Døgnurin - Opsamling af (Under indlæggelse på Nyresygdomme, sengeafsnit 1)

Opsamling af døgnurin er en undersøgelse, hvor man over et døgn vil måle mængden samtudskillelsen af protein og salte gennem dine nyrer. For at få et korrekt resultat er det derforvigtigt, at du følger denne vejledning nøje.

Opsamling af døgnurin:

Døgnurin opsamles i kolbe eller bækken, som står på badeværelset med dit navn på.

Bækken eller kolbe tømmes i den kande med dit navn på, der står i skyllerummet.

Døgnurin opsamles i et eller flere døgn. Du skal fortsætte med at samle til læge eller plejepersonale giver besked om andet.

Kvinder der har menstruation kan ikke samle døgnurin, da blod påvirker resultatet.

Fremgangsmåde:

Urinen opsamles over 24 timer fra kl. 06.00 - 06.00.

Opsamling:

Start opsamlingen om morgenen efter første vandladning.

Slut opsamlingen næste morgen efter første vandladning.

Hvis der er spild af urinen skal personalet informeres.

En illustration af en spand med urin.

Ved orlov

Hvis døgnurinen opsamles hjemme på grund af orlov, får du udleveret en dunk, en tragt, et prøvetagningsrør og et prøveglas.

Prøvetagningen ved orlov

Prøvetagningsrøret sænkes ned i urinen.

Prøveglasset presses ned over nålen.

Urinen suges automatisk op i prøveglasset, da der er vacuum i glasset. Prøvetagningsglasset og prøvetagningsrøret skilles ad.

Hvis urinmængden er over 2,5 liter, skal der bruges to dunke. Her blandes indholdet af de to dunke i en ren spand, og prøven tages herfra.

Prøveglasset afleveres på sengeafsnittet efter endt orlov.

Redaktør