Copaxone/Copemyl, behandling med (Glatiramer acetat)

Denne patientinformation beskriver kort anvendelsen af Copaxone/Copemyl ved multipel sklerose (MS), og hvilke bivirkninger der kan være. Det er en ældre behandling, men den anvendes stadig i særlige tilfælde.

Hvem kan tilbydes behandling?

Copaxone er 1. linje-behandling til attakvis multipel sklerose (RRMS), der har været anvendt siden midten af 1990’erne. Copemyl er et kopipræparat, der blev lanceret 2014. 

I teksten nedenfor omtales kun Copaxone, men det anførte gælder også Copemyl. Copaxone kan også anvendes til patienter med CIS. Det vil sige patienter, der kun har haft ét attak, uden der kan påvises spredning i tid på MR (DIT) og/eller påvisning af såkaldte oligoklonale bånd i cerebrospinalvæsken. 

Copaxone anbefales kun hvis mere moderne 1. linjebehandlinger ikke kan anvendes, for eksempel under graviditet.

Hvordan virker Copaxone?

Ved multipel sklerose (MS) angriber immunsystemet fejlagtigt hjernen og rygmarven, hvor betændelsesreaktioner beskadiger nervefibre og deres isolerende fedtlag (myelin). 

Copaxone er et syntetisk stof sammensat af fire forskellige aminosyrer. Copaxone virker ved at påvirke de hvide blodlegemers funktion på en kompliceret måde, således at risikoen for at der udløses nye skleroseattakker nedsættes.

Copaxone reducerer antallet af attakker med omkring 30 %. Derudover mindskes attakkernes sværhedsgrad og udviklingen af varige symptomer forsinkes. Som det gælder for alle andre forebyggende behandlinger mod MS, kan Copaxone hverken standse eller helbrede MS, og eksisterende handicap bedres ikke af behandlingen.

Dosering

Copaxone 20 mg dagligt eller 40 mg 3 gange ugentligt er ligeværdige behandlinger. Copaxone sprøjtes ned i underhuden. Du bliver oplært i selv at foretage indsprøjtningerne, og kun meget sjældent bliver der brug for, at en hjemmesygeplejerske skal foretage injektionerne.

Bivirkninger

Systemiske bivirkninger ses sædvanligvis ikke. De almindeligste bivirkninger er knyttet til injektionerne i form af kronisk ømme ”knuder” i underhuden. Der kan også ses henfald af fedtvævet i underhuden. Sammen med fortykkelserne kan huden få et meget uregelmæssigt udseende de steder, hvor man har indsprøjtet Copaxone. Der kan forekomme hævelser af lymfeknuderne. 

Sjældent ses kortvarige ildebefindende i tilslutning til injektionerne. Dette omfatter udvidelse af blodkar, rødmen, brystsmerter, åndenød, hjertebanken og pulsstigning. Tilstanden ses få minutter efter indsprøjtningerne og oftest er symptomerne meget kortvarige og forsvinder af sig selv uden at give nogle følger.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger ses ikke ved brugen af Copaxone og der er ingen problemer med samtidig brug af medicin mod andet end MS.

Vaccination

Infektioner øger risikoen for nye attakker ved MS. Vaccination kan derfor være en god ide. Inaktiverede vacciner er generelt sikre, også ved brug af forebyggende MS-behandlinger, herunder Copaxone. 

Influenza vaccine er for eksempel sikker uafhængig af den forebyggende behandling, men levende svækkede vacciner frarådes derimod generelt. Du bør ikke blive vaccineret under et MS-attak (vent 4-6 uger).

Graviditet og amning

Nyere data tyder på at Copaxone er sikkert at bruge under graviditet, mens data vedrørende amning mangler. Der afventes endelig national vejledning vedrørende brugen i forbindelse med graviditet til at beskytte mod opblussen af MS efter fødslen.

Før start af behandling

Der skal tages blodprøver og foretages lægeundersøgelse, før du kan starte behandling med Copaxone. Når det er besluttet, at du skal starte på Copaxone, får du en tid hos en sygeplejerske, som vil give dig grundig information i brugen af lægemidlet og oplære dig i at stikke dig selv.

Skift fra anden forebyggende behandling

Der kan skiftes til Copaxone allerede en uge efter ophør med Gilenya. Der skal foreligge normale leukocytter og differential-tælling før ethvert behandlingsskifte fra Tysabri. 

Copaxone kan gives 4 uger efter sidste infusion med Tysabri. Der kan behandles med Copaxone efter Mavenclad hvis patienten er immunkompetent, det vil sige har normale hvide blodlegemer. 

Efter Ocrevusbehandling går der lang tid før B-lymfocytterne er tilbage i normalt niveau (over 2 år). 

Der bør tages højde for eventuelle overlappende virkninger, hvis der skal startes anden forebyggende behandling mod MS efter Ocrevus er ophørt. Dette gælder også Copaxone og eventuel behandling efter Ocrevus vil blive drøftet på MS- teamkonference.

Efterfølgende kontroller i klinikken

Kontroller hos sygeplejersken foregår efter 1 måned og derefter hver 3. måned. Sygeplejersken spørger til bivirkninger og symptomer, måler blodtryk og sørger for bestilling af blodprøver og udleverer medicinen. 

Du skal ses af læge efter 3 og 6 måneders behandling, og herefter hvert halve år. Ved mistanke om attak eller uventede symptomer bedes du kontakte sklerosesygeplejersken telefonisk, så der kan aftales tid til vurdering i klinikken. 

Der vil som regel blive bestilt en MR-skanning 3 måneder efter du er startet på behandling. Herefter én gang årligt, så effekten af behandlingen kan følges.

Ophør af behandlingen

Copaxone bør ophøre hvis du igennem længere tid har haft attakfri forværring. Det vil sige er gået over i sekundær progressiv fase af sygdommen.

Redaktør