampyra?

Du må ikke få Fampyra, hvis du er allergisk overfor indholdsstoffet fampridin, eller hvis du får andre lægemidler, der indeholder fampridin. Har du haft eller har du epilepsi eller andre former for kramper (fraset feberkramper som barn) eller nedsat nyrefunktion, må du heller ikke få Fampyra. 

Fampyra udskilles gennem nyrerne, og nedsat nyrefunktion fører til højere koncentration i kroppen og dermed større risiko for alvorlige bivirkninger. Effekten kan ikke vurderes, hvis du har attak eller stadig er ved at komme dig efter attak. Du må ikke påbegynde andre behandlinger i tilslutning til afprøvningsfasen.

Hvordan virker Fampyra?

Fampyra forbedrer nerveledningen i beskadigede nerveceller og kan derved forbedre gangfunktionen. Omkring 1/3 af de MS-patienter, der tager Fampyra, får forbedret deres ganghastighed med omkring 25 %. 

Op mod 80 % får forbedringer i deres livskvalitet, men en del af patienterne stopper senere behandlingen på grund af bivirkninger eller manglende effekt. Dette vil derfor blive drøftet ved dine kontroller i klinikken.

Fampyra har været brugt i Danmark siden 2011.

Dosering

Du skal tage 1 depottablet på 10 mg to gange dagligt med 12 timers mellemrum. Tabletterne skal synkes hele og må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller tygges. Dette er meget vigtigt, idet depotvirkningen ellers ophæves, hvilket kan føre til bivirkninger, herunder krampeanfald. 

En glemt tablet må ikke erstattes af dobbeltdosis, da dette også kan føre til bivirkninger. Der er ingen øget positiv effekt af en døgndosis over 20 mg, men derimod stiger risikoen for bivirkninger betydeligt, hvis man overstiger den anbefalede dosis.

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er øget forekomst af urinvejsinfektion, der ses hos omkring 12 %.

Andre bivirkninger er søvnløshed, angst, balanceforstyrrelser, svimmelhed, føleforstyrrelser, rystelser, hovedpine, slaphed, åndenød, svælgsmerter, kvalme, opkastninger, forstoppelse, fordøjelsesbesvær samt rygsmerter. 

Sjældent ses epileptiske anfald, der altid bør føre til ophør af behandlingen. Hvis du nøje følger de instruktioner, vi giver dig om brugen af Fampyra, er der ikke en højere risiko for epileptiske anfald end hvad der normalt er (MS-patienter har en lidt højere risiko for epilepsi grundet skaderne på hjernen).

Fampyra påvirker i moderat grad evnen til at betjene maskiner og føre motorkøretøj på grund af risiko for svimmelhed. Der kan muligvis ses let svækkelse af immunsystemet og dermed øget forekomst af infektioner som lungebetændelse, influenza og bihulebetændelse, men det er ikke noget, vi hyppigt får tilbagemeldinger om.

Forsigtighedsregler

Lægen vil være opmærksom på, om du tager andre lægemidler, der ikke bør anvendes samtidig med Fampyra (for eksempel Cimetidin, Carvediol, Propanolol, Metformin). Hvis du har hjerteproblemer, skal du fortælle lægen det.

Graviditet, amning, fertilitet og p-piller

Der findes ingen data fra mennesker, men af sikkerhedsgrunde må Fampyra ikke anvendes under graviditet og amning. Fertile kvinder bør bruge p-piller eller anden sikker prævention, mens de behandles med Fampyra.

Før start af behandling

Behandlingen kan opstartes af speciallæger i neurologi, og vil ofte være drøftet ved konference, før du får den første tablet. Din nyrefunktion vil blive undersøgt ved en blodprøve forud for behandlingsstart, og du vil blive spurgt om du tidligere har haft epilepsi/kramper (fraset feberkramper som barn). 

For at vurdere behandlingens effekt skal du have foretaget en gangtest både før behandlingsstart og efter 2 ugers behandling. Herudover bliver du spurgt, om der er effekt af Fampyra på andre funktioner end gangen. Hvorvidt behandlingen kan tilbydes efter afprøvningsfasen, afgøres af lægen efter en samlet vurdering af effekt og bivirkninger.

Efterfølgende kontroller

Hvis du får bivirkninger under behandlingen eller du ikke længere synes, der er effekt af behandlingen, bør du kontakte os. 

Hvis der er tvivl om effekten, skal der eventuelt foretages ny gangtest, mens du er i behandling, og efter du har været ubehandlet i en periode. Forværres tilstanden ubehandlet kan den genoptages.

Er tilstanden uændret eller ligefrem bedret efter pausering, stoppes behandlingen. Din nyrefunktion skal kontrolleres, når du alligevel kommer til kontrol i klinikken.

Redaktør