Cisplatin og Vinorelbine, forebyggende behandling med

Til patienter opereret for ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformationer om kemoterapi.

Du er for nylig opereret for kræft i lungerne. Selvom du har fået fjernet hele kræftsvulsten, kan der være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får supplerende behandling med kemoterapi, som nedsætter risikoen for tilbagefald.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved lægens valg af behandling.

Behandlingen

Behandlingen består af 4 serier kemoterapi med Cisplatin og Vinorelbine. En serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling varer ca. 12 uger. Behandlingsoversigt finder du på side 4. 

I hver serie vil du få følgende behandling 
Dag 1 På dag 1 skal du have Cisplatin, som vi giver som drop i en blodåre i armen. Du får desuden udleveret Vinorelbine-tabletter til samme dag og til dag 8. Vinerolbine er en tabletbehandling som skal opbevares i købeskabet, og tages i forbindelse med et måltid. For at beskytte dine nyrer, skal vi give dig rigeligt væske i droppet før og efter Cisplatinen. Behandlingen tager derfor ca. 3 timer.

Du får behandling i klinikken. Det vil sige, at du møder om formiddagen og kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet. I dagene imellem behandlingerne og i ugerne indtil næste serie, skal du ikke have nogen behandling.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen før du skal have din kemoterapi, kommer du til at tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Behandlingen kan ophøre, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver. Hvis blodprøverne ikke er i orden på dag 1, udskydes behandlingen 1 uge. 

Nyrefunktion

Før og under behandlingen får du undersøgt din nyrefunktion for at sikre, at dine nyrer kan tåle behandlingen og for at sikre, at du får den rette mængde kemoterapi. For at forebygge skade på nyrerne skal du have rigeligt væske i blodåren den dag, du får Cisplatin. På den måde producerer du mere urin, så nyrerne bliver ”skyllet” godt igennem. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med væske (2-3 liter) i dagene efter behandlingen.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter de 4 serier kemoterapi, skal du have foretaget en evaluerende CT-scanning af lungerne. Herefter vil du blive tilbudt et kontrolforløb med CT-scanning hver 3. måned i 2 år og derefter CT- scanning hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal kontrolleres i 5 år efter den forebyggende kemoterapi.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde.

Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til patientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.
Ved feber over 38.5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp og mavesmerter. Disse gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet  Du kan få prikken og stikken i fødder og hænder. Disse gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør. Der kan opstå høretab og ringen for ørene. Hørenedsættelsen kan være en blivende skade, mens ringen for ørene ofte svinder med tiden. Hvis du får problemer med hørelsen, er det vigtigt, du fortæller os om dette.

Forstoppelse  Du kan få problemer med forstoppelse. Det kan behandles med afføringsmiddel. 

Væskeophobning  Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtstigning og eventuelt forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som fx: kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.
Hvis du får 

  • feber over 38,5 grader

skal du kontakte afdelingen, da det kan være 
nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.
 

Redaktør