Epclusa, behandling af Hepatitis C

Hepatitis C kan behandles med Epclusa.

Om behandlingen

Hepatitis C er en leverinfektion forårsaget af et virus. Epclusa er medicin indeholdende de aktive stoffer sofosbuvir og velpatasvir, der blokerer proteinerne NS5A og NS5B, som er nødvendige for, at virus kan formere sig.

Indtagelse af Epclusa

Epclusa skal indtages som 1 tablet (400 mg/100 mg) dagligt. De skal synkes hele og må ikke knuses eller tygges. Epclusa kan både indtages med og uden mad. Behandlingsvarigheden er normalt 12 uger.

Hvis du kaster op mindre end 3 timer efter indtagelse, skal du tage en ny tab-let.

Glemt dosis kan tages indtil 18 timer efter tidspunktet for den glemte dosis. Hvis der er gået mere end 18 timer, siden du glemte tabletten, så skal du ikke tage den, men i stedet vente til næste dags tablet.

Du bør altid orientere din læge om al anden medicin du tager og rådføre dig med lægen, hvis du skal starte ny medicin.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger, man kan risikere ved behandling med Epclusa er, træthed, kvalme og hovedpine (mere end 10%).

Der er rapporteret meget sjældne bivirkninger i form af Stevens Johnsons syndrom (allergisk hudsygdom) og hjerteforstyrrelser.

Redaktør