Centralt Venekateter (Groshong) - anlæggelse og pasning

Information om hvordan et Groshong-kateter bliver anlagt, og hvordan det plejes. Ved komplikationer kontaktes afdelingen.

Her kan du læse hvordan du får lagt et Groshong kateter, og hvordan du passer det.

Hvad bliver et centralt venekateter brugt til?

Et centralt venekateter giver let adgang til blodbanen og anvendes til at give medicin, som du ikke kan få som tablet, blodprodukter, væske samt ernæringsprodukter, når der er behov for det i længere tid. Kateteret kan
desuden bruges til at tage blodprøver fra.

Det er sygeplejersken, der tager blodprøver, giver medicin og står for indgift af væsker og for at skylle kateteret. Du kan selv blive oplært i at tage blodprøver efter aftale med personalet på afdelingen.

Dagen inden du får lagt venekateter

Er du mand og har du hår på brystet, skal du dagen inden du får lagt venekateter fjerne hår på højre side af din brystkasse. Du skal fjerne hår fra midt på din brystkasse og ud til armhulen og ned til brystvorten med en el-barbermaskine.

Hvordan bliver et venekateter lagt?

Du får lagt kateteret på en undersøgelsesstue, og det foregår som regel under lokalbedøvelse. Cirka ½ time før du får lagt kateter, bliver du tilbudt en beroligende tablet. Kateteret bliver ført ind gennem et lille snit i huden på forsiden af brystet og ind i en blodåre.

Groshong-kateteret anlægges på brystkassen
Groshong kateter

Snittet i huden bliver lukket med et par sting, og selve kateteret bliver sat fast med en holdetråd. Umiddelbart efter du har fået lagt kateter, skal du have en røntgenundersøgelse, så vi kan kontrollere, at kateteret ligger korrekt.

Alle tråde bliver fjernet på den 21. dag. Herefter ligger kateteret fast.

Hvordan skal jeg forholde mig efter anlæggelsen af kateteret?

Efter 3 uger er snittene i huden som regel helet. Vi anbefaler, at du ikke udsætter såret for direkte sollys det første år.

Vi råder dig til at holde armen i ro samt undgå at løfte tunge ting de første 14 dage efter at kateteret er anlagt.

Hvordan bliver Groshongkateteret lagt, hvis jeg kommer hjemmefra?

Du skal møde til blodprøver 1 til 2 dage inden kateteret skal lægges, og blodprøverne skal være i orden, før kateteret kan lægges.

Den dag kateteret skal lægges, skal du møde i afdelingen til indlæggelse senest kl. 08.00.

Når kateteret er lagt og du har været til røntgenkontrol, kommer du tilbage til afdelingen, hvor du skal observeres for eventuel blødning i 2 timer. Hvis alt er i orden, kan du tage hjem igen.

Du skal skifte forbindingen efter 7 dage. I de første 7 dage er det vigtigt, at området omkring indstiksstedet har ro. Derfor skal kateterslangen altid være tapet til huden, så der ikke kommer træk i slangen.

Risikoen for at du får en infektion er størst, i de første dage efter kateteret er lagt. Du skal sørge for, at forbindingen er hel og den må ikke være gennemsivet af blod/sårvæske. Hvis forbindingen løsner sig eller den bliver gennemsivet af blod/sårvæske, skal du tage på hospitalet og få forbindingen skiftet. Du kan eventuelt sætte den forbinding, du har fået med hjem, henover den gamle,
inden du tager af sted, så indstiksstedet er dækket under transporten.

Hvor længe skal kateteret ligge?

Det afhænger af hvor længe du skal have behandling. Mange patienter bliver udskrevet med kateteret og fortsætter behandlingen ambulant, eventuelt i mange måneder.

Hvor ofte skal kateteret skylles igennem?

Mens du er indlagt, skyller en sygeplejerske kateteret igennem med saltvand hver gang, det er blevet brugt. Efter udskrivelsen skal du selv skylle kateteret igennem 1 gang om måneden for at sikre, at kateteret fortsat fungerer. Du bliver oplært i at skylle kateteret igennem.

Hvor ofte skal forbindingen skiftes?

Forbindingen over kateteret skal skiftes hver 7. dag. Sygeplejersken skifter din forbinding, mens du er indlagt. Du eller dine pårørende får en grundig information og oplæring, så du selv eller din pårørende kan skifte forbindingen, når du er hjemme.

Hvis du kommer hjemmefra for at få lagt kateteret og skal hjem igen om eftermiddagen, bliver du først oplært i at skifte forbinding, når du efter 7 dage møder på hospitalet til første skift af forbinding efter kateteret er lagt.

Du får udleveret materialer til at skifte forbinding og yderligere materialer bliver udleveret ved besøg på hospitalet.

Når trådene er fjernet og huden er helet, behøver du ikke længere at anvende forbinding, når du er hjemme.

Hvordan skal jeg skifte forbindingen?

Du kan se, hvordan du selv skal skifte forbinding i patientinformationen ”Vejledning til skift af forbinding over Groshong kateter/Hickman kateter”.

Hvornår skal jeg kontakte afdelingen?

Du skal kontakte afdelingen, hvis nogle af nedenstående problemer opstår, efter du er kommet hjem:

  • Tegn på infektion (rødme, hævelse, smerte, pus) omkring indstiksstedet.
  • Feber med temperatur over 38 - 38,5 °C.
  • Udsivning af sårvæske eller blod fra kateterets indstikssted.
  • Kateteret glider ud (hvis kateteret bliver hvidt, hvor det kommer ud af huden, er det måske tegn på at kateteret er begyndt at glide ud).
  • Huden bliver irriteret.
  • Hul på kateteret.

I dagtimerne skal du ringe til lægesekretæren på det telefonnummer, der står på mødekortet, og udenfor dagtimerne skal du ringe til hospitalet og bede om at komme til at tale med vagthavende læge på Afdeling for Blodsygdomme.

Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål om pasning af kateter?

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte:

Blodsygdomme, sengeafsnit 1 & 2

Telefon 38 68 39 06

Blodsygdomme, klinik 1 & 2

Telefon 38 68 91 53
Hverdage 8:00-15:00

Redaktør