Døgnurin - Opsamling af (5HIAA og Catecholamine)

Beskrivelse i proceduren i forbindelse med opsamling af døgnurin.

Der kan være forskellige grunde til at måle den samlede urinmængde og den samlede udskillelse af diverse stoffer i urinen over et eller flere døgn. Det kan f.eks. være til vurdering af nyrefunktionen til bestemmelse af kalkstofskiftet eller til sporing af små mængder hormoner

Hvordan forbereder man sig?

Det er upraktisk at samle døgnurin, hvis du f.eks. skal til selskab eller på rejse. Kvinder kan ikke samle urin, når de samtidig har menstruation.

Hvis du er vant til at drikke meget væske, f.eks. over 3 liter i døgnet, bedes du sige til, så du kan få mere end en urindunk med hjem.

Du får udleveret en eller to 2½ liters urindunke og en tragt. Du skal bruge en ren ”potte” eller lignende til at lade vandet i og hælde over fra.

Nogen urindunke indeholder stærk syre som konserveringsmiddel og skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du skal aldrig lade vandet direkte i en sådan dunk, da syren kan sprøjte op og give ætsninger.

Hvordan er forløbet af undersøgelsen?

Hvis du f.eks. skal opsamle døgnurin fra mandag morgen til tirsdag morgen.

  • Start med at gå på toilettet mandag morgen for at tømme blæren helt. Denne urin skal ikke i dunken.
  • Skriv startdato og tidspunkt på den tomme urindunk.
  • Sørg herefter for, at al din urin i det følgende døgn, til og med morgenurinen fra tirsdag morgen, kommer i dunken.
  • Skriv slutdato og tidspunkt på urindunken.

Det kan jo ske, at man forglemmer sig og lader vandet i toilettet, eller at der på andre måder går urin til spilde. Hvis det sker, bliver du desværre nødt til at begynde forfra, da resultaterne af målingerne ellers bliver upålidelige.

Hvis du opsamler urin i en dunk uden syre, kan du blot tømme dunken, skylle den godt og begynde forfra næste morgen.

Hvis du opsamler urin i en dunk med syre, bliver du nødt til at få fat i en ny dunk på hospitalet.

Hvis du skal opbevare en fyldt urindunk hjemme i mere end et døgn, før du kan aflevere den på hospitalet, skal den stå så koldt som muligt. Anbring den f.eks. i en tætsluttende plasticpose og stil den i køleskabet.

Ved nogen former for urinopsamling kan der være kost restriktioner. Forhør dig hos sygeplejersken om der er visse fødeemner, du skal holde dig fra.

Urinopsamling for Catecholaminer i dunk med saltsyre: Indtagelse af bananer, ananas, valnødder og kaffe dagen før opsamlingen bør undgås. Dunken skal opbevares koldt.

Urinopsamling for 5-HIAA: I indsamlingsdøgnet samt døgnet forud bør patienten undgå serotonin-holdige fødemidler (ananas, avokado, banan, skimmelost, kiwi, blommer, chokolade, tomater, valnødder, samt al vin og spiritus) visse lægemidler bør pauseres 3 dage før opsamlingen. 

Redaktør