Dialysepatienter - Børn som pårørende til

Henvisninger til information om behandling, støtte og tilbud til familier, der har dialyse tæt inde på livet.

Dialyse er en omfattende og tidskrævende behandling. Det er derfor ofte en stor omvæltning både for dig, der lever med sygdom, men også for dine pårørende og måske i særdeleshed dine børn.

Det er naturligt, at du og dine pårørende har rigtig mange spørgsmål, bekymringer og tanker, når sygdommen rammer familien. Hvis du har børn, er det en god ide at inddrage dem. Lyt til de tanker og bekymringer, som børnene har, og tal med dem om din sygdom.  

Vi har som afdeling ikke særlige tilbud til dine pårørende og børn, men du er velkommen til at tage dem med til dialysebehandling og/eller samtaler på hospitalet. Det kan være god måde også at inddrage dem i din sygdom på.

Få mere information 

Vi har i dette informationsmateriale samlet nogle af de steder, hvor du/I kan få mere information om bl.a. nyresygdom, dialyse, tilbud og støtte.

Generel information: 

Behov for ekstra støtte til barnet/børn eller familie:

  • www.skyggeboern.dk (Samtalegrupper for børn og unge)
  • Mulighed for psykologbistand via egen læge, skolen eller via nyreforeningen
  • www.nyre.dk/kurser-og-webinarer (Tilbud fra nyreforeningen med webinar, kursus og familieudflugter)
  • Hjælp fra kommunen, kontakt skole eller kommune (Herlev Hospital har en socialrådgiver tilknyttet, som også kan hjælpe med kontakten til kommunen).
  • Mulighed for henvisning til palliativt team (som hjælper med støtte og samtaler)
  • Samtale med hospitalspræst eller Imam (På Herlev hospital er der tilknyttet en præst og en Imam, som man kan tale om)

Kender I til anden information hører vi gerne fra jer, så listen kan blive længere og inspirere andre familier.

Redaktør