Encorafenib (Braftovi) og Binimetinib (Mektovi), behandling med

Til patienter med modermærkekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om Encorafenib (Braftovi) og Binimetinib (Mektovi)

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser. 

Vi har vurderet, at du bør tilbydes behandling med Encorafenib og Binimetinib. Det er påvist, at modermærkekræft ofte har ændringer (mutationer) i BRAF-genet. BRAF-genet laver et protein ved navn BRAF, som har betydning for cellevæksten og dermed din kræftsygdom. Encorafinib og Binimetinib virker ved at forhindre de muterede BRAF-proteiner i at virke og blokerer dermed kræftcellernes vækst og evne til at sprede sig.

Resultater fra videnskabelige forsøg har vist, at patienter med sygdomsspredning fra BRAF-muteret modermærkekræft har god effekt af behandlingen. Undersøgelserne har også vist, at patienter med fremskreden modermærkekræft kan opnå forlænget overlevelse og længere tid uden sygdomsforværring.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine sygdomssymptomer. I en del tilfælde kan behandlingen også få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Encorafenib og Binimetinib gives i behandlingsperioder, som vi kalder serier. Hver serie varer 4 uger, hvorefter en ny serie begynder i umiddelbar forlængelse af den forrige. Det betyder, at du skal besøge ambulatoriet den 1. dag i hver behandlingsserie.

Hvor længe du skal behandles afhænger af behandlingseffekten og de eventuelle bivirkninger, der opstår. Encorafenib og Binimetinib gives som tabletter. Hver tablet med Encorafinib indeholder 75 mg, og du skal starte med at tage 6 tabletter om morgenen. Hver tablet med Binimetinib indeholder 15 mg, og du skal starte med at tage 3 tabletter om morgenen og 3 tabletter om aftenen.

Du får udleveret tabletterne i vores klinik hver 4. uge inden start på næste serie. Du skal tage tabletterne med et glas vand. De skal synkes hele. Tabletterne kan indtages helt uafhængigt af dine måltider.

Brug af anden medicin samtidig med Encorafenib og Binimetinib

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept som for eksempel naturlægemidler, mineraler og vitaminer. Vi ved, at Encorafenib kan have indflydelse på, hvordan anden medicin virker, og vi ved også, at anden medicin kan have indflydelse på, hvordan Binimetinib virker.

Interaktioner

Det er vigtigt, at du informerer lægen om alle de lægemidler, du tager.

Encorafenib (Braftovi)

 • Visse antibiotika (Clarithromycin, Erythromycin), svampemidler (Itraconazol) eller HIV-midler (Ritonavir) øger virkningen af Braftovi, og kombinationen bør undgås.
 • Epilepsimidler (Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin), tuberkulosemidler (Rifabutin, Rifampicin) nedsætter virkningen af Braftovi, og kombinationen bør undgås.
 • Naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Braftovi, og kombinationen bør undgås.
 • Braftovi kan nedsætte virkningen af prævention med hormon, fx p-piller. Du skal derfor bruge en anden præventionsform under behandlingen.

Binimetinib (Mektovi)

Carbamazepin (epilepsimiddel) og Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Mektovi. Mektovi kan nedsætte virkningen af visse midler mod depression (Duloxetin, Fluvoxamin, Imipramin), visse midler mod psykoser (Clozapin, Haloperidol, Olanzapin), Naproxen (gigtmiddel), Ropinirol (parkinsonmiddel) og Zolmitriptan (migrænemiddel).

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du begynder på en ny serie, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da medicinen kan påvirke funktionen af blandt andet lever og nyrer, skal du have taget blodprøver undervejs i behandlingsforløbet.

Hjerteundersøgelse

Din medicin kan også påvirke funktionen af hjertet, og derfor skal du også have foretaget hjertekardiogram (EKG) og undersøgelse af hjertets pumpefunktion, inden du starter på behandlingen og under behandlingsforløbet.

Scanninger

Efter 3 behandlingsserier får du en ny CT-scanning. Den skal vise, om du har effekt af behandlingen, enten ved at kræften svinder eller holdes i ro. Behandlingen stoppes, hvis CT-scanningen viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i nogle tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, så snart du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også risiko for dødsfald i sjældne tilfælde. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at vi holder pause med behandlingen, og dosis nedsættes.

Når Encorafenib og Binimetinib tages sammen og uden andre lægemidler mod kræft, er der rapporteret følgende bivirkninger hos forsøgspersoner med modermærkekræft, som har fået 450 mg Encorafenib en gang dagligt og 45 mg Binimetinib to gange dagligt.

Encorafenib (Braftovi) - bivirkninger

Meget almindelige - flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, nedsat appetit og træthed.
Forstoppelse, kvalme, leverpåvirkning, opkastning, smagsforstyrrelser. ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter og smerter i arme og ben. 
Hovedpine, nervebetændelse for eksempel på arme og ben og søvnløshed. 
Fortykkelse af hudens hornlag, godartet svulst, hudkløe, hududslæt, hårtab, mørkere modermærker, rødme, tør hud og øget farve i huden.

Almindelige - højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Påvirkning af bugspytkirtlen. 
Hjerterytmeforstyrrelser. 
Ledbetændelse.
Lammelse af den ene side af ansigtet.
Acnelignende udslæt, alvorlig hudreaktion, 
hudkræft og overfølsomhed over for sollys.
Overfølsomhed.
Forhøjet kreatinin i blodet og nyresvigt.

Ikke almindelige - højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen. 
Årehindebetændelse i øjet.

Binimetinib (Mektovi) - bivirkninger

Meget almindelige - flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen
Feber, Træthed.
Diarre, Forstoppelse, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Opkastning. Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i for eksempel arme og ben.
Blodmangel og Blødning.
Ledsmerter, muskelsmerter, muskelsygdom, rygsmerter og smerter i arme og ben.
Hovedpine, nervebetændelse for eksempel på arme og ben, svimmelhed.
Fortykkelse af hudens hornlag, hudkløe, hududslæt, hårtab og tør hud. 
Nethindeløsning og synstab.

Almindelige - højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Påvirkning af bugspytkirtlen, Smagsforstyrrelser, Tyktarmsbetændelse. Blodpropper, 
Hjertesvigt.
Acnelignende udslæt, Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder, Betændelse i underhudens fedtlag, Godartet svulst, Hudkræft, Overfølsomhed over for sollys, 
Rødme.
Overfølsomhed.
Forhøjet kreatinin i blodet, Nyresvigt. Årehindebetændelse i øjet.

Ikke almindelige - højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen
Betændelse i bugspytkirtlen. 
Nedbrydning af muskelvæv. 
Lammelse af den ene side af ansigtet.

Hvis du oplever en af ovenstående bivirkninger, skal du informere sygeplejersken eller lægen.

Vigtigt! 

Andre bivirkninger, som endnu ikke er kendt, kan forekomme. For eksempel kan alle lægemidler udløse en allergisk reaktion.

En sådan allergisk reaktion kan være farlig, hvis den ikke behandles hurtigt; kontakt afdelingen, 
hvis du:

 • føler dig træt eller svag
 • føler smerte eller kvalme og ikke har lyst til at spise
 • nemt får blå mærker eller udvikler kløe
 • har gulfarvede øjne eller hud eller mørk urin
 • bliver forvirret.

Hvis du oplever visse alvorlige problemer (såsom en allergisk reaktion, hævelse, vejrtrækningsbesvær, kraftigt hududslæt, lever- eller nyreskade eller ændringer i hjerterytmen), kan du blive bedt om at komme til flere besøg til vurdering, som kan omfatte flere blodprøver. Lægen i klinikken vil forklare disse prøver for dig, hvis der er behov for dem. Du skal muligvis også holde op med at tage lægemidlet, efter du har talt med lægen i klinikken.

Graviditet

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Encorafenib og Binimetinib via skedens slimhinder og i sæd. Du vil derfor kunne have samleje med din partner uden at skade din partner. Encorafenib og Binimetinib er lægemidler, der kan give fosterskader, hvis det gives til en gravid kvinde. 

Du må derfor ikke, mens du er i behandling

 • blive gravid
 • amme
 • gøre nogen gravid

Både kvinder og mænd, der er seksuelt aktive og i stand til at blive eller gøre nogen gravid, skal anvende en lægeligt godkendt præventionsmetode i forbindelse med behandlingen og i mindst 30 dage efter ophør med behandling. 

De godkendte præventionsmetoder for kvinder er p-stav, p-sprøjte, p-ring og p-plaster. De godkendte præventionsmetoder for mænd er sterilisation og kondom.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling,

Redaktør