Efter udskrivelse fra Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 1

Her kan du finde nyttig information til tiden efter din udskrivelse.

Ved din udskrivelse fra Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 1 vil vi gerne sikre os, at du ved, hvad du skal gøre for at fortsætte din behandling/genoptræning.

Hvis du skal fortsætte med at tage medicin, får du udleveret en medicinliste, og lægen sørger for, at du kan hente medicinen på apoteket.

Hvis du har behov for genoptræning, så sender vi en genoptræningsplan til din kommune. Du bliver efterfølgende kontaktet af kommunen/genoptræningscenteret.

Du får udleveret en kopi af din genoptræningsplan, inden du går hjem. Alternativt bliver den sendt til dig med posten.

Hvis du skal udskrives til et genoptræningsophold, et midlertidigt observationsophold eller plejehjem, vil alle oplysninger vedrørende din genoptræning og videre behandling, blive sendt til personalet på de respektive steder. 

Ved din udskrivelse har vi aftalt følgende:

Ingen opfølgning efter udskrivelse ☐

Opfølgning hos egen læge om ____ uger.

Her kan du finde nyttig information til tiden efter din udskrivelse.

Vedrørende bilkørsel har vi aftalt følgende:

Du må køre bil ☐

Du må ikke køre bil i ___ måneder. Derefter skal du kontakte egen læge for vurdering.

Ved forværring eller fornyet symptomer

Hvis du får forværring eller fornyet symptomer efter din udskrivelse, skal du kontakte egen læge eller vagtlægen. Hvis symptomerne er af alvorlig karakter/opleves som livstruende, skal du ringe 112

Din journal

Din egen læge vil få tilsendt et udskrivelsesbrev. Du kan også selv læse din journal på www.sundhed.dk eller MinSP. 

Spørg personalet

Når du udskrives fra afdelingen, er det vigtigt, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, og at du føler dig tryg ved at komme hjem. Så spørg endelig lægen eller plejepersonalet inden du tager hjem.

Eventuelle bemærkninger til din udskrivelse:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redaktør