Cisplatin og Vinorelbine med samtidig strålebehandling, behandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om forholdsregler og bivirkninger ved kemoterapi til behandling af lungekræft. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformationer om bivirkninger.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, som vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lungekræft er generelt en meget alvorlig sygdom og svær at helbrede, hvis man ikke er i stand til at operere kræften væk. Behandling med en kombination af kemoterapi og strålebehandling eller strålebehandling alene kan dog også i nogle tilfælde helbrede sygdommen. Jo højere stråledosis, man kan give en kræftknude, jo bedre er chancen for at komme alle kræftceller til livs.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved lægens valg af behandling.

Behandlingsforløb

Du begynder behandlingen med at få din første serie kemoterapi. Derefter udføres en PET/CT planlægnings-scanning. Den scanning vil afgøre, om det kan lade sig gøre at modtage strålebehandlingen sideløbende med kemobehandlingen, eller om der skal lægges en anden plan for dit forløb. Strålebehandlingen påbegyndes omkring den anden serie kemoterapi. Vi giver i alt 3 serier kemoterapi og ca. 6 ugers strålebehandling.

Kemoterapi

En serie strækker sig over 3 uger, hvor du skal have behandling dag 1 og 8. En serie kemoterapi gives på følgende måde:

Dag 1: På dag 1 skal du lave Cisplatin, som vi giver som drop i en blodåre i armen. Du får desuden udleveret Vinorelbine tabletter til samme dag og til dag 8. Vinorelbine er en tabletbehandling, som skal opbevares i køleskabet og tages i forbindelse med et måltid. For at beskytte dine nyrer, skal vi give dig rigeligt væske, som vi giver som et drop i blodåre i armen både før og efter kemoterapien. Behandlingen tager ca. 4 timer i alt.

Samtaler og undersøgelse.

Dagen før hver serie kemoterapi, skal du have taget blodprøver og til en samtale med en læge og/eller kontaktsygeplejerske. Du får her lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Hvis dine blodprøver ikke er i orden dagen før behandlingen, bliver din kemoterapi udskudt en uge.

Sideløbende med kemoterapien vil du i 6 uger modtage strålebehandling.

I løbet af den tid, hvor du får strålebehandling, vil du komme til 2 samtaler med en læge, hvor I taler om eventuelle bivirkninger ved strålebehandlingen, og om hvordan disse eventuelt kan lindres.

Røntgenundersøgelser/CT- Scanning.

Ca. 6 uger efter den sidste strålebehandling vi du få taget et røntgenbillede af dine lunger. Du vil samme dag blive set i klinikken, så vi kan kontrollere dig for strålebetinget lungebetændelse (strålepneumonit).

Effekten af behandlingen vil først blive vurderet 3 måneder efter afsluttet strålebehandling med en CT-scanning. Herefter vil du blive tilbudt et opfølgningsforløb med CT-scanning hver 3. måned i 2 år og derefter CT- scanning hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal følges i 5 år efter din behandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som du får udleveret. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser også til patientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden. Ved feber over 38,5 grader eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle dig.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave, tarm og skede kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet  Du kan få prikken og stikken i fødder og hænder. Det forsvinder oftest indenfor det første år efter behandlingens ophør. Der kan opstå høretab og ringen for ørene.

Hørenedsættelsen kan være en blivende skade, mens ringen for ørene ofte svinder med tiden. Hvis du får problemer med hørelsen, er det vigtigt, du fortæller os om dette.

Væskeophobning  Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtstigning og evt. forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin. Cisplatin kan påvirke nyrerne.

Nyrefunktionen  måles derfor før kemoterapien med en nyrefunktionsundersøgelser og før hver behandling med en blodprøve. For at mindske påvirkningen af nyrerne, giver vi ekstra væske i forbindelse med behandlingen.

Det er meget vigtigt, at du drikker rigeligt (2-3 liter i dagene efter behandlingen).

Forstoppelse  Vinorelbine-tabletterne kan give forstoppelse. Uden behandling kan forstoppelse være meget generende. Sig til, hvis du har problemer med fordøjelsen, så du kan få vejledning om medicin og redskaber til at behandle det.

Hårtab  Behandlingen medfører sjældent hårtab. I sjældne tilfælde kan der forekomme hårtab eller en udtynding af håret, der gør, at du kan have behov for en paryk. Dette kan vi være behjælpelig med.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Hvis du er generet af tørre slimhinder kan glide/eksplorationscreme være en hjælp.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn.

Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne - så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Strålebehandling

Information om strålebehandlingen, forløb, praktiske informationer, bivirkninger med mere kan findes i afdelingens patientinformation ”Langvarig strålebehandling til patienter med lungekræft”.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion, som for eksempel: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Redaktør