Cisplatin og Gemcitabin før operation, forbehandling med

Til patienter med kræft i blæren

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandling 

Flere undersøgelser har vist, at patienter, der skal opereres for blærekræft, har større chance for at overleve uden blærekræft, hvis de behandles med kemoterapi inden operationen. Inden du skal have fjernet blæren ved en operation, skal du derfor have i alt 4 behandlinger med kemoterapi.

Kemoterapien gives i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne gives i klinikken. Hver behandlingsserie strækker sig over ca. 3 uger.

Den første dag i hver behandlingsserie får du behandling med både Cisplatin og Gemcitabin. Det varer ca. 6 timer, fordi der skal gives en del væskebehandling før og efter Cisplatin. Ugen efter skal du have Gemcitabin. Herefter har du 2 ugers pause.

Bivirkninger

Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. Du vil derfor kunne opleve bivirkninger. 

Mulige bivirkninger

Påvirkning af knoglemarven  Påvirkningen viser sig ved nedsat dannelse af blodceller. Det kan medføre blodmangel (svimmelhed, hovedpine og øresusen), blodplademangel (tendens til blødning) og mangel på hvide blodlegemer (tendens til infektioner). For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller i huden. 

Vigtigt!

  • Ved feber (over 38,5) eller blødninger er det vigtigt at kontakte afdelingen. I dagtimerne er det afdelingens kontaktcenter og udenfor dagtimerne er det afdelingens læge, du skal kontakte.
  • Telefonnumre findes på sidste side i denne patientinformation.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan der opstå kvalme og opkastninger. Det er bivirkninger, vi kan behandle med kvalmestillende medicin. Medicinen udleverer vi i ambulatoriet.

Mundbetændelse  Hvis du får mundbetændelse, kan den behandles med for eksempel Klorhexidin mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Diarre  Der kan opstå diarre mellem behandlingerne, men den vil som regel være kortvarig.

Influenzasymptomer  Symptomer som f.eks. feber, kulderystelser, muskel-/ ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i ugen efter en behandling. Det er symptomer, der kan afhjælpes med Paracetamol.

Føleforstyrrelser i hænder eller fødder  Der kan opstå føleforstyrrelser, som kan føles som stikken, prikken eller som at gå på vat. Disse bivirkninger bliver ofte bedre inden for det første år efter behandlingens ophør, men de kan være kroniske.

Påvirkning af hørelsen  Hos nogle patienter kan der komme lettere hørenedsættelse eller øresusen. 

Nedsættelse af nyrefunktionen  Cisplatin kan give nedsættelse af nyrefunktionen. Det forebygger vi ved at give dig rigeligt væske i forbindelse med behandlingen med Cisplatin. 

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, forpustethed, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine.

Endelig vil behandlingen ofte betyde, at du bliver træt og får behov for at sænke tempoet. Giv dig selv tid til at slappe af. Lad din krop fortælle dig, hvad du kan overkomme. Du vil nøje blive kontrolleret for udvikling af de ovennævnte bivirkninger. Vi vil give dig støttende og lindrende behandling efter behov.

Skulle du få svære eller uacceptable bivirkninger, vil vi kunne sætte dosis for behandlingen ned eller eventuelt helt afbryde den.

Opfølgning

Før hver behandlingsserie får du taget blodprøver og taler med en læge. Desuden skal du til blodprøvekontrol forud for behandlingen på dag 8.

Vi kontrollerer din nyrefunktion, før du begynder på behandlingen og ved kontrol af dit nyretal i blodet før hver behandling. Ved tegn på påvirkning af dit nyretal foretager vi en ny nyrefunktionsundersøgelse.

Før du begynder på behandlingen og efter de første 3 behandlingsserier, får du lavet en CT-scanning af bryst- og bughule - som kontrol inden du får en operationsdato på Afdeling for Urinvejssygdomme. Vi planlægger behandling med yderligere en behandlingsserie, inden du skal opereres. 

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen. Skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste besøg i klinikken.

Redaktør