Epirubicin, behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at du har fået tilbagefald af brystkræftsygdommen. Vi vil derfor foreslå dig behandling med kemoterapi, så sygdommen kan holdes i ro eller bringes til at forsvinde for en periode. 

Kemoterapi 

Kemoterapi virker ved at slå kræftceller ihjel. I din situation vil vi tilbyde behandling med Epirubicin.

Behandling med Epirubicin

Epirubicin gives fortrinsvis som en indsprøjtning i en blodåre i armen hver 3. uge (drop) og det tager ca. en ½ time. Hvis Epirubicin ved indsprøjtning siver ud gennem en blodåre, kan det beskadige det omgivende væv. Det er derfor vigtigt, at vi giver indsprøjtningen i en åre med god blodgennemstrømning. 

Hvor længe varer behandlingen

Behandlingen er planlagt til at vare ca. ½ år, men den vil dog blive afbrudt før, hvis den ikke er virksom mod sygdommen, hvis der optræder bivirkninger, som du ikke kan tåle, og hvis du i øvrigt selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Bivirkninger

Celler som deler sig, er følsomme overfor kemoterapi. Kræftceller deler sig hurtigt, og det er derfor kemoterapien forventes at virke, men også de hurtigst voksende blandt kroppens raske celler påvirkes i nogle tilfælde. Det drejer sig blandt andet om celler i hårsækkene, i tarmen og i slimhinderne.

Risikoen for påvirkning af hjertets evne til at pumpe blodet rundt afhænger af totale dosis epirubicin. Der gives ikke mere epirubicin end risikoen for denne bivirkning er lille.

Desuden kan cellerne i knoglemarven, som danner blodceller, blive påvirket af kemoterapien. Det kan vise sig ved et lavere antal af hvide blodlegemer (nedsat immunforsvar, feber og betændelse), nedsat antal af røde blodlegemer med risiko for blodmangel (træthed, hovedpine, forpustethed og øresusen) og lavere antal af blodplader (tilbøjelighed til blødning fra tandkød, næseblod og blødninger i huden). 

Vigtigt!

Hvis du får feber, der er over 38,5 grader, hvis du får feber over 38,0 grader i over 2 døgn eller blødning, er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Efter behandlingen kan der i de første døgn komme bivirkninger i form af almen utilpashed, kvalme, opkastninger, diarre og irritation af slimhinderne i øjne og mund. Endvidere kan der opstå træthed. De fleste bivirkninger kan lettes med medicin. 

Alle, der modtager denne type af kemoterapi, får hårtab, og der vil blive behov for en paryk, som afdelingen betaler og hjælper dig med at anskaffe. Efter endt behandling vokser håret ud igen. 

Hos enkelte, der behandles med Epirubicin, kan der optræde en svækkelse af hjertemusklen. Du får derfor undersøgt funktionen af dit hjerte før behandlingen. Den måde, stoffet bliver givet på, gør dog, at risikoen for denne bivirkning er meget lille.

Da medicinen indeholder et rødt farvestof, udskilles det via nyrerne umiddelbart efter behandlingen, og urinen bliver derfor farvet rød.

Opfølgningsundersøgelse

Under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum følge op med nogle undersøgelser. Det vil sige, at du får taget blodprøver med 1-3 ugers mellemrum, røntgenundersøgelse eller skanning med ca. 12 ugers mellemrum, så vi kan vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen. 

Kræver behandlingen særlige forholdsregler?

Når du overholder almindelige hygiejniske forholdsregler, kan du omgås familie og venner, som du plejer (se afdelingens patientinformation om kemoterapi). 

Eventuelle forholdsregler 

Kvinder, der er i den fødedygtige alder, skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. 

Sikker svangerskabsforebyggelse for kvinder er spiral (Sundhedsstyrelsens anvisning). Kvinder, der ammer, skal ophøre med det for at beskytte barnet mod kemoterapien.

Redaktør