Efter udskrivelse fra Blødninger og Blodpropper i Hjernen, sengeafsnit 1

Her kan du finde nyttig information til tiden efter din udskrivelse fra Blødninger og Blodpropper i Hjernen, sengeafsnit 1.

Når vi udskriver dig, vil vi gerne sikre os, at du ved, hvad du skal gøre for at fortsætte din behandling/genoptræning. 

Hvis du skal fortsætte med at tage medicin, skal du have udleveret en medicinliste, og lægen vil sørge for, at du kan hente medicinen på apoteket.

Genoptræning efter udskrivelse

Hvis du har behov for genoptræning, vil vi sende en genoptræningsplan til din kommune, og du vil blive kontaktet af kommunen/genoptræningscenteret med henblik på dette.

Indtil din genoptræning opstarter er det vigtigt, at du holder dig aktiv derhjemme. Hvis du under din indlæggelse har fået udleveret selvtræningsøvelser, fortsætter du træning med disse efter instruktion fra din ergo-/fysioterapeut. 

Du vil enten få udleveret en kopi af din genoptræningsplan, inden du går hjem, eller den vil blive sendt til dig.

Hvis du skal udskrives til et genoptræningsophold, et midlertidigt observationsophold eller plejehjem, vil alle oplysninger vedrørende din videre behandling, blive sendt til personalet på de respektive steder. 

Ved din udskrivelse fra Blødninger og Blodpropper i Hjernen, sengeafsnit 1 har vi aftalt følgende:

Ingen opfølgning efter udskrivelse ☐

Ambulant opfølgning ☐
 
Opfølgning hos egen læge om ____ uger.

Du er opstartet i, eller ændret i kolesterolsænkende behandling a
- Derfor skal du sørge for, at få foretaget en blodprøve via egen læge efter 1 måned. Dette er vigtigt for kontrol og evt. justering af din behandling.

Vedrørende bilkørsel har vi aftalt følgende:

Du må køre bil ☐

Du må ikke køre bil i _____ måneder. Derefter skal du kontakte egen læge for vurdering.

Du må ikke køre bil ☐
Hvis bilkørsel skal genoptages, skal der foretages vurdering ved en neurolog. 

Ring 112

Skulle du få symptomer på stroke fx. i form af talebesvær, hængende mundvige, nedsat kraft i arm eller ben skal du ringe 112. 

Din journal

Din egen læge vil få tilsendt et udskrivelsesbrev. 

Du kan også selv læse din journal på www.sundhed.dk 

Eller du kan læse din journal på www.minsundhedsplatform.dk 

Spørg personalet

Når du udskrives fra afdelingen, er det vigtigt, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, og at du føler dig tryg ved at komme hjem. Så spørg endelig lægen eller plejepersonalet inden du tager hjem.

Eventuelle bemærkninger til din udskrivelse:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Redaktør