Dabrafenib og Trametinib, supplerende behandling med

Til patienter der er opereret for modermærkekræft.

Denne skriftlige information er et tillæg til vores mundtlige information om den supplerende medicinske behandling, vi vil drøfte med dig.

I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om din sygdom og den supplerende behandling, vi vil drøfte med dig. Informationerne er tænkt som en hjælp til, at du som patient får skabt et overblik og et grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt du vil modtage dette tilbud om supplerende medicinsk behandling. Husk, at dine pårørende også kan have gavn af at læse informationerne for bedre at kunne støtte dig i forløbet.

Du er for nylig blevet opereret, og selve modermærkekræften blev fjernet i en sikker afstand fra det ondartede væv. Derudover fik du undersøgt den såkaldte skildvagtslymfeknude (sentinel lymfeknude), og det viste sig, at der var kræftceller i lymfeknuden. Det betyder, at der en risiko for, at der er efterladt kræftceller, der på et senere tidspunkt kan give et tilbagefald af din kræftsygdom.

Hvor stor denne risiko er, kan det være meget svært at sætte tal på, fordi der er flere faktorer, som påvirker denne risiko. Det er i denne sammenhæng meget vigtigt, at du forstår, at en risiko for tilbagefald på f.eks. 25 % også betyder en chance for, at sygdommen aldrig dukker op igen på 75 %. Vi kan desværre ikke på forhånd sige med sikkerhed, om du tilhører den ene eller den anden af disse to grupper.

Ved at undersøge modermærket, du har fået fjernet i et mikroskop, kan vi få oplyst, om der er sårdannelse i modermærket. Har modermærket sårdannelse, medfører det en højere risiko for tilbagefald.

Lymfeknuden, du har fået fjernet, kan give os oplysninger om risikoen for tilbagefald. Her vurderer vi først og fremmest, hvor stor den kræftknude/metastase, der er fundet i lymfeknuden, er, og hvorvidt kræftcellerne har bredt sig uden for lymfeknuden. Hvis der er fjernet mere end én lymfeknude, vil det også være af betydning, hvorvidt der er kræftceller i flere af lymfeknuderne. Vi kan også vurdere, om modermærket indeholder en mutation (ændring i generne i kræftknuden) i det såkaldte BRAF-gen. Dette har ingen betydning for din risiko for tilbagefald, men det er en oplysning, der fortæller os, at du kan have gavn af den supplerende medicinske behandling for din kræftsygdom, som du nu tilbydes.

Vi har vurderet, at du bør tilbydes behandling med Dabrafenib og Trametinib. Det er påvist, at modermærkekræft ofte har ændringer (mutationer) i BRAF-genet. BRAF-genet laver et protein ved navn BRAF, som har betydning for cellevæksten og dermed din kræftsygdom.

Dabrafenib og Trametinib virker ved at forhindre de muterede BRAF- proteiner i at virke og blokerer hermed kræft- cellernes vækst og evne til at sprede sig. Med en supplerende medicinsk behandling i form af Dabrafenib og Trametinib har man mulighed for at slå de sidste kræftceller ihjel. 

Selvom denne behandling i de fleste tilfælde er uproblematisk at modtage, så er der en risiko for, at du kan få ubehagelige bivirkninger. Detaljer om disse bivirkninger er beskrevet et andet sted i denne information. 

Af disse grunde er det meget vigtigt, at du drøfter fordele og ulemper igennem i detaljer med din læge, og at du først herefter træffer beslutning om, hvorvidt du ønsker at modtage behandlingen.

Vi vil i det følgende beskrive, hvordan behandlingen foregår og de mulige bivirkninger, der kan opstå på grund af behandlingen.

Behandlingen

Dabrafenib og Trametinib gives som tabletter hver dag. Behandlingsperioden er opdelt i serier. Hver serie varer 4 uger, hvorefter en ny serie begynder i umiddelbar forlængelse. Du skal besøge klinikken den 1. dag i hver behandlingsserie, hvor du får udleveret tabletter til de næste 4 uger. 

Tabletter pr. dag i en serie

Tabletterne tages med et glas vand 1 time før eller 2 timer efter mad. En tablet med Dabrafenib indeholder 75 mg, og du skal tage 

 • 2 tabletter om morgenen
 • 2 tabletter aftenen

En tablet med Trametinib indeholder 2 mg, 
og du skal tage 

 • 1 tablet om morgenen.

Det er planlagt, at du skal behandles i et år. Det svarer til 13 serier. Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt, hvis du får udtalte bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Brug af anden medicin samtidig med Dabrafenib og Trametinib

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, som for eksempel naturlægemidler, mineraler og vitaminer. Vi ved, at Dabrafenib kan have indflydelse på, hvordan anden medicin virker, og vi ved også, at anden medicin kan have indflydelse på, hvordan Dabrafenib virker.
Det er især vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager

 • stærk smertestillende medicin (f.eks. Fentanyl, Metadon)
 • medicin mod visse bakterielle infektioner (f.eks. Azithromycin, Clarithromycin, Doxycyklin)
 • blodfortyndende medicin (f.eks. Marevan)
 • medicin mod epilepsi (f.eks. Carbamazepin, Phenytoin, Primedon, Valproat)
 • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. Diltiazem, Felodipin, Nifedipin)
 • hjerterytmemedicin (f.eks. Digoxin)
 • beroligende medicin (f.eks. Diazepam, Midazolam, Zolpidem)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (f.eks. Atorvastatin, Simvastatin)
 • medicin mod svampeinfektioner (f.eks. Itraconnazol, Voriconazol, Posaconazol, Ketoconazol)
 • produkter, der indeholder perikon (f.eks. Johannesurt).

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang, du kommer til start på en ny serie, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da medicinen kan påvirke funktionen af blandt andet lever og nyrer, skal du have taget blodprøver undervejs i behandlingsforløbet.

Hjerteundersøgelse

Da din medicin kan påvirke funktionen af hjertet, skal du have lavet et hjertekardiogram (EKG) og en undersøgelse af hjertets pumpefunktion inden start behandling og jævnligt under behandlingsforløbet.

Skanninger

Efter hver 3. behandlingsserier får du en ny PET-CT-skanning. Behandlingen stoppes, hvis PET-CT-skanningen viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.
Forholdsregler

 • Hvis der er mulighed for, at du eller din partner kan blive gravid, skal I anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel såsom spiral, p-piller, p-stav, p-plaster, p-ring eller p-sprøjte.
 • Hvis du ammer, skal du ophøre med at amme for at beskytte barnet.
 • Hvis du tager naturmedicin, kosttilskud eller anden medicin end den, der er ordineret på Afdeling for Kræftbehandling, er det vigtigt, at du fortæller det. Det skyldes, at det kan have betydning for effekten af den behandling, du får på Afdeling for Kræftbehandling.
 • Hvis du kommer i kontakt med Sundhedsvæsenet af anden årsag, er det ligeledes vigtigt, at du fortæller, hvilken behandling du er i gang med på Afdeling for Kræftbehandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du vil få bivirkninger af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Din læge kan give dig medicin til lindring af bivirkninger. Mange bivirkninger svinder, så snart du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også risiko for dødsfald i sjældne tilfælde. Du skal tale med din læge, om eventuelle bivirkninger du oplever under behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at vi holder pause med behandlingen og dosis nedsættes.

Når Trametinib og Dabrafenib tages sammen og uden andre lægemidler mod kræft, er der rapporteret følgende bivirkninger hos forsøgspersoner med modermærkekræft, som har fået 2 mg Trametinib en gang dagligt og 150 mg Dabrafenib to gange dagligt.

Meget almindelige bivirkninger rapporteret hos flere end 10 % kræftpatienter (flere end 1 ud af 10 personer)

 • høj kropstemperatur - feber
 • ledsmerter, muskelsmerter eller smerter i hænder eller fødder
 • svimmelhed
 • kuldegysninger
 • udslæt, tør hud, kløe, aknelignende problemer
 • nedsat appetit
 • hovedpine
 • højt blodtryk
 • hoste
 • mavesmerter
 • kvalme, opkastning
 • diarre
 • forstoppelse
 • manglende energi, svaghed
 • hævede hænder og/eller fødder
 • irritation i næse og hals
 • blødninger
 • betændelse i urinvejene
 • lavt antal hvide blodlegemer
 • unormale blodprøveresultater for leverfunktionen.

Almindelige bivirkninger rapporteret af mere end 1% og mindre end 10% kræftpatienter (op til 1 ud af 10 personer)

 • lavt blodtryk
 • kraftig svedproduktion
 • hudreaktioner, herunder 

 - ru skællede hudlapper
 -hududslæt med pusfyldte blærer
 -brun eller gullig fortykkelse af huden
 -stilkevorter
 -revnet hud
 - vortelignende vækster eller rødme og
 -hævelse af håndfladerne, fingrene og fodsålerne
 -kutant pladecellekarcinom (en form for 
 hudkræft)
 -inflammation (betændelseslignende reaktion) i fedtlaget under huden
 -papillom (en form for hudtumor, som normalt ikke er farlig)
 -betændelse i huden (cellulitis)
 -betændelse i hudens hårsække
 -negleforandringer, såsom forandringer i neglelejet, neglesmerter, betændte og hævede neglebånd
 -usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

 • dehydrering (lavt vand- eller væskeindhold i kroppen)
 • sløret syn, synsproblemer.
 • åndenød
 • ømhed eller blærer i munden, irriterede slimhinder
 • mundtørhed
 • influenzalignende symptomer muskelspasmer
 • hævelse af ansigtet
 • nattesved
 • nedsættelse af hjertets pumpekraft
 • nedsat antal blodplader (celler, der hjælper blodet med at størkne)
 • nedsat antal røde blodlegemer (anæmi) og en type hvide blodlegemer (leukopeni)
 • lavt indhold af natrium i blodet
 • stigning i nogle stoffer (enzymer), som produceres af leveren
 • stigning i kreatinkinase, et enzym, der hovedsageligt findes i hjertet, hjernen og skeletmuskulaturen
 • højt blodsukker
 • lavt indhold af fosfat i blodet.

Ikke-almindelige bivirkninger rapporteret af mere end 0,1% og mindre end 1% kræftpatienter (op til 1 ud af 100 personer)

 • allergiske reaktioner
 • øjenforandringer, herunder

 - hævelse i øjet forårsaget af væskelækage (chorioretinopati),
 -betændelse i øjet (uveitis),
 -løsning af den lysfølsomme membran bagerst i øjet (nethinden) fra dens understøttende lag (nethindeløsning) og hævelse omkring øjnene
 -hævelse af ansigtet, lokal vævshævelse

 • betændelse i bugspytkirtlen
 • nyresvigt, nyrebetændelse
 • betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis)
 • nyt primært melanom.

Ovennævnte bivirkninger er baseret på alle bivirkninger, der er rapporteret hos forsøgspersoner og handler de bivirkninger, der menes at være på grund af lægemidlet og de, der kan skyldes den underliggende kræft.

Vigtigt

Hvis du bemærker nogle af disse bivirkninger, skal du informere sygeplejersken eller lægen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige, vedvarende eller kan føre til dødsfald. Sjældne tilfælde af pludselig død er forekommet hos patienter med fremskreden kræft. Årsagssammenhængen mellem disse svære tilfælde og behandlingen med Dabrafenib og Trametinib er fortsat uklar.

Andre bivirkninger, som endnu ikke er kendt, kan forekomme. For eksempel kan alle lægemidler udløse en allergisk reaktion. 
En sådan allergisk reaktion kan være farlig, hvis den ikke behandles hurtigt; kontakt din læge, hvis du:

 • føler dig træt eller svag
 • føler smerte eller kvalme og ikke har lyst til at spise
 • nemt får blå mærker eller udvikler kløe
 • har gulfarvede øjne eller hud eller mørk urin
 • bliver forvirret.

Hvis du oplever visse alvorlige problemer såsom en allergisk reaktion, hævelse, vejrtrækningsbesvær, kraftigt hududslæt, lever- eller nyreskade eller ændringer i hjerterytmen, kan du blive bedt om at vende tilbage til klinikken til flere vurderinger, som kan omfatte flere blodprøver.

Din læge vil forklare disse prøver for dig, hvis der er behov for dem. Du skal muligvis også holde op med at tage lægemidlet efter at have talt med din læge.

Risici for kvinder i den fødedygtige alder – og risici for mænd

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Dabrafenib og Trametinib via skedens slimhinder og i sæd. Du vil derfor kunne have samleje med din partner uden at skade din partner. Dabrafenib og Trametinib er lægemidler, der kan give fosterskader, hvis det gives til en gravid kvinde. Du må derfor ikke blive gravid, amme eller gøre nogen gravid,mens du behandles. Både kvinder og mænd, der er seksuelt aktive, og i stand til at blive eller gøre nogen gravid, skal bruge en lægeligt godkendt præventionsmetode i forbindelse med behandlingen og i mindst 30 dage efter ophør med behandling.

De godkendte præventionsmetoder for kvinder er p-piller, p-stav, p-sprøjte, p-ring og p-plaster. De godkendte præventionsmetoder for mænd er sterilisation og kondom.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kontaktpersoner ved spørgsmål

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår.

Hvis du søger akut lægehjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte afdelingen.

Redaktør