Docetaxel, behandling med (Kræftbehandling, klinik 3)

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at du har fået tilbagefald af brystkræftsygdommen. Vi vil derfor foreslå dig behandling med kemoterapi, hvorved sygdommen kan holdes i ro eller bringes til at forsvinde for en periode.

Kemoterapi 

Kemoterapi virker ved at slå kræftceller ihjel. I din situation vil vi tilbyde behandling med Docetaxel.

Behandling med Docetaxel

Vi giver Docetaxel som en indsprøjtning i en blodåre i hånden eller armen. Selve behandlingen varer ca. 1 time. Vi giver behandlingen hver 3. uge.

Hvor længe varer behandlingen? 

Behandlingsvarigheden afhænger af virkningen på sygdom. Behandlingen bliver afbrudt, hvis den ikke er virksom mod sygdommen, hvis der optræder bivirkninger, som ikke tåles eller hvis du i øvrigt selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Mulige bivirkninger 

Alle, der modtager denne type af kemoterapi får hårtab, og der vil blive behov for en paryk, som afdelingen hjælper dig med at anskaffe. Efter endt behandling vokser håret ud igen.

I forbindelse med selve behandlingen med Docetaxel kan der i sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner med hududslæt, åndedrætsbesvær og blodtryksfald. 

For at forebygge disse bivirkninger skal du 24 timer før hver behandling og derefter hver 12. time, til der er givet i alt 6 doser, have tabletter med binyrebarkhormon. 

I sjældne tilfælde kan der forekomme udslæt på kroppen, nedsat følesans i hænder og fødder, negleforandringer og væskeophobning i kroppen.

Celler som deler sig, er følsomme for kemoterapi. Det er derfor kemoterapien virker mod kræftceller, som deler sig hurtigt. Men også de hurtigst voksende blandt kroppens raske celler påvirkes i nogle tilfælde. Det drejer sig bl.a. om celler i hårsækkene, i tarmen og i slimhinderne. 

Desuden kan cellerne i knoglemarven, som danner blodceller, blive påvirket af kemoterapien. Det kan vise sig ved et lavere antal af hvide blodlegemer (nedsat immunforsvar, feber og betændelse), nedsat antal af røde blodlegemer med risiko for blodmangel (træthed, hovedpine, forpustethed og øresusen) og lavere antal af blodplader (tilbøjelighed til blødning fra tandkød, næseblod og blødninger i huden).

Vigtigt!

Hvis du får feber over 38,5 grader, hvis du har haft mere 38,0 grader i 2 døgn eller hvis du får blødning, er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Efter behandlingen kan der i første døgn komme bivirkninger i form af almen utilpashed, kvalme, opkastninger, diarre og hos enkelte irritation af slimhinderne i øjne og mund. Der kan desuden opstå træthed. De fleste bivirkninger kan lettes med medicin.

Opfølgningsundersøgelse 

I løbet af behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum følge op med nogle undersøgelser.Det vil sige, at du får taget blodprøver med 1-3 ugers mellemrum og røntgenundersøgelse eller skanning med ca. 12 ugers mellemrum, så vi kan vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Kræver behandlingen særlige forholdsregler?

Når blot du overholder almindelige hygiejniske forholdsregler, kan du omgås familie og venner, som du plejer (se afdelingens patientinformation om kemoterapi). 

Eventuelle forholdsregler 

Kvinder, der er i den fødedygtige alder, skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. 

Sikker svangerskabsforebyggelse for kvinder er spiral (Sundhedsstyrelsens anvisning). Kvinder, der ammer, skal ophøre med dette for at beskytte barnet mod kemoterapien.

Redaktør