Cyklofosfamid, Methotrexate og 5-Fluorouracil (CMF), behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at du har fået tilbagefald af brystkræftsygdommen. Vi vil derfor foreslå dig behandling med kemoterapi, så sygdommen kan holdes i ro eller bringes til at forsvinde for en periode.

Kemoterapi

Kemoterapi virker ved at slå kræftceller ihjel. Der findes mange forskellige slags kemoterapi. De adskiller sig i deres virkning og i deres bivirkninger. For at øge virkningen af kemoterapien gives ofte flere stoffer i kombination.

I din situation tilbydes du behandling med stofferne Cyklofosfamid, Methotrexate og 5-fluorouracil (CMF).

Hvordan foregår behandlingen 

Behandlingen giver vi som indsprøjtning i en blodåre hver 3. uge (drop). Behandlingen foregår i klinikken og varer et par timer.

Hvor længe varer behandlingen 

Behandlingens varighed afhænger af behandlingens effekt på din sygdom. Der planlægges 6 behandlinger, dog vil behandlingen blive afbrudt før, hvis den ikke er virksom mod sygdommen, hvis der optræder bivirkninger, som du ikke kan tåle eller hvis du i øvrigt selv ønsker at stoppe med behandlingen. 

Hvilke bivirkninger kan forekomme

Celler som deler sig, er følsomme overfor kemoterapi. Kræftceller deler sig hurtigt, og det er derfor kemoterapien forventes at virke. 

Men også de hurtigst voksende blandt kroppens raske celler påvirkes i nogle tilfælde. Det drejer sig bl.a. om celler i hårsækkene, i tarmen og i slimhinderne. Desuden kan cellerne i knoglemarven, som danner blodceller blive påvirket af kemoterapien. 

Det kan vise sig ved et lavere antal af hvide blodlegemer (nedsat immunforsvar, feber og betændelse), nedsat antal af røde blodlegemer med risiko for blodmangel (træthed, hovedpine, forpustethed og øresusen) samt lavere antal af blodplader (tilbøjelighed til blødning af tandkød, næseblod og blødninger i huden). 

Vigtigt

Hvis du får blødning eller feber over 38,5 grader, er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Efter behandlingen kan der i første døgn komme bivirkninger i form af almen utilpashed, kvalme, evt. opkastninger, diarre og irritation af slimhinderne i øjne og mund. Der kan desuden også opstå træthed. 

Ved behandling med CMF ses hårtab i større eller mindre grad. Nogle patienter kan få behov for en paryk, som afdelingen betaler. Efter endt behandling vokser håret ud igen.

Opfølgning - undersøgelse 

Under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum følge op med nogle undersøgelser.

Det vil sige, at vi tager blodprøver med 1-3 ugers mellemrum, røntgenundersøgelse eller skanning med ca. 12 ugers mellemrum, så vi kan vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen. 

Særlige forholdsregler 

Når blot du overholder almindelige hygiejniske forholdsregler, kan du omgås familie og venner, som du plejer (se afdelingens patientinformation om kemoterapi).

Eventuelle forholdsregler 

Kvinder, der kan blive gravide, skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under behandlingen og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. 

Sikker svangerskabsforebyggelse for kvinder er spiral (Sundhedsstyrelsens anvisning). Kvinder, der ammer, skal ophøre med dette for at beskytte barnet mod kemoterapien.

Redaktør