Evenity mod knogleskørhed, behandling med

Evenity anvendes til behandling af svær knogleskørhed hos kvinder efter overgangsalderen, som har haft knoglebrud.

Hvad er Evenity og hvordan virker det?

Evenity er et antistof, der hæmmer effekten af proteinet sclerostin.

Evenity hæmmer nedbrydning af knoglevæv og øger opbygning af knoglevæv.

Hvem behandles med Evenity?

Evenity tilbydes kvinder efter overgangsalderen med svær knogleskørhed, der haft knoglebrud.

Hvordan foregår behandlingen med Evenity?

Du får behandlingen som 2 injektioner samme dag. Du skal have behandlingen én gang om måneden i et år. 

De 2 injektioner gives under huden på lår, mave eller overarm i klinikken eller af dig selv i hjemmet.

Før du starter med Evenity

Du bør gå til tandlæge og få en forebyggende tandundersøgelse.

Du bør at tage kalk og D-vitamin efter aftale med lægen.

Hvor længe skal jeg være i behandling med Evenity?

Behandlingen gives i 12 måneder. Efter endt behandling med Evenity, bør du fortsætte med anden knoglebeskyttende behandling. Ellers ophører effekten af Evenity.

Lægen i klinikken taler med dig om det, inden du stopper med behandlingen.

Hvordan opbevares Evenity?

Hvis man får udleveret medicin til mere end 30 dage skal den opbevares i køleskab ved 2-8 grader beskyttet mod lys. Den må ikke fryses.

Pennene med medicin kan opbevares i højst 30 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys. Pennene må da ikke genplaceres i køleskab.

Ved udlevering af penne fra osteoporoseklinikken må der højst være en transporttid på 24 timer og ved max 25 °C.

Læg pennene i køleskabet. Når du tager dem ud af køleskabet, skal det være for at bruge dem.

Hvad hvis jeg glemmer en dosis?

Glemt dosis skal gives hurtigst muligt.

Du må tidligst tage næste dosis én måned efter sidste dosis.

Der må aldrig gives dobbelt dosis.

Du må ikke få Evenity, hvis du:

 • Er allergisk over for Evenity
 • Har for lavt calcium indhold i blodet
 • Tidligere har haft blodprop i hjertet eller i hjernen eller hjerneblødning

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er ledsmerter og forkølelsessymptomer. birvirkningen opleves hos flere end 1 af 10 personer.

Andre almindelige bivirkninger hos 1-10 ud af 100 personer:

 • Overfølsomhed
 • Reaktioner på indstiksstedet
 • Muskelkramper
 • Nakkesmerter
 • Hovedpine
 • Bihulebetændelse
 • Betændelse i huden
 • Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger hos højst 1 ud af 100 personer:

 • Blodprop i hjertet,
 • Grå stær
 • For lidt calcium i blodet
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen.

Sjældne bivirkninger hos højst 1 ud af 1.000 personer:

 • Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
 • Allergisk hudreaktion
 • Nedbrydning af kæbeknoglen og knoglebrud.

Husk at læse indlægssedlen.

Kontrol

Du skal have taget blodprøver, når du er i behandling med Evenity.

Blodprøver tages før opstart af behandlingen og før 1, 2, 6 og 12 måneders behandling.

Du får en ny knogleskanning (DXA-skanning) efter 12 måneders behandling. Skanningen viser effekten af behandlingen.

Du skal komme til kontrol og indsprøjtning af medicinen hos sygeplejersken hver måned i hele behandlingsperioden.

Du får samtale med lægen efter 12 måneders behandling.

Sygeplejersken vurderer, om du selv kan foretage injektionen. I så fald får du medicinen udleveret fra klinikken efter 2. injektion.

Du får udleveret medicin til 2-4 måneder ad gangen.

Redaktør