Døgnurin - Opsamling af (Hormon- og Stofskiftesydomme, klinik 1)

Ved opsamling af døgnnurin undersøges hvilke stoffer der udskilles i urinen.

Opsamling af døgnurin

Formålet med undersøgelsen kan være at måle, hvor meget urin du producerer på 1 døgn.

Da det kan være svært at få sikker information om, hvor meget af et stof man udskiller i en enkelt vandladning, kan udskillelse over et døgn give en mere sikker information om, hvor meget du udskiller.

Forberedelse

Der er ofte ingen forberedelse, dog bør kvinder ikke opsamle urin, hvis de har menstruation.

Det er mest praktisk at vælge en dag, hvor du ikke skal til selskab, rejse eller andet, da det er meget vigtigt, at al urinen i undersøgelsesdøgnet opsamles.

Ved specielle undersøgelser vil sygeplejersken informere dig, hvis du skal tage særlige forbehold i døgnet forud for eller under opsamlingen.

Hvordan foregår opsamlingen?

Du skal opsamle urin i et eller to døgn. Når du opsamler urinen, kan det være mest praktisk, hvis det foregår fra en morgen kl. 8 til næste morgen kl. 8, i alt 24 timer. Det er vigtigt, at ingen urin går til spilde.

  • Du skal opsamle urinen i plastdunke, som udleveres i det afsnit, som du er tilknyttet:
  • Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1. Borgmester Ib Juuls Vej 1, 1. etage
  • Medicinske Sygdomme, klinik 1. Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2. etage

Dunkene mærkes med navn og personnummer.

Selve opsamlingen

  • Du skal starte opsamlingen på tom blære, derfor skal du lade vandet i toilettet før du starter. Dette tidspunkt er starttidspunktet.
  • Herefter skal du samle al urin i de næste 24 timer. Samme klokkeslæt, som du startede opsamlingen, skal du afslutte den.

Det vil sige, at du skal lade vandet på dette klokkeslæt, og at denne urin skal med i opsamlingen.

Hvis du skal samle urin i to døgn

Næste gang du skal lade vandet, skal du samle urinen i dunken for døgn 2. Derefter fortsætter du, som du gjorde døgnet før.

Du afslutter opsamlingen på samme klokkeslæt som dagen før.

Du skal aflevere dunkene i det afsnit, som du er tilknyttet:

  • Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1. Borgmester Ib Juuls Vej 1, 1. etage
  • Medicinske Sygdomme, klinik 1. Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2. etage

Svar på undersøgelsen

Du vil få svar ved næste lægesamtale eller efter aftale.

Redaktør