DMSO, blæreskylning med

Information om hvordan blæreskylning med DMSO foregår, forberedelser og mulige ubehag under og efter behandlingen.

DMSO står for dimetylsulfoxid, som er et organisk opløsningsmiddel, der anvendes til behandling af smertefuld blæresygdom (interstitiel cystitis) i urinblæren.

Blæreskylning

Et par uger efter din kikkertundersøgelse af blæren, vil første behandling blive indsprøjtet i din blære. Slimhinden i blæren skal være helet efter en eventuel biopsi fra blæren.

Blæreskylningerne foregår ambulant 1 gang om ugen i 4 - 6 uger. Behandlingen varer en ½ time, men afsæt 1 time til besøget. Herefter skal du vedligeholde skylning 1 gang om måneden afhængig af behandlingsresultatet.

Forberedelse til skylning

Du vil ved hvert besøg blive bedt om at aflevere en urinprøve for at sikre at du ikke har blærebetændelse. Blæreskylningen udføres ikke, hvis du har tegn på blærebetændelse eller synligt blod i urinen. Er du gravid, kan du ikke behandles med DMSO.

Behandlingen

Du får lagt et tyndt kateter via urinrøret op i blæren. Sygeplejersken sprøjter 50 ml DMSO opløsning ind i blæren, og fjerner derefter blærekateteret igen.

Du skal holde væsken i blæren i 30 minutter, men ikke længere.

Ubehag under behandlingen

Du kan få kraftig vandladningstrang eller blæresmerter. Er dette tilfældet, må du lade vandet inden de 30 minutter er gået.

For at minske generne vil du ved de næste besøg få indsprøjtet en væske med lokalbedøvelse i blæren i 20 minutter før behandlingen.

Ubehag eller komplikationer

DMSO vil give lugtgener i det første døgn efter skylningen, sved og udånding (stærk hvidløgslugt).

Stoffet har som regel ingen bivirkninger.

Efter behandlingen bør du drikke rigeligt i de efterfølgende timer for at undgå blærebetændelse. Du kan opleve forværring af smerter og svie ved de første skylninger, men derefter vil du ofte mærke en bedring af dine symptomer.

Da DMSO er miljøfarligt, omgås personalet beholdere og katetre med de nødvendige forholdsregler, der gælder for sådanne stoffer.

Henvendelse ved komplikationer

Ved eventuelle komplikationer skal du henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1. Uden for klinikkens åbningstid, skal du henvende dig i akutmodtagelsen.

Redaktør