Ekstra støtte og omsorg, tilbud under graviditet og efter fødslen

Information om ekstra støtte under graviditet og tiden efter fødslen. Gives ved f.eks. psykiske lidelser, sociale udfordringer eller efter en traumatisk oplevelse.

Om tilbuddet

Har du brug for ekstra omsorg under graviditeten, ved fødslen og i den allerførste tid som mor/forældre, kan vi hjælpe dig/jer.

Under din graviditet bliver du fulgt af Familie-teamet. Teamet består af jordemødre, barselssygeplejersker, fødselslæger og en socialrådgiver, som står klar til at støtte dig under din graviditet. Du bliver tilknyttet teamet på baggrund af graviditetspapirerne fra din praktiserende læge eller på baggrund af oplysninger fra din journal.

Du bliver fulgt af jordemoder under graviditeten og bliver ved behov set af en fødselslæge, samt får en samtale med teamets socialrådgiver. 
Under graviditeten vil vi i samarbejde med dig og din partner/familie lægge planer for hvordan dit forløb varetages på den bedste måde før, under og efter fødslen.

Vi samarbejder med sundhedsplejersken og du har mulighed for at få hjemmebesøg allerede i graviditeten. Hvis der er behov for samarbejde med kommunen, bliver det også planlagt i samarbejde med dig.

Du kan blive fulgt i teamet, hvis:

 • Du tidligere har haft eller aktuelt har psykisk lidelse som angst, depression, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller andet
 • Du har haft en fødselsdepression
 • Du er i behandling med antidepressiv medicin
 • Du er meget ung
 • Der er sociale udfordringer i din familie
 • Du har været udsat for traumatiske oplevelser

Vi arbejder for at sikre et godt forløb for dig og din familie

Vi tilbyder:

 • At du får en jordemoder som har særlig viden om psykiske lidelser og sociale udfordringer under graviditet, fødsel og barsel
 • At det tilstræbes, at du har samme jordemoder ved hver konsultation, længere tid til dine konsultationer og at du får tilbudt flere konsultationer hos din jordemoder
 • At du ved behov følges af samme fødselslæge i graviditeten, der har særlig viden om psykiske lidelser hos gravide kvinder
 • At du har behov taler med teamets socialrådgiver og sygeplejerske, der har erfaring med psykoterapeutiske samtaler med gravide og barslende kvinder
 • At du indlægges på barselsafsnittet efter fødslen, også selvom du har født før
 • At der etableres kontakt til sundhedsplejersken allerede i graviditeten, med mulighed for at sundhedsplejersken kommer på hjemmebesøg før fødslen
 • Kontakt til socialrådgiver i kommunens børnefamilie-afdeling, hvis det skønnes, at der er behov for ekstra støtte til dig og din familie i den første tid efter fødslen
 • Ved behov henvisning til Region Hovedstadens voksenpsykiatri med en indkaldelsesgaranti på 14 dage
 • Ved behov henvisning til et forebyggende tilbud i Region Hovedstadens spædbarnspsykiatri, der er et støttende tilbud for spædbørnsfamilier, hvor én eller begge forældre har en psykisk lidelse.

Journalføring og tavshedspligt

Læger, jordemødre, sygeplejersker og socialrådgiver har journalføringspligt og tavshedspligt. Det betyder, at vi skriver i din journal ved hvert besøg og når vi konfererer med andre fagpersoner. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre fagpersoner uden dit samtykke.

Underretningspligt

Sundhedspersonale har skærpet underretningspligt. Det betyder at vi har skærpet pligt til at underrette kommunens børne-familie-afdeling, hvis vi vurderer, at der er behov for særlig støtte til dig/jer og barnet efter fødslen. Vi inddrager dig/jer ved behov for underretning og vil altid infoermere dig/jer, hvis vi sender en underretning.

Redaktør