Cisplatin én gang ugentligt under strålebehandling, behandling med

Til patienter med kræft i hoved-halsområdet.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige informationom behandlingen.

Du kan bruge denne information til at få et overblik over den behandling, som vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Behandlingseffekt

Du har netop fået konstateret kræft i hovedhalsområdet, og det er blevet besluttet, at du skal have strålebehandling, som er den mest effektive behandling. Flere nye internationale undersøgelser har vist, at supplerende behandling med kemoterapi (Cisplatin) kan bedre behandlingsresultaterne ved stråleterapi. Derfor har vi valgt at indføre denne behandling i Danmark.

Bivirkninger ved strålebehandling

Som du har fået fortalt, vil strålebehandlingen kunne give både akutte og sene bivirkninger.

De akutte bivirkninger opstår under behandlingen og klinger som regel af inden for et par måneder, efter du har afsluttet behandlingen.

Slimhinder  Det drejer sig først og fremmest om påvirkning af slimhinderne i mund og svælg. Slimhinderne kan blive ømme og smertefulde, og det kan medføre spiseproblemer.

De sene bivirkninger drejer sig om mundtørhed, hævede slimhinder i halsen, hævelse og øget fasthed (arvævsdannelse) på halsen og i sjældne tilfælde skader på tænder og kæbe. 

Der kan desuden opstå nedsat hørelse.

Herudover kan behandlingen med Cisplatin give en række andre bivirkninger: 

Knoglemarven  Man vil kunne få en forbigående påvirkning, som kan give blodmangel (træthed, hovedpine og forpustethed), nedsat antal hvide blodlegemer (øget risiko for feber og betændelse) og nedsat antal blodplader (tendens til småblødninger i hud og slimhinder). Ved tegn på blødning eller feber skal du altid kontakte afdelingens læger.

Hørelsen  Kan blive påvirket, men det er meget sjældent, at opfattelsen af normal tale påvirkes. I meget sjældne tilfælde kan der også opstå øresusen (tinnitus).

Nyrefunktionen  Kan blive påvirket. Derfor får du, før behandlingsstart og efter tre serier Cisplatin, foretaget en såkaldt Cr-EDTA clearance. Det er en undersøgelse af nyrernes funktion. For at forebygge nyreskader får du rigelig væske sammen med behandlingen.

Føleforstyrrelser  Mange patienter oplever føleforstyrrelser i fingre og tæer under behandlingen. Det er et udtryk for en påvirkning af nervespidserne, der som regel er forbigående, selvom den kan være længe om at forsvinde.

Kvalme og evt. opkastninger  Disse bivirkninger kan opstå de første par døgn efter behandlingen. Vi søger så vidt muligt at forebygge kvalme og eventuelle opkastninger med kvalmestillende medicin.

Strålebehandlingen skal gives 3 – 4 timer, efter at du har fået behandling med Cisplatin.

Sådan foregår behandlingen

Du får behandling med Cisplatin én gang om ugen, mens der gives strålebehandling.

I alt får du 5 til 6 behandlinger med Cisplatin. Behandlingerne foregår i klinikken, og inden selve behandlingen får du taget blodprøve. Behandlingen varer ca. 3 timer.

Bivirkningerne bliver løbende vurderet. Hvis vi skønner, at bivirkningerne er for omfattende, mindsker vi den beregnede dosis Cisplatin, eller vi ophører eventuelt helt med at behandle dig med Cisplatin.

Redaktør