Cisplatin, 5 Floururacil (5 FU) og Cetuximab, behandling med

Til patienter med kræft i hoved-halsområdet.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver specifikke oplysninger om kemoterapi ved kræft i hoved-halsområdet. I øvrigt henviser vi til afdelingens generelle skriftlige information om kemoterapi. Du kan bruge denne information som hjælp til at få overblik over den behandling, vi tilbyder dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Hvordan forgår behandlingen?

Behandlingen består af 3 stoffer, nemlig 
Cisplatin, 5 Floururacil (5 FU) og Cetuximab. Behandlingen gives i 3 serier. Herefter foretager vi en vurdering af behandlingens effekt på baggrund af forskellige undersøgelser, du får foretaget. Det drejer sig som regel om en CT-scanning, blodprøver og lignende.

1 serie svarer til 3 ugers behandling

De tre stoffer giver vi forskelligt. Cisplatin gives 1 gang hver 3. uge. Cetuximab gives 1 gang ugentligt, og 5 FU gives over 4 dage én gang hver 3. uge. Alle 3 former for behandling er ambulante.

  • Den 1. dag i en serie får du stoffet Cetuximab. Det giver vi i en blodåre i armen. Den første gang tager det 2 timer, de følgende gange tager det 1 time
  • På 2. dagen af en serie får du stoffet Cisplatin. Det gives Port a cath. Behandlingen tager 4-5 timer, da du skal have rigeligt med væske både før og efter behandlingen med Cisplatin af hensyn til dine nyrer
     
  • 5 FU giver vi i en blodåre i armen via en pumpe og over 4 døgn. Pumpen er bærbar, og du kan godt opholde dig hjemme, mens du får denne behandling. For at du kan få medicinen via en pumpe, er det dog nødvendigt, at du får indopereret en tynd siliconeslange i en stor blodåre under kravebenet (Port a Cath). Anlæggelsen af en Port a Cath sker inden, du begynder behandlingen med kemoterapi. Du bliver indlagt 1-2 dage. Selve indgrebet foregår med lokalbedøvelse

Blodprøver

Kemoterapi kan midlertidigt hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller. Derfor skal du have foretaget blodprøver, hver gang du får kemoterapi. Du kan komme ud for, at dine værdier i blodprøven er for lave til, at vi kan give dig behandling. Det betyder, at du så må vente med at få behandling indtil knoglemarven er kommet sig. Du kan ikke selv gøre noget for at få tallene til at stige igen. 

Bivirkninger

Bivirkninger ved Cetuximab

Allergiske reaktioner  Cetuximab er et antistof, og derfor kan der optræde allergiskereaktioner. De er i de fleste tilfælde milde. Der skal du ligge i en seng under behandling. I sjældne tilfælde kan svære allergiskereaktioner forekomme, og derfor skal du ligge ned under behandling. Hvis de opstår, vil det næsten altid være under behandlingen med Cetuximab. Symptomerne er åndenød, hæshed, kløe og udslæt. Hvis du mærker noget af dette, skal du straks kontakte personalet. For at forebygge overfølsomhedsreaktionen får du antihistamin og binyrebarkhormon inden behandlingen.

Hududslæt  En anden hyppig bivirkning ved Cetuximab er hududslæt, som kan sammenlignes med akne (bumser). Dette udslæt ses ofte ved de første behandlinger. Udslættet kommer hyppigst i ansigt, skalp, nakke og på ryg og arme. I svære tilfælde kan vi mindske dosis af Cetuximab. Sygeplejerskerne vil hjælpe dig med råd om, hvordan du kan behandle udslættet.

Bivirkninger ved Cisplatin og 5 FU

Både Cisplatin og 5 FU er stoffer, der har været brugt i mange år, og stoffernes bivirkninger er velkendte. 

Kvalme  Cisplatin er stærkt kvalmefremkaldende, men med nutidens meget effektive kvalmestillende midler, klarer de fleste patienter sig uden de store problemer.

Nyrefunktion  Cisplatin kan være skadeligt for nyrerne, derfor får du kontrolleret din nyrefunktion nøje før, under og efter behandlingerne. 

Hørelse og følesans  Cisplatin kan give nedsat hørelse og påvirkning af følesansen i fingre og tæer.

Disse bivirkninger er oftest forbigående. Bivirkningerne kan dog blive permanente ved mange behandlinger. 

Bivrkninger ved 5 FU  5 FU kan give ømhed og rødme af fodsåler og håndflader, ligesom der kan forekomme ømhed af mundslimhinden og diarre. Begge stoffer kan give påvirkning af de hvide blodlegemer mellem behandlingerne, så eventuelle infektioner kan blive mere alvorlige. I sjældne tilfælde kan 5 FU give kramper i blodkarrene i hjertet. Dette kan opleves som smerter i brystet. Hvis du får disse symptomer, skal du fortælle det til lægen. I sjældne tilfælde kan denne bivirkning medføre, at behandlingen ændres eller helt ophører.

Eventuelle forholdsregler

På grund af risiko for fosterskader får kvinder i den fødedygtige alder foretaget graviditetstest, inden vi begynder behandlingen med kemoterapi. Mænd og kvinder i den fertile alder skal anvende sikker svangerskabsforebyggelse i selve behandlingsforløbet med kemoterapi og til og med 3 måneder efter, at kemoterapien er afsluttet. Sikre svangerskabsforebyggende midler er for kvinder: spiral eller p-piller og for mænd: kondom (Sundhedsstyrelsens anvisning). Kvinder, der ammer, skal stoppe med at amme for at beskytte barnet mod kemoterapien. Affaldsstoffer fra kemoterapien udskilles gennem urin, afføring, opkast og sved. Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, når blot du overholder almindelige hygiejniske forholdsregler.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen og sygeplejersken, hvordan du har haft det i perioden mellem behandlingerne. Brug eventuelt en huskeseddel, og tag gerne en pårørende med til samtalerne på hospitalet.

Redaktør