Cyklofosfamid og Prednisolon - behandling af myelomatose

Myelomatose kan behandles med stofferne Cyklofosfamid og Prednisolon, som hæmmer kræftcellernes vækst. Stofferne gives i serier af 5 dage og kan medføre en række bivirkninger.

Cyclophosphamid® er kemoterapi, der bruges til behandling af myelomatose og flere andre kræftsygdomme.

Behandling

I behandlingen indgår der 2 stoffer. Da stofferne kan have forskellige navne, er de øvrige navne skrevet i parentes:

 • Cyklofosfamid (Sendoxan®) (kemoterapi)
 • Prednisolon (binyrebarkhormon)

Behandlingsforløbet

Behandling gives i serier. Hver serie er ens og strækker sig over 5 dage. Herefter har du en pause på 16 dage inden du begynder på en ny serie.

Antallet af behandlinger afhænger af virkningen på din sygdom og hvordan du tåler medicinen. Du vil jævnligt få taget blodprøver for at se, hvordan behandlingen virker. Din læge og sygeplejerske vil fortælle dig om dit konkrete behandlingsforløb.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Inden hver behandling skal du have taget blodprøver enten 1 - 2 dage før eller samme dag. Der kan også nogle gange være behov for at du får taget blodprøver indimellem serierne.

Sådan gives behandlingen

Din behandling foregår dels i Afdeling for Blodsygdomme og dels i dit hjem. Cyclophosphamid® får du enten som tabletter eller infusion. Prednisolon er tabletter, som du skal tage derhjemme.

Kemoterapien bliver givet som væske ind i en blodåre (infusion) på dag 1 i en serie. Det tager cirka 15 minutter. Du får også ½ liter saltvand i droppet i forbindelse med behandlingen for at mindske bivirkninger. På nogle afdelinger får du dog behandlingen som tabletter på dag 1 - 4.

På alle 5 dage i en serie skal du desuden tage Prednisolon tabletter om morgenen, gerne sammen med din morgenmad.

Sådan forløber dagen

 • Hver gang du møder til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske om, hvordan du har det.
 • Lægen bestiller din behandling. Hvis du skal have Cyclophosphamid® som infusion, bliver det bestilt på hospitalets apotek - og det kan give eventuel ventetid.
 • Inden behandlingen måler sygeplejersken blodtryk og temperatur, lægger eventuelt drop.
 • Sygeplejersken tilslutter så kemoterapien til droppet.
 • Du får udleveret kvalmestillende medicin og Prednisolon tabletter til de øvrige dage.
 • Droppet bliver fjernet af sygeplejersken, inden du tager hjem.

Supplerende behandling

For at mindske bivirkningerne ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Tablet Ondansetron (Zofran®) og Tablet Metoclopramid (Primperan®, Gastro-Timelets®)

Tabletterne virker mod kvalme.

Tablet Allopurinol (Apurin®)

Allopurinol forhindrer at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller hobes op i din krop. Disse affaldsstoffer kan skade dine nyrer og kan give podagra(urinsur gigt). Drik derfor også 2 – 3 liter væske om dagen, efter du har fået din behandling og den efterfølgende uge. Det skåner samtidig din krop, når affaldsstofferne skal udskilles.

Bivirkninger

Bivirkninger er ikke-tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.

Det er almindelig kendt, at kemoterapi giver bivirkninger. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Bivirkninger til Cyklofosfamid

Infektioner

Du har især risiko for at få infektioner i de perioder af din behandling, hvor antallet af de hvide blodlegemer er lavest.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du har:

 • Temperatur 38,5 °C
 • Almen utilpashed og kulderystelser.
 • Svimmelhed.
 • Kulderystelser.

Lægen vurderer, om du skal indlægges og behandles med antibiotika i en blodåre, eller om du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • God håndhygiejne efter toiletbesøg og før måltider.
 • Drik rigeligt væske for at undgå blærebetændelse.
 • Undgå kontakt med personer der hoster, er forkølede eller har feber.

Træthed

De fleste oplever træthed i forbindelse med sygdommen, men kemoterapien medfører også øget træthed. Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile og en god nattesøvn.

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed:

 • Hold flere små hvilepauser i løbet af dagen.
 • Sørg for frisk luft og gå små ture.
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske gøremål.

Kvalme og opkastning

Du kan opleve at få kvalme og opkastning af Cyclophosphamid®. Tal med sygeplejersken eller lægen om din kvalme, da det kan være nødvendigt, at du får ekstra kvalmestillende medicin.

Hvad kan du selv gøre for at modvirke kvalme:

 • Spis, når du føler dig sulten, gerne mange små måltider i løbet af dagen.
 • Drik rigeligt væske, gerne 2 - 3 liter om dagen.
 • Sid op, når du spiser.
 • Spis let fordøjelig mad, f.eks. frugt, desserter, kiks og lignende.
 • Anret maden pænt; få eventuelt en anden til at anrette maden for dig.

Hårtab

Kemoterapien medfører at du taber håret på hovedet og eventuelt også andre steder på kroppen. Hårtabet begynder typisk 2 – 4 uger efter, at du er begyndt behandling. Håret vokser ud igen, når hele behandlingsforløbet er slut, men det kan dog ændre farve og struktur. Indenfor ½ års tid bliver håret stort set altid som det var før behandling.

Du kan få tilskud fra afdelingen til paryk.

Blodmangel

Du kan have øget risiko for blodmangel i perioder af din behandling. Blodmangel kan give bleghed, hovedpine, svimmelhed, hævede ben, og gøre dig kuldskær.

Du skal kontakte afdelingen, hvis du har:

 • Åndenød
 • Hjertebanken

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved blodmangel:

 • Undgå større fysisk anstrengelse.
 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder.

Blødning

Du kan have let øget risiko for at få blødning i perioder af behandlingen.

Prævention og amning

I perioden under behandlingen og i 6 måneder efter, er det vigtigt, at du bruger prævention ved samleje, hvis din partner kan blive gravid. Dette for at undgå fosterskader. Du må ikke amme under behandlingen.

Andre bivirkninger

Hvis der opstår smerter eller rødme der hvor droppet har siddet, skal du kontakte afdelingen.

I dit behandlingsforløb kan du opleve andre bivirkninger end de der er beskrevet her. For at vi kan forebygge bivirkninger og behandle dig bedst muligt, er det vigtigt at du oplyser os om de gener du eventuelt får i forbindelse med behandlingen.

I meget sjældne tilfælde kan Cyclophosphamid påvirke hjertefunktionen. Det vil
vise sig som åndenød, hævede ben og evt smerter i brystet ved anstrengelse.

Bivirkninger til Prednisolon

Binyrebarkhormon kan give en række bivirkninger. Disse nævnes her kort. Skulle du få nogle af bivirkningerne uddyber læge og sygeplejerske, hvordan de afhjælpes.

 • Rastløshed
 • Søvnløshed
 • Øget appetit
 • Ophobning af væske i kroppen
 • Svedtendens
 • Stigning i blodsukkeret og dermed udvikling af en forbigående sukkersyge eller midlertidig forværring af en sukkersyge, som du har i forvejen. Du vil blive instrueret i, hvordan du skal forholde dig til forhøjet blodsukker. Det kan blive nødvendigt at give dig insulin.
 • Forandringer i humøret: opstemthed, depression, psykose, mani, forværring af psykisk sygdom.
 • Synsforstyrrelser.

Prednisolon gør at du ikke får feber i samme grad som sædvanligt. Derfor skal du kontakte afdelingen hvis du føler dig syg uden at have feber.

Enkelte bliver utilpasse, når behandlingen med Prednisolon stopper. Hvis det er tilfældet for dig, kan lægen evt. planlægge nedtrapning af medicinen over 2 – 3 dage.

Det er vigtigt, at du oplyser lægen eller sygeplejersken om de bivirkninger, du får i forbindelse med behandlingen, så vi kan forsøge at forebygge eller afhjælpe dem.

Bivirkninger til den supplerende behandling

Ondansetron (Zofran®)

 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Leverpåvirkning
 • Meget sjældent: forstyrrelse af hjerterytmen og brystsmerter

Tablet Metoclopramid (Primperan®, Gastro-Timelets®)

Der er sjældent bivirkninger til dem, men der kan opstå:

 • Døsighed
 • Løs mave

Allopurinol

 • Hudkløe
 • Hududslæt
 • Diarré

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Nogle patienter kan passe deres arbejde mellem behandlingerne og have en hverdag næsten, som de plejer. Andre har brug for et par ekstra dage fri, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i under hele behandlingsforløbet. Det afhænger også af, hvilket arbejde du har.

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom.
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture.
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur.
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller du kan hente oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan også læse mere generel information om din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperaturstigning over 38,5˚C
 • Tegn på infektion
 • Blødning som ikke stopper af sig selv
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1 - 2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1 - 2 dage
Redaktør