Durvalumab (Imfinzi), forebyggende behandling med

Til patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft efter endt kemoterapi og samtidigstrålebehandling.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du har for nylig afsluttet kemoterapi og samtidig langvarig strålebehandling for kræft i lungerne. Selvom du har fået behandling af din lungekræftsygdom, kan der være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får supplerende behandling med immunterapi, som nedsætter risikoen for tilbagefald.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Durvalumab

Durvalumab er et antistof, der styrker immunforsvarets evne til at genkende og bekæmpe lungekræft. Hvis man behandler med Durvalumab efter endt behandling, så vil mange have nedsat risiko for tilbagefald af lungekræftsygdommen.

Behandlingen

Du bliver behandlet med Durvalumab hver 2 uge i 1 år. Behandlingen foregår i klinikken og gives i et drop over ca. 60 minutter. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet.

Undersøgelser 

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Behandlingen stoppes, hvis scanninger viser, at der er tilbagefald af din sygdom, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da Durvalumab midlertidigt kan påvirke en række funktioner i din krop, skal du have taget blodprøver, dagen før eller et par dage før hver behandling.

Hvis dine blodprøver ikke er i orden, vil behandlingen blive udskudt, indtil blodprøverne viser, at du kan få behandling igen.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver 6. behandling (ca. hver 3. måned) får du foretaget en CT- scanning af lungerne og bughulen.

Scanningerne er undersøgelser, der foretages for at holde øje med, at der ikke opstår tilbagefald af sygdommen. Når du afslutter behandlingen med Durvalumab, fortsætter vi opfølgningen med CT-skanninger hver 3. måned i 1 år og herefter hver 6. måned i yderligere 3 år, så du samlet bliver fulgt for tilbagefald af sygdommen i 5 år.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Durvalumab påvirker ikke kun kræftcellerne, men kan også påvirke kroppens raske celler. Bivirkningerne opstår ofte på grund af immunsystemet, som påvirkes af Durvalumab.

Durvalumab aktiverer immunsystemet til at bekæmpe kræftcellerne. I nogle tilfælde kan immunsystemets celler også angribe de normale celler og væv, ligesom de angriber kræftcellerne. Disse bivirkninger kaldes autoimmune bivirkninger.

Bivirkninger kan opstå under hele behandlingsforløbet - også efter endt behandling. De kan sædvanligvis alle behandles med en pause fra Durvalumab, eventuelt suppleret med Prednisolon, som er et binyrebarkhormon.

Hvis du får en autoimmun bivirkning, kan den være måneder om at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at du kender symptomerne på de autoimmune bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. 

Hoste og åndenød  Der kan forekomme tør irritationshoste og åndenød. Bliver det generende kan hosten forsøges lindret med hostestillende midler.

Pneumonitis  er en tilstand med irritation og fortætning af lungevævet. Dette medfører forværring af hoste og åndenød og giver feber. Både Durvalumab og den strålebehandling du netop har afsluttet, kan give pneumonitis. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til personalet, hvis du får disse symptomer, så du kan blive behandlet. Tilstanden behandles med binyrbarkhormon.

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Det er en træthed, du ikke altid kan sove dig fra, og du kan opleve ikke at have overskud til det, du plejer at kunne. Enkelte har behov for at være sygemeldt helt eller delvist fra deres arbejde.

Diarre  Der kan forekomme lette mavesmerter og diarre. Let diarre forekommer ofte. Hvis du får udtalt diarre (mere end fire gange dagligt ) bør du kontakte Afdeling for Kræftbehandling. I nogle tilfælde kan der opstå forstoppelse frem for diarré.

Kvalme og nedsat appetit  I forbindelse med behandlingen kan der forekomme manglende appetit og kvalme og hos enkelte kan der forekomme opkastning. Disse gener kan behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig og spørg os gerne om kostråd.

Hud  Du kan under behandlingen få problemer med huden som f.ek.s udslæt, kløe, rødme og tør hud. Hudsymptomerne kan oftest behandles med fed creme. I nogle tilfælde er der dog behov for behandling med steroidcremer.

Lungebetændelse  Behandling med Durvalumab giver øget risiko for lungebetændelse. Hvis du får feber, åndenød og hoste eller forværring af disse symptomer kan det skyldes lungebetændelse, og det er derfor vigtigt, at du henvender dig til personalet.

Led- og muskelsmerter  Der kan under behandlingen opstå varienrende grader af smerter i led- og muskler. Du kan også få hovedpine.

Nyre- og leverfunktionen  Durvalumab kan i sjældne tilfælde påvirke funktionen af nyrerne og leveren . Din nyre- og leverfunktion bliver derfor målt med en blodprøve inden hver behandling.

Allergisk reaktion  Durvalumab kan i sjældne tilfælde udløse en overfølsomhedsreaktion. Overfølsomhedsreaktionen kan opstå, umiddelbart efter at behandlingen er begyndt. Ofte er reaktionen mild i form af rødme og fornemmelse af varme.

Påvirkning af hormonkirtelproduktionen  Durvalumap kan i enkelte tilfælde påvirke de hormonproducerende organer i kroppen, så de enten producerer for meget eller for lidt hormon. Det kan give en lang række symptomer som f.eks. hurtig puls, øget svedtendens, vægttab, vægtstigning, hårtab, kuldefornemmelse, forstoppelse, svimmelhed, dybere stemme eller muskelsmerter. Vi holder øje med din skjoldbruskkirtelfunktion ved hjælp af blodprøver, men du skal fortælle os, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer.

Vigtigt!

Durvalumab kan give en række sjældne men meget alvorlige bivirkninger, der kræver hurtig behandling. Du skal derfor kontakte os omgående, hvis du får

  • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eventuelt ledsaget af forværring af hoste med slim og/eller feber
  • ændret syn, evt. dobbeltsyn
  • kraftig hovedpine.
  • kraftig diarré (afføring mere end 4-6 gange dagligt)
  • sort, tjæreagtig, klisteret afføring, evt. med blod eller slim.
  • kraftige mavesmerter.
  • ændret farve (te farvet) eller ændret mængde af urin.
  • feber med temperatur over 38,5.
  • øget tendens til næseblod, eller at du lettere får blå mærker.

Generelt er det vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger og kontakter os, hvis du er i tvivl, da det er vigtigt at behandle bivirkningerne eller holde pause med Durvalumab, hvis bivirkningerne er for voldsomme.

Redaktør