Cyklisk Medrol, behandling med (Methylprednisolon)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af binyrebarkhormon som forebyggende behandling ved multipel sklerose, og hvilke bivirkninger der kan være.

Hvordan virker cyklisk Medrol?

Ved multipel sklerose (MS) sker der en kraftig aktivering af immunceller (de hvide blodlegemer), som starter en slags betændelsesreaktion i hjernen eller rygmarven. Denne overreaktion kan dæmpes med det kunstigt fremstillede binyrebarkhormon methylprednisolon (Solu-Medrol eller Medrol).

Binyrebarkhormoner dannes i forvejen i kroppen, hvor de både under infektioner og under stress har livsnødvendige funktioner ved blandt andet at hindre en for kraftig aktivering af immunsystemet.

Skleroseattakker kan behandles med høje doser af methylprednisolon givet som en 3-dages kur. Det har vist sig, at regelmæssig behandling med methylprednisolon i høje doser også har forebyggende, sygdomsdæmpende effekt.

Dosering

Medrol tabletter gives tre dage i træk 1 gang om måneden i en dosering på 500 mg dagligt (5 tabletter à 100 mg). Medicinen bør tages om morgenen eller om formiddagen. 

Har du en infektion med feber, er det vigtigt, at du venter med at tage medicinen, til du er blevet helt rask igen. Du vil også få recept på sovemedicin og medicin mod for meget mavesyre, som du kan tage, hvis du har generende søvnløshed eller mavegener under behandlingen.

Bivirkninger

Da behandlingen er kortvarig, er bivirkningerne stort set altid forbigående. Oftest ses søvnløshed og rastløshed, hvorfor sovepiller anbefales.

Samtidigt kan man få hjertebanken og lidt hurtig puls, som også er forbigående, og som i sværere tilfælde også kan behandles. Der kan forekomme psykiske svingninger i form af enten opstemthed eller tristhed (depression), og derfor er det vigtigt at få sovet godt. 

Meget sjældent kan behandlingen udløse en psykose. Personer med mavesår bør have en lindrende behandling samtidigt, da behandlingen kan give sure opstød og svie i maven. Lidt væskeophobning og lidt akne (bumser) kan ses.

Forsigtighedsregler

Personer med sukkersyge skal have ekstra blodsukkermålinger, og ofte er der behov for ekstra insulin, da blodsukkeret kan stige forbigående.

I meget sjældne tilfælde kan methylprednisolon give en allergisk reaktion med for eksempel åndenød eller blodtryksfald.

For at forebygge udvikling af knogleafkalkning opstartes samtidig behandling med tilskud af kalk og D-vitamin. Desuden henvises du til vurdering af din knogletæthed hos endokrinologerne og til en røntgenundersøgelse, hvor knogletætheden undersøges. Hvis du skulle have begyndende knogleskørhed, kan endokrinologerne tilbyde yderligere behandling.

Vaccination

Der er ingen særlige forholdsregler vedrørende vaccinationer hvis du får cyklisk Medrol. Dog gælder det, som ved andre forebyggende behandlinger mod MS, at levende svækkede vacciner frarådes. Du bør ikke blive vaccineret under et MS-attak (vent 4-6 uger).

Behandlingsskifte

Der er ingen særlige forholdsregler for skifte til og fra andre forebyggende behandlinger. Du skal derimod ikke tage Cyklisk Medrol igennem længere tid samtidig med anden forebyggende behandling mod MS, med mindre det er aftalt med lægen.

Redaktør