FEEL+

Information om FEEL+ træningsforløb, der bruges til patienter med prostatakræft i kastrationsbehandling.  

Information til dig der skal starte FEEL+ træningsforløb på Herlev Hospital 

Som patient med prostatakræft, i kastrationsbehandling, er fysisk træning en af de mest effektive metoder til at modvirke de bivirkninger, som kan følge med behandlingen. Dette træningsprogram har til hensigt at hjælpe dig i gang med fysisk træning og således reducere eller kompensere for nogle af bivirkningerne. 

Vi anser træning som en vigtig del af din behandling og det er derfor vigtigt, at du efter endt træningsforløb på hospitalet fortsætter med at træne, og bruger det du lærer på træningsforløbet. Derfor vil vi, i slutningen af dit træningsforløb, have fokus på, hvilke muligheder du har for at fortsætte din træning og hjælpe dig videre med det. 

FEEL+ består af patientskole, træning og kontrolforløb

Patientskole

Træningsforløbet indledes med, at du og dine pårørende inviteres til tværfaglig undervisning på patientskolen, som starter hele dit forløb. Patientskolen varer 1½ time og foregår den første tirsdag i hver måned fra klokken 14.00-15.30.

Patientskolen foregår i mødelokale ____________________________________________

På patientskolen vil der være oplæg fra:

Læge: Prostatakræft, sygdom og behandling.

Sygeplejerske: FEEL+ forløbet og at leve med prostatakræft.

Diætist: Kostvejledning.

Fysioterapeut: Effekten af træning og træningsforløbet.

Træning

Træningsforløbet har en varighed af 3 måneder, hvor du to gange om ugen træner på hold sammen med 10-20 andre mænd med prostatakræft.  Træningen starter op umiddelbart efter, at du har været på patientskole. 

En typisk træningsseance vil være med opvarmning på cykel eller anden konditionstræning samt styrketræning i maskiner under vejledning af fysioterapeut. Alle kommer med forskelligt udgangspunkt, så du behøver ikke at være bekymret for, at du ikke "passer" ind på holdet - for det gør du!

Kontrolforløb

Der vil i forbindelse med deltagelse i FEEL+ træningsforløb være tre konsultationer hos sygeplejerske. 

  • Ved opstart af træningsforløbet.
  • Efter afslutning af træningsforløbet.
  • 3 måneder efter afslutningen af træningsforløbet.

Konsultationerne hos sygeplejersken er individuelle kontroller med fokus på sundhed og forebyggelse. 

Praktisk information

Hvor foregår træningen?

Den fysiske træning foregår i træningssalen P2, som ligger på 3. etage. 

Påklædning

Almindeligt løstsiddende tøj eller træningstøj og sportssko eller snøresko er egnet til træning. Der er desværre ikke mulighed for bad eller omklædning lige i nærheden af træningssalen. 

Afbud til træning

Skulle du blive forhindret i at møde op til træning bedes du melde afbud enten til fysioterapeuten gangen inden eller ved at ringe til sekretæren i fysioterapien mandag-fredag mellem klokken 08.00-15.00 på telefon 38 68 38 01.

Afbud til sygeplejekonsultation

Du kan ringe afbud til Afdeling for Urinvejssygdomme, klinik 1 på nedenstående telefonnummer. 

Redaktør