Cisplatin og Pemetrexed, behandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i lungerne. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Vi tilbyder dig behandling med Cisplatin og Pemetrexed, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 4 behandlinger. Behandlingen gives hver 3. uge, så den samlede behandling varer ca. 3 måneder. Du får behandlingen via drop.

Hver behandling består af kemostofferne Cisplatin og Pemetrexed, som vi giver via en blodåre. Det tager ca. 3 timer at få behandlingen. For at forebygge skade på nyrerne skal du have rigelig væske i blodåren den dag, du får Cisplatin. Derved producerer du mere urin, så nyrerne bliver ”skyllet” godt igennem.

Du får behandlingen i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behand-lingen er afsluttet. For at sikre at kemoterapien ikke er for kraftig for din knoglemarv, skal du dagen før have taget blodprøver og bagefter tale med en læge eller en sygeplejerske. Hvis blodprøverne ikke er i orden udskydes behandlingen.

Behandlingen ophører, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen før du skal have din kemoterapi, får du taget en blodprøve. Efter blodprøven taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Her får du mulighed til at stille spørgsmål eller drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, hver gang du får kemoterapi.

Scanning

Efter 4 behandlinger skal du have foretaget en CT-scanning og i nogle tilfælde andre Undersøgelserne vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, næse, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Nogle af disse gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet  Du kan få prikken og stikken i fødder og hænder. Disse gener forsvinder oftest indenfor det første år efter behandlingens ophør. Der kan opstå høretab og ringen for ørene. Hørenedsættelsen vil være en blivende skade, mens ringen for ørene ofte svinder med tiden. Hvis du får problemer med hørelsen, er det vigtigt, at du nævner det ved næste samtale.

Forstoppelse  Du kan få problemer med forstoppelse. Dette behandles med afføringsmiddel.

Hårtab  Behandlingen medfører kun sjældent, at alt håret på hovedet tabes, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Væskeophobning  Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtstigning og eventuelt oppustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin.

Nyrefunktionen  Cisplatin kan påvirke nyrenes funktion. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve forud for hver kemoterapi. Ved mistanke om påvirkning af din nyrefunktion, udføres en nyrefunktionsundersøgelse. For at mindske påvirkningen af nyrerne giver vi dig ekstra væske i forbindelse med behandlingen.

Det er meget vigtigt, at du drikker rigeligt med væske. Det vil sige 2-3 liter pr. dag i dagene efter behandlingen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder at evnen til at få børn mindskes eller ophører helt. Kemoterapi kan også påvirke dine sædceller, så et evt. foster kan tage skade. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Kemoterapi er giftigt for fostre. Det er derfor vigtigt, at du beskytter dig grundigt mod graviditet under og i minimum 6 måneder efter kemoterapi. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl os om dine bivirkninger

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får:

  • feber over 38,5 grader
  • blødninger
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om kemoterapi). Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Redaktør