Cisplatin og Etoposid, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med Mola og Choriocarcinom.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Mola og choriocarcinom behandles primært med stofferne Methotrexat og Actinomycin-D. Denne behandling er ikke altid tilstrækkelig, og vi tilbyder derfor i disse situationer behandling med Cisplatin og Etoposid. 

Forberedelse til behandlingen

Inden behandlingen begynder, får du foretaget en ultralydsscanning af underlivet, et røntgenbillede af lungerne og blodprøver. I nogle tilfælde bliver der også foretaget scanninger af lungerne. Nyrernes funktion bliver undersøgt med en undersøgelse, der kaldes Cr-EDTA-clearance. 

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Behandlingen

Kemoterapien giver vi i en blodåre via et drop i armen. Behandlingerne gives under 5 dages indlæggelse hver 3. uge. Selve behandlingerne varer ca. 6-8 timer, fordi der skal gives en del væske før og efter kemoterapien. Normalt gives der behandling til niveauet af hormonet Humant Choriongonadotropin (HCG) er normalt, og så giver vi en serie mere. 

Mulige bivirkninger

Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. Du kan derfor få nogle af følgende bivirkninger: 

Knoglemarv  Der kan forekomme forbigående påvirkning af knoglemarven, som kan resultere i et fald i antallet af de hvide blodlegemer og blodplader, samt blodmangel. 

Et fald i antallet af de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og infektion. For få blodplader kan give næseblod, blødning fra tandkød eller huden.

Knoglemarven retter sig af sig selv, og som regel er blodprøverne normale, når man kommer til næste kemoterapi. 

Vigtigt!

  • Ved feber over 38,5 grader eller ved blødninger er det vigtigt at kontakte afdelingen. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen, hjertebanken og åndenød. Det kan blive nødvendigt med blodtransfusion. 

Kvalme og opkast  I forbindelse med behandlingen og de efterfølgende dage kan du have utilpashed med kvalme og opkastninger, men der findes i dag meget effektive behandling mod det. Tal med personalet om det. 

Slimhinder  Slimhinderne i øjne, næse, mund, svælg og tarm kan blive irriterede, og du kan få gener som mavesmerter, diarre, og ømhed i munden. Hvis symptomerne opstår, kan de behandles med medicin. 

Hår  Der forekommer udtalt hårtab i forbindelse med behandlingen, men håret vokser ud igen. Du får tilbudt en paryk, mens behandlingen står på. 

Sanser  Der kan komme føleforstyrrelser i fødder og fingerspidser. Føleforstyrrelserne vil aftage efter behandlingen, men det kan tage lang tid, før de er helt væk. Nogle får ”hvide fingre”. 

Hos nogle patienter kan der komme lettere hørenedsættelse eller øresusen. Da hørenedsættelsen og øresusen kan være permanent, er det vigtigt, at du fortæller os det, hvis du oplever disse bivirkninger. 

Nyrer  Cisplatin kan give nedsættelse af nyrefunktionen, men dette forebygges ved at give rigeligt væske samtidig med, at du får kemoterapien og ved at kontrollere nyrefunktionen med Cr-EDTA-clearance gentagne gange. 

De dage, hvor du får kemoterapi, kan den megen væske være svær for kroppen at slippe af med igen, og det er derfor ofte nødvendigt at give vanddrivende medicin for at få kropsvægten ned på det normale igen. 

Blødninger Der kan forekomme kraftig blødning fra skeden i dagene efter behandling. Det skyldes, at de syge celler bliver slået meget hurtigt ihjel, og så står der af og til et skelet af blodkar tilbage, der kan begynde at bløde. 

Det er vigtigt, at du kontakter afdelingen, hvis der forekommer blødning af større omfang end menstruationsstyrke. 

Hvis du har spredning af sygdommen til andre organer, kan der også forekomme blødning derfra, og så skal du kontakte os. 

Som en anden effekt af behandlingen kan der forekomme en stigning i niveauet af hormonet Humant Choriongonadotropin (HCG) i dagene efter behandling. Det skyldes, at de syge celler dør, og deres indhold af HCG svømmer ud i blodet. 

Under kemoterapien vil mange kvinder opleve, at menstruationerne stopper. Risikoen for dette er større, jo ældre man er. Hos langt de flest kommer menstruationerne i gang igen, og man kan blive gravid, når behandlingen er overstået. 

Det er vigtigt at beskytte sig mod graviditet under behandlingen. Du skal heller ikke blive gravid i perioden indtil 1 år efter behandlingen, da vi skal følge din sygdom med måling af HCG, som stiger ved graviditet. 

Forholdsregler under behandlingen

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Du kan omgås familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Hos nogle patienter fraråder vi dog seksuelt samkvem, hvis der er udtalt tendens til blødning.

De fleste har brug for at være sygemeldt under behandlingen og et par måneder efter. 

Opfølgning

Før hver behandlingsserie taler du med en læge og får taget blodprøver. Opfølgningen af behandlingens effekt på din sygdom foregår ved måling af HCG-niveauet i blodet. Det er sjældent nødvendigt med scanninger. 

Efter afslutning af behandlingen skal der tages blodprøver hver 14. dag i 2 måneder, derefter hver 2. måned i et år. Du behøver normalt ikke komme herind og tale med en læge, men kan få taget blodprøverne på lokalt sygehus eller hos din egen læge. Det er vigtigt, at resultatet af blodprøverne sendes herind, så vi kan følge dig. 

Når der er gået et år, må du gerne blive gravid, men du skal så bare have kontrolleret HCG-niveauet, når du har født, for at vi kan være sikker på, at HCG-niveauet bliver normalt igen.

Redaktør