Døgnurin - opsamling og prøveudtagning

Der skal opsamles urin over 1 døgn for at måle udskillelsen af protein gennem nyrerne. Patienten skal selv tage en prøve af urinen og aflevere den på afdelingen.

Du skal opsamle urin over 1 døgn, så vi kan måle udskillelsen af protein (æggehvidestof) gennem dine nyrer. For at få et korrekt resultat er det vigtigt, at du følger nedenstående vejledning.

Urinen skal opsamles over 24 timer

Det er vigtigt, at du starter og slutter opsamlingen af urin på samme klokkeslæt.

  • Du kan f.eks. starte med at lade vandet i toilettet kl. 07.00 om morgenen.
  • Herefter skal du opsamle alle følgende vandladninger i den plastikdunk, som du har fået udleveret.
  • Du skal slutte opsamlingen af urin med at lade vandet i dunken næste morgen kl. 07.00.

Det kan være svært for kvinder at holde afføring og urin adskilt. Derfor anbefaler vi, at du står op og lader vandet direkte i dunken gennem den tragt, som du har fået med hjem.

Tag en prøve af døgnurinen

De dunke du har fået udleveret har et milimetermål på den ene side. Du må ikke fylde dunken over denne måleskala.

For at få de korrekte tal på de stoffer der måles i urinen, skal døgnurinen blandes ved at vende dunken.

Hvis du har stor udskillelse af urin og bruger mere end 1 dunk, skal du blande urinen sammen i en spand efter at du har aflæst mængden på måleskalaen og noteret den på et stykke papir.

Sådan tager du en prøve af urinen når du har sluttet opsamlingen af døgnurin

  • Overførselsrøret, der er forsynet med en lille kanyle i bunden, føres med spidsen ned i den blandede urin.
  • Gummiproppen på spidsglasset trykkes sammen med kanylen i overførelsesrøret med et let tryk.
  • Urinen løber af sig selv over i spidsglasset, da der er undertryk i spidsglasset.
  • Når spidsglasset er fyldt, trækker du spidsglas og overførelsesrør fra hinanden.
Overførelsesrør og spidsglas

Du skal medbringe spidsglasset og et stykke papir, hvor du har noteret mængden af døgnurin.

Du kan få flere plastikdunke med hjem.

Redaktør