Cisplatin og Gemcitabin - Cisplatin gives over 2 dage, behandling med

Til patienter med kræft i blæren.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Kræft i urinvejene, der enten er vokset ud til bækkenknoglerne eller har spredt sig videre ud i kroppen, behandler vi med kemoterapi. Ved at behandle sygdommen med Cisplatin og Gemcitabin kan ca. 50% af vores patienter opnå effekt af behandlingen.

Kemoterapien gives i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne får du i klinikken. Hver behandlingserie strækker sig over 3 uger.

  • Dag 1 Den første dag får du Cisplatin. Det tager ca. 4-6 timer, fordi der skal gives en del væskebehandling både før og efter, at du får Cisplatin.
  • Dag 2 efter bliver du behandlet både med Cisplatin og Gemcitabin. Det tager ca. 5-6 timer.
  • Dag 8 skal du have Gemcitabin. Det tager ca. 1½ - 2 timer.

Herefter har du 2 ugers pause.

Bivirkninger

Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. Du vil derfor kunne opleve bivirkninger:

Mulige bivirkninger

Påvirkning af knoglemarven  Påvirkningen viser sig ved nedsat dannelse af blodceller. Det kan medføre blodmangel (svimmelhed, hovedpine og øresusen), blodplademangel (tendens til blødning) og mangel på hvide blodlegemer (tendens til infektioner). For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkødet eller i huden.

Vigtigt!

Ved feber over 38,5 grader eller blødninger er det vigtigt at kontakte afdelingen. I dagtimerne er det afdelingens kontaktcenter og uden for dagtimerne er det afdelingens læge, du skal kontakte. Telefonnumre findes på sidste side i denne patientinformation.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan der opstå kvalme og opkastninger. Det er bivirkninger, vi kan behandle med kvalmestillende medicin. Medicinen udleverer vi på afdelingen.

Mundbetændelse  Der kan opstå mundbetændelse. Den behandles med Klorhexidin mundskyllevæske eller lokalbedøvende gel.

Diarre  Der kan opstå diarre mellem behandlingerne, men den er som regel kortvarig.

Influenzasymptomer  Feber, kulderystelser, muskel-/ ledsmerter og almen sygdomsfølelse kan opstå i ugen efter en behandling. Det er symptomer, som vi blandt andet behandler med Paracetamol.

Føleforstyrrelser i hænder eller fødder  Føleforstyrrelser i hænder og fødder kan føles som stikken, prikken eller som at gå på vat. Disse bivirkninger bliver ofte bedre inden for det første år efter behandlingens ophør, men kan være kroniske.
Hos nogle patienter kan der komme lettere hørenedsættelse eller øresusen.

Cisplatin kan give nedsættelse af nyrefunktionen  Dette forebygger vi ved at give dig rigeligt med væske i forbindelse med behandlingen. Vi kontrollerer din nyrefunktion ved nyrefunktionsundersøgelser før, under og efter behandlingsforløbet.

Sjældne bivirkninger  Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, forpustethed, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine.

Træthed  Endelig vil behandlingen oftebetyde, at du bliver træt og får behov for at sænke tempoet. Giv dig selv tid til at slappe af. Lad din krop fortælle dig, hvad du kan overkomme.

Du vil blive nøje kontrolleret for udvikling af de ovennævnte bivirkninger. Vi vil give dig støttende og lindrende behandling efter behov. Skulle du få svære eller uacceptable bivirkninger, vil vi kunne sætte dosis ned eller eventuelt helt afbryde behandlingen.

Opfølgning

Før hver behandlingsserie får du taget blodprøver og taler med en læge. Desuden skal du til blodprøvekontrol forud for behandlingen på dag 8.

Før du begynder på behandlingen og efter hver tredje behandlingsserie, vil du få foretaget en CT-scanning. Disse kontroller bruger vi til at undersøge, om kemoterapien har effekt på sygdommen. Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Der gives oftest 6 behandlingsserier.

Efter behandlingen vil den forsatte kontrol sædvanligvis foregå på Afdeling for Urinvejssygdomme.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen. Skriv gerne spørgsmålene ned, så du husker at spørge ved næste besøg.

Redaktør