Et øjeblik - Om at optage video

Til patienter og pårørende.

Video - et øjeblik

Vi er blevet opmærksommme på, at nogle patienter og pårørende har positive oplevelser med at optage video, mens de gennemgår et sygdomsforløb, og det der flere gode grunde til.

  • Undersøgelser viser, at mange ønsker at skrive om deres liv, men at det kræver et vist overskud. For manges vedkommende betyder det, at der ikke bliver skrevet noget, selvom man måske havde noget, man gerne gerne ville fortælle. I sammenligning med det at skrive, så kræver det ikke meget at optage små videoer, og man kan også bruge det som supplement til det at skrive. 
  • Kameraet er ofte lige ved hånden, så det er let at optage en video. De fleste har f.eks. en telefon eller en pårørende, der har en telefon, som kan optage små videoer. Der er også mulighed for i særlige tilfælde at låne et lille kamera her på afdelingen. 
  • Video kan opfange stemninger, glæder, situationer, ansigter, mimik, stemmer, bevægelser, måder at være på og så videre. Med andre ord, så kan man med video også formidle noget af det, som er vanskeligt at give udtryk for på skrift. 

Det praktiske

Nogle gange kan det være en ide at aftale på forhånd, hvad der skal ske. Det vil sige, hvem der filmer, hvad og hvornår og ikke mindst hvem, der i sidste ende bestemmer, hvilke film der skal gemmes. Lav eventuelt en oversigt over, hvad der skal ske, eller hvad der skal siges. Det kan nemt blive kunstigt, hvis det bliver øvet igennem. Mange gange opstår der noget spontant ud af det, man har aftalt, som kan være værdifuldt.

Batteri

Vær opmærksom på, at der altid er rigeligt med batteri på telefonen eller kameraet.

Håndholdt 

Det kan godt forstyrre, hvis billederne bliver rystede. En måde at få rolige billeder på er at bevæge sig så lidt som muligt med kameraet og evt. gå tæt på.

Lyset om dagen

Det giver som regel et godt resultat, hvis man optager video i dagslys. Man skal bare huske, at der skal være godt med lys på den eller de personer, man vil filme, og at der ikke er modlys i kameraet. Modlys kan for eksempel være, når man vender kameraet mod solen - eller mod et vindue. Hvis man filmer i modlys, bliver de personer, man filmer ofte mørke som silhuetter.

Lyset, når det er mørkt udenfor

Når det er mørkt udenfor, skal der være så meget lys som muligt omkring det, der filmes, uden at det bliver unaturligt. I et mørkt værelse eller en mørk stue kan man tænde alt lys. Husk også at tænde lyset i de tilstødende værelser, hvor dørene er åbne. Hvis det er en person, der skal filmes, er det godt for eksempel at placere en lampe, så lyset falder på personens ansigt.

Lyd

Mange kameraer optager lyd helt automatisk, men lav en lille prøveoptagelse for en sikkerheds skyld. Baggrundslyd fra et fjernsyn, en samtale og så videre kan være en del af hverdagens lydbilleder, men vær opmærksom på, at jo længere væk man er fra den person, man filmer, jo mere kan lydene konkurrere med hinanden.

Opbevaring af video

Sørg for, at videoen bliver gemt flere steder, og at den bliver navngivet med et navn/tal, år, måned og dato, så er den nemmere at holde styr på og så er der større sandsynlighed for, at man ikke kommer til at slette eller overskrive den.

Video - forslag

  • Højtider, fester, sammenkomster
  • Interviews - fortællinger om opvækst, baggrund, familie og venner 
  • Interviews - fortællinger om skelsættende begivenheder og glæder
  • Hverdagssituationer, madlavning, måltider, samtale og lektiehjælp
  • Hyggelige stunder, historielæsnin og spil.
  • Ferieoplevelser

Husk, at de personer, der medvirker, skal være indforståede med, at de bliver filmet.

Kontakt


Hvis du har spørgsmål om video, er du velkommen til at kontakte kommunikationsrådgiver Charlotte Hald

Telefon: 38 68 24 78
 

Redaktør