Cisplatin og Gemcitabin, behandling med (Kræftbehandling, klinik 2)

Til patienter med kræft i galdevejene med spredning.

 

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information ombehandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved kræft i galdevejene, som har spredt sig. 

Tilbagefald og/eller fremskreden kræft i galdevejene, behandles bedst med kemoterapi. Hvilken type kemoterapi vi kan tilbyde dig, afhænger af dine ønsker for behandling, kræftens genetiske sammensætning, sygdommens spredning og din helbredstilstand.

Lægens vurdering er, at vi kan tilbyde dig behandling med kemoterapi. Din behandling består af 2 stoffer: Cisplatin og Gemcitabin. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Vi giver kemoterapi for at ramme kræftcellerne forskellige steder i kroppen. Der opstår bivirkninger, fordi kroppens raske celler også reagerer på kemoterapien. Der er størst risiko for bivirkninger under behandlingen, og de kan i sjældne tilfælde være livstruende. Der kan også opstå sene bivirkninger. På trods af behandlingen er der fortsat risiko for, at din sygdom udvikler sig.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, og vi håber, at denne information kan hjælpe dig til at få overblik over behandlingen og forløbet med kemoterapi. Vi anbefaler, at dine pårørende også læser informationen.

  Kontrol inden behandling

  Samtale  I forbindelse med hver behandling taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. Det er vigtigt, at du fortæller os om eventuelle bivirkninger ved behandlingen. 

  Blodprøver  Kemoterapien kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodlegemer midlertidigt. Du skal derfor have taget blodprøver forud for hvert besøg. Prøverne skal tages, før du skal tale med en læge/sygeplejerske. Du kan få taget blodprøverne på hospitalets laboratorium senest en time før behandling eller lægekonsultation. Hvis du ønsker det, kan du få taget prøverne på et andet hospital eller laboratorium. Dette skal du aftale med lægen eller sygeplejersken.

  Behandlingen

  Behandlingen foregår i klinikken, hvor du modtager behandlingen i en blodåre. Det tager 3-4 timer. Behandlingen gives i serier, der varer 3 uger ad gangen. En serie indeholder 2 behandlinger, hvor du får behandling i uge 1 og 2, mens uge 3 er behandlingsfri. 

  Vi behandler i perioder, der varer ca. 3 måneder, hvorefter vi vurderer, hvordan det går. Hver periode består af 4 serier efterfulgt af en scanning. Efter hver scanning gør du og eventuelt din familie status over din sygdomstilstand sammen med din patientansvarlige læge. Ved disse møder planlægger I det videre forløb.

  Hvis du tåler behandlingen godt, og scanningsresultatet viser, at kemoterapien har effekt, tilbyder vi behandling i en periode på yderligere 3 måneder. Dette gentager sig, så længe du kan tåle behandlingen og har effekt af den.

  1 Serie

  Uge 1 Cisplatin og Gemcitabin 
  Uge 2 Cisplatin og Gemcitabin 
  Uge 3 Pause

  Efter ca. 3 uger møder du i klinikken med henblik på næste serie.

  Bivirkninger generelt

  Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger hos dig, og vi kan ikke udelukke andre bivirkninger end de nævnte på forhånd.

  Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. Det er dog meget vigtigt, at du holder dig i gang trods trætheden.

  Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan vi forebygge og behandle med medicin mod kvalme, som du får udleveret i klinikken.

  Nedsat appetit  Din sygdom og behandlingen kan medføre, at din appetit bliver nedsat. Du kan få råd og vejledning i klinikken, hvor vi også kan henvise dig til en diætist.

  Blodmangel, infektion og blødning  Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning.
  Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end 38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

  Diarré  Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden udleveret tabletter, der kan stoppe diarré. 

  Hud og slimhinder  Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan vi behandle med medicin. 

  Mundbetændelse  Betændelse i munden kan behandles med mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

   Hårtab  Behandlingen kan medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet. Derfor kan du få tilskud til en paryk, et tørklæde, en hue eller en kasket. I nogle tilfælde kan man også tabe håret andre steder på kroppen. Når behandlingen er afsluttet, vokser håret ud igen.

   Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes,at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

   Til mænd  Kemoterapi kan nedsætte sædkvaliteten. Hvis du ønsker det, kan du deponere sæd. Dette skal aftales og koordineres med lægen eller sygeplejersken, før du begynder på behandlingen. I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

   Til kvinder  Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen er tegn på, at du er gået i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information. 

   Specielt ved Cisplatin

   Påvirkning af nyrerne  Cisplatin kan nedsætte nyrefunktionen. Dette forebygger vi ved at give dig væske i forbindelse med behandlingen. Vi kontrollerer din nyrefunktion via blodprøverne.                                                Føleforstyrrelser  Føleforstyrrelser i hænder eller fødder kan føles som prikken, stikken, smerter, snurren eller som at gå på vat. Føleforstyrrelserne forsvinder igen, når behandlingen med Cisplatin er endeligt afsluttet.                        Påvirkning af hørelsen  Der kan opstå let hørenedsættelse eller øresusen.

   Specielt ved Gemcitabin

   Ømhed i armen under behandlingen  Mens du får behandlingen, kan der opstå ømhed i den arm, du modtager behandlingen i. Ømheden kan afhjælpes med en varmepude.
   Hudkløe og væskeophobninger  Du kan få hudkløe og væskeophobninger særligt i ben og fødder.

   Fortæl om dine bivirkninger, så vi kan behandle dem

   For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger bliver din behandling udsat eller afbrudt.

   Forholdsregler

   Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

   Vigtigt!

   Du skal kontakte afdelingen, hvis du får

   • diarré, som ikke stoppes af tabletter mod diarré indenfor 24 timer
   • feber over 38,5 grader.
   Redaktør