Cisplatin og Etoposid samtidig med strålebehandling, behandling med

Til patienter med småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lungekræft er generelt en meget alvorlig sygdom og svær at helbrede, hvis kræften ikke kan opereres væk. Behandling med en kombination af kemoterapi og strålebehandling eller strålebehandling alene kan også helbrede sygdommen.

Risikoen for tilbagefald er dog stor, og hyppige kontroller er nødvendige efterfølgende. Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling.

Behandlingsforløb

Du starter med at få din første serie kemoterapi. Derefter udføres en PET/CT-planlægnings- scanning. Den scanning afgør, om du kan modtage strålebehandlingen sideløbende med kemobehandlingen, eller om der skal lægges en anden plan for dit forløb. Strålebehandlingen begynder ved den anden serie kemoterapi. Du får i alt 4 serier kemoterapi og ca. tre ugers strålebehandling. Strålebehandlingen gives 2 gange dagligt.

Kemoterapi

Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede kemobehandling varer ca. 12 uger.

En serie=behandling i 3 dage

Hver serie starter med 3 dages behandling i klinik. Det vil sige, at du hver dag efter din behandling kan tage hjem igen.

Dag 1: På dag 1 skal du have Cisplatin og Etoposid. Begge stoffer gives i en blodåre i armen. For at beskytte dine nyrer, skal du have rigeligt væske i droppet før og efter kemoterapien. Behandlingen tager ca. 3-4 timer.

Dag 2 og 3: Du møder i ambulatoriet til behandling med Etoposid. Det tager 1-1½ time.

Dag 4: På 4. dagen skal du tage en immunstyrkende indsprøjtning i maveskindet, som du enten selv kan tage eller få en hjemmesygeplejerske til at give dig. Denne indsprøjtning gives altid i 1. serie, og hvis der er behov for det, gives den også i de efterfølgende serier.

Samtaler og undersøgelser

Dagen før hver serie, skal du have taget blodprøver og til en samtale med en læge og/ eller en sygeplejerske. Du får her mulighed til at stille spørgsmål og drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Hvis du får uacceptable bivirkninger, kan du komme ud for, at din behandling udsættes eller bliver afbrudt.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver før hver behandling. Hvis blodprøverne ikke er i orden udskydes behandlingen en uge.

Nyrefunktion

Før og imellem behandlingerne vil du få undersøgt din nyrefunktion, så vi kan sikre, at dine nyrer kan tåle behandlingen, og at du får den rigtige mængde kemoterapi. For at forebygge skade på nyrerne, skal du som tidligere nævnt have rigeligt væske i blodåren den dag, du får Cisplatin. På den måde producerer du mere urin, så dine nyrer bliver ”skyllet” godt igennem.

Røntgenundersøgelser/CT- Scanning

Effekten af behandlingen vil blive vurderet med en CT-scanning, efter at du har afsluttet strålebehandlingen og kemoterapien. Herefter vil du blive tilbudt et opfølgningsforløb med CT-scanning hver 3. måned i 2 år og derefter CT- scanning hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal følges i 5 år efter din behandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som du får udleveret. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til patientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 grader eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave, tarm og skede kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Hårtab  Behandlingen medfører, at du taber håret. Hvis du ønsker det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Påvirkning af nervesystemet  Du kan få prikken og stikken i fødder og hænder. Det forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør. Der kan opstå høretab og ringen for ørene. Hørenedsættelsen kan være en blivende skade, mens ringen for ørene ofte svinder med tiden.

Væskeophobning  Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Det kan medføre hævede ankler, vægtstigning og eventuelt forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin.

Samliv og seksualitet  Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Hvis du er generet af tørre slimhinder kan glide/eksplorationscreme afhjælpe det.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Strålebehandling

For information af strålebehandlingen, forløb, praktiske informationer samt bivirkninger og håndtering af disse, henviser vi til patientinformationen ”Langvarig strålebehandling - til patienter med lungekræft”.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion, som for eksempel:

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Redaktør