Cisplatin og Gemcitabin, behandling med (kræft i urinvejene)

Til patienter med kræft i urinvejene.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandling

Kræft i urinvejene, der enten er vokset ud til bækkenknoglerne eller har spredt sig videre ud i kroppen, behandler vi i dag med kemoterapi. Ved at behandle sygdommen Cisplatin og Gemcitabin kan 50-60% patienter opnå effekt af behandlingen.

Kemoterapien gives i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne gives i klinikken. Hver behandlingserie strækker sig over 3 uger.

  • Den første dag i hver behandlingsserie får du behandling med både Cisplatin og Gemcitabin. Det varer ca. 6 timer, fordi der skal gives en del væskebehandling før og efter Cisplatin.
  • Ugen efter skal du have Gemcitabin.
  • Herefter har du 2 ugers pause.

Bivirkninger

Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. Du vil derfor kunne opleve bivirkninger:

De mulige bivirkninger fra behandlingen kan være:

Påvirkning af knoglemarven  viser sig ved nedsat dannelse af blodceller. Det kan medføre blodmangel (svimmelhed, hovedpine og øresusen), blodplademangel (tendens til blødning) og mangel på hvide blodlegemer (tendens til infektioner). For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller i huden.

Vigtigt!

Det er vigtigt at kontakte afdelingen

  • ved feber (over 38,5)
  • blødninger.

I dagtimerne er det Afdelingens kontaktcenter, du skal kontakte og uden for dagtimerne - og i weekender og helligdage er det afdelingens læge du skal kontakte. Telefonnumrerne findes sidst i denne patientinformation.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan der opstå kvalme og opkastninger. Det er bivirkninger, vi kan behandle med kvalmestillende medicin. Medicinen udleverer vi på afdelingen.

Mundbetændelse  kan behandles med for eksempel Klorhexidin mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Diarre kan opstå mellem behandlingerne, men er som regel kortvarig.

Influenzasymptomer  feber, kulderystelser, muskelsmerter, ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i ugen efter en behandling. Det er symptomer, vi for eksempel behandler med Paracetamol.

Føleforstyrrelser i hænder eller fødder  Der kan opstå føleforstyrrelser, som kan føles som stikken, prikken eller som at gå på vat. Disse bivirkninger bliver ofte bedre inden for det første år efter behandlingens ophør, men de kan være kroniske. Hos nogle patienter kan der komme lettere hørenedsættelse eller øresusen.

Cisplatin kan give nedsættelse af nyrefunktionen. Dette forebygger vi ved at give dig rigeligt væske i forbindelse med behandlingen. Vi kontrollerer nyrefunktionen ved hjælp af nyrefunktionsundersøgelser.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, forpustethed, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine.

Endelig vil behandlingen ofte betyde, at du bliver træt og får behov for at sænke tempoet. Giv dig selv tid til at slappe af. Lad din krop fortælle dig, hvad du kan overkomme. Du vil blive nøje fulgt for udvikling af de ovennævnte bivirkninger. Vi vil give dig støttende og lindrende behandling efter behov.

Skulle du få svære eller uacceptable bivirkninger, vil vi kunne sætte dosis for behandlingen ned eller eventuelt helt afbryde den.

Opfølgning

Før hver behandlingsserie bliver du undersøgt af en læge og får taget blodprøver. Desuden skal du komme en gang om ugen til blodprøvekontrol.

Før du begynder på behandlingen og efter hver tredie behandlingsserie, vil du få foretaget CT-skanning og røntgenfotografering. Disse undersøgelser bruger vi til at finde ud af, om kemoterapien har effekt på sygdommen.

Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. Der gives oftest 6 behandlingsserier. Efter behandlingen vil den forsatte opfølgning sædvanligvis foregå på Afdelingen for Urinvejssygdomme.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen. Skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste besøg.

Redaktør