Døgnurin, opsamling af

Information om hvordan opsamling af døgnurin udføres og vigtige huskeregler.

Formål

Opsamling af døgnurin er en undersøgelse, hvor man over et døgn vil måle udskillelsen af salte og affaldsstoffer gennem dine nyrer. For at få et korrekt resultat er det vigtigt, at du følger denne vejledning nøje.

Vær opmærksom på:

Opsamlingen foretager du i plastdunke, som du får udleveret af hospitalet.

I nogle dunke er saltsyre, derfor må du ikke lade vandet direkte i dunken.

Det er vigtigt, at ingen urin går til spilde.

Hvordan foregår opsamlingen?

 • Urinen skal opsamles over 24 timer.
 • Start og slut opsamlingen på samme klokkeslæt.

Du kan for eksempel:

 1. Starte klokken 07.00 om morgenen med at lade vandet i toilettet
 2. Herefter opsamler du alle følgende vandladninger i den dunk, du har fået udleveret.
 3. Opsamlingen afsluttes med vandladning i dunken næste morgen klokken 07.00.

Hvis mængden er over 2200 ml, skal du tage dunk nummer 2 i brug.

Hvis der er to dunke med urin, blander du indholdet af de to dunke i en spand, og tager prøven derfra.

Det er vigtigt, at du starter og slutter opsamlingen på samme tidspunkt.

Kort om prøvetagningen

 • Du opsamler døgnurin, måler mængden i ml, din vægt samt navn og CPR-nummer noterer du på prøveglas.
 • Du tager to glas fra, resten af urinen kasseres.

Måling af mængden

Aflæs mængden på skalaen på siden af dunken.

Prøvetagning - sådan gør du

 • Du skal vende dunken med urin et par gange, så urinen blandes.
 • Sænk herefter prøvetagningsrøret ned i urinen.
 • Pres prøveglasset ned over nålen. Der skal tages to glas.
 • Der er et vacuum i prøveglasset, og urinen vil derfor automatisk blive suget op heri.
 • Du skiller prøvetagningsglasset og prøvetagningsrøret ad.

Aflevering

Du skal aflevere prøveglassene i Urinvejssygdomme, klinik 1, Borgmester Ib Juuls Vej 5. Opgang 3, 4. etage, E1 i en plastikpose.

Husk at notere:

Navn, CPR-nummer, mængde af urin mål i ml, din vægt.

Redaktør