Everolimus (RAD001), behandling med

Til patienter med kræft i nyrerne.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Informationen giver oplysning om behandling med stoffet Everolimus (RAD001), som du er blevet tilbudt for din sygdom og om hvordan behandlingen vil foregå. 

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i nyrerne kan behandles med Everolimus (RAD001). Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde delvist i kortere eller længere tid. 

Hvad er Everolimus (RAD001) 

Everolimus (RAD001) tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen. Everolimus (RAD001) virker ved at bremse væksten af kræftsvulsten. 

Behandlingen 

Everolimus (RAD001) vil blive udleveret som tabletter af 5 mg. Du skal indtage i alt 2 tabletter (=10mg) på samme tidspunkt hver dag. Tabletterne er følsomme over for lys og skal blive i pakningen, indtil du indtager dem.

Tabletterne skal sluges hele med et glas vand, evt., efter et let fedtfattigt måltid. Du bør undgå overdreven indtagelse af fedt, da det påvirker optagelsen af Everolimus (RAD001). 

Nogle eksempler på fedtfattig mad, som kan tages i forbindelse med tabletterne kan være: Müesli med fedtfattig mælk, ristet brød med eller uden fedtfattig margarine eller frugt. Skulle du kaste op, efter at have indtaget medicinen, skal du ikke tage en ny dosis medicin. 

Behandlingen foregår i klinikken. Du får taget blodprøver hver 4. uge, hvor du også taler med en læge og/eller sygeplejerske.

Under behandlingen bliver der foretaget status hver 12. uge. Din sygdomsstatus vurderes ved lægens undersøgelse og ved hjælp af scanninger. 

Behandlingen ophører, hvis CT-scanningerne viser, at Everolimus (RAD001) ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger og hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Undersøgelser

Før start af behandlingen er det nødvendigt at foretage en række undersøgelser. Du bliver undersøgt af en læge, får taget adskillige blodprøver og et elektrokardiogram (EKG). 

Din hjertefunktion bliver undersøgt ved hjælp af en MUGA undersøgelse (en undersøgelse af hjertets pumpeevne ved hjælp af radioaktivt stof), og du får eventuelt foretaget en lungefunktionsundersøgelse. Disse undersøgelser foretages, fordi tidligere undersøgelser har vist, at Everolimus (RAD001) i sjældne tilfælde kan påvirke hjertets pumpeevne og lungefunktionen. 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Behandling med Everolimus (RAD001) kan bl.a. hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller. Behandlingen kan ændre blodets indhold af kolesterol og andre fedtstoffer samt påvirke sukkerstofskiftet og det kan give behov for behandling. Du får derfor taget en blodprøve hver 4. uge, hvor du skal møde fastende. 

Scanning

Du får foretaget scanning hver 12 uge. Undersøgelsen viser, om behandlingen har effekt på din sygdom. 

Bivirkninger

Everolimus (RAD001) påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig. Vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. 

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder dig helt eller delvist i den periode, hvor du får behandling. 

Blodmangel, infektion og blødning  Everolimus (RAD001) nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Du vil derfor kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektion kan vise sig ved feber og influenza. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker eller røde mærker i huden. 

Diarre  Kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen. Diarre forstås her som en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring om natten. Hvis du får diarre skal det behandles. Det er vigtigt, at du følger afdelingens anbefaling for behandling af diarre. 

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og evt. opkastning. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som du vil få udleveret af afdelingen. 

Hudreaktioner og negleforandringer  Du kan opleve acne (bumser), tør hud og udslet i ansigt eller på kroppen, og negleforandringer af vekslende karakter. Afdelingens personale vil kunne hjælpe med gode råd vedrørende behandling. 

Nedsat appetit, smagsændringer og vægttab  Du kan opleve nedsat appetit og smagsændringer i forbindelse med behandlingen. Hvis du får vægttab, vil afdelingens personale hjælpe med råd vedrørende ernæring. 

Smerter  Hovedpine, ryg-, led- eller brystsmerter kan forekomme og behandles med smertestillende medicin. 

Åndedrætsbesvær og hoste  Behandlingen kan påvirke lungerne og i yderst sjældne tilfælde give en betændelsestilstand i lungerne, som kan være livstruende. 

Forhøjede kolesteroltal, blodsukkerniveau, levertal samt nedsættelse af nyretal og kaliumindhold i blodet  Behandlingen kan føre til forhøjelse af kolesteroltal, blodsukker og levertal samt nedsættelse af nyretal og kaliumniveau i blodet. Du vil derfor regelmæssigt få kontrolleret dette ved blodprøver. 

Mund- og halsbetændelse  Ømhed, smerter i mund og svælg og evt. blister eller sårdannelse kan være tegn på mund- og halsbetændelse. Afdelingens personale vil instruere dig i brug af mundplejemidler, hvis du får symptomer. 

Søvnbesvær og depression  Din søvn og dit humør kan blive påvirket. Dette kan også skyldes, at du er i en såvel fysisk som psykisk belastende situation. 

Forhøjet blodtryk  Da Everolimus (RAD001) påvirker karvæggen (blodårerne), kan der forekomme forhøjet blodtryk. Du vil derfor regelmæssigt få målt dit blodtryk.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. 

Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes eller det kan blive nødvendigt at reducere dosis af Everolimus (RAD001). 

Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.

  • Hvis du følger dig utilpas eller får blødning eller feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt, at vi behandler infektionen – evt. under indlæggelse.
  • Du skal også kontakte afdelingen, hvis du oplever tiltagende åndenød.

Hvis du tager anden medicin

Omsætningen af Everolimus (RAD001) i kroppen påvirkes af en række forskellige stoffer, og det kan have betydning for både virkning og bivirkninger. 

Du bør oplyse din læge/sygeplejerske, om hvilken anden medicin/naturmedicin du evt. tager, da der kan være uforligelighed mellem Everolimus (RAD001) og anden medicin. 

Du skal undgå at indtage naturlægemidler, der indeholder perikum, pomerans, stjernefrugt, granatæbler, grapefrugt og/eller juice da det påvirker omsætningen af Everolimus (RAD001) i kroppen.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Du skal blot have en almindelig god hygiejne. Der udskilles kun ubetydelige mængder af Everolimus (RAD001) via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. 

Everolimus (RAD001) kan skade et foster, så du og din partner skal anvende svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør. 

Brev med liste over medicin

Du vil modtage et brev med en liste over medicin, der kan have betydning for din behandling. Brevet med listen kan du aflevere til din praktiserende læge.

Redaktør