Cisplatin en gang ugentligt under strålebehandling - kræft i næsesvælget, behandling med

Til patienter med kræft i næsesvælget.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, som vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i din overvejelser. 

Behandlingens effekt

Du har netop fået konstateret kræft i næsesvælget, og det er blevet besluttet, at du skal have strålebehandling, som indtil for nylig har været den mest effektive behandling. Flere nye internationale undersøgelser viser imidlertid, at supplerende behandling med kemoterapi i form af Cisplatin kan bedre behandlingsresultaterne. Derfor har vi valgt at indføre denne behandling i Danmark.

Bivirkninger ved strålebehandlingen

Som du har fået fortalt, vil strålebehandlingen kunne give både akutte og sene bivirkninger.

De akutte bivirkninger vil opstå under behandlingen og klinger som regel af inden for et par måneder, efter behandlingen er afsluttet. Det drejer sig først og fremmest om en smertefuld påvirkning af slimhinderne i mund og svælg.

De sene bivirkninger drejer sig om mundtørhed, hævede slimhinder i halsen, hævelse og øget fasthed (arvævsdannelse) på halsen, og i sjældne tilfælde skader på tænder og kæbe. Desuden kan der opstå nedsat hørelse. Udover de bivirkninger, der er forbundet med selve strålebehandlingen, kan behandlingen med Cisplatin give en række andre bivirkninger.

Bivirkninger ved behandling med Cisplatin

Der vil kunne forekomme en forbigående påvirkning af knoglemarven, som kan give blodmangel og medføre træthed, hovedpine, kortåndethed. 

Nedsat antal hvide blodlegemer, som kan give øget risiko for feber og betændelse og nedsat antal blodplader, som kan give tendens til småblødninger i hud og slimhinder.

Vigtigt!

Ved tegn på blødning eller feber skal du altid kontakte afdelingens læger.

Cisplatin kan påvirke hørelsen, men det er meget sjældent, at opfattelsen af normal tale påvirkes. I meget sjældne tilfælde kan der også opstå øresusen også kaldet tinnitus.

Nyrefunktionen kan påvirkes af Cisplatin. Du vil derfor, før behandlingens start og efter tre behandlinger med Cisplatin, få foretaget en såkaldt Crom-EDTA clearance, som er en pålidelig undersøgelse af nyrernes funktion før 1. behandling og efter 3. behandling. For at forebygge nyreskader bliver behandlingen givet med rigelig væske, både før og efter du får Cisplatin.

Mange patienter får føleforstyrrelser  i fingre og tæer under behandlingen. Det er et udtryk for en påvirkning af nervespidserne og er som regel af forbigående karakter, selvom forandringerne kan være længe om at forsvinde.

Kvalme og evt. opkastning  De første par døgn efter behandlingen kan der forekomme kvalme og evt. opkastninger. Disse bivirkninger vil vi forsøge at forebygge med kvalmestillende medicin.

Sådan foregår behandlingen

Cisplatinbehandlingerne bliver givet en gang om ugen, mens der gives udvendig strålebehandling. Der bliver givet 5-6 behandlinger med Cisplatin i alt. Inden hvert lægebesøg får du taget blodprøver. Behandlingerne foregår i klinikken og varer ca. 3 timer efterfulgt af strålebehandling. Bivirkningerne bliver løbende vurderet, og det kan ske, at vi mindsker den beregnede dosis Cisplatin eller eventuelt helt stopper med behandlingen med Cisplatin, hvis bivirkningerne er for omfattende.

Redaktør