Cemiplimab, behandling med

Til patienter med hudkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du har fået tilbudt behandling med Cemiplimab. Her kan du læse om

  • hvordan behandlingen foregår
  • hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen
  • hvilke bivirkninger, der kan forekomme.

Sådan virker behandlingen

Cemiplimab er immunterapi, som binder sig til immuncellerne og hjælper dit immunsystem til at angribe kræftcellerne. Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 

Behandlingens forløb

Behandlingen gives med 3 ugers mellemrum i op til 2 år, og undervejs bliver du fulgt med blodprøver og scanninger. 
Behandlingen bliver afbrudt inden de to år er gået, hvis

  • du ønsker det
  • der er svære eller uacceptable bivirkninger
  • behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom, 

Når du er færdig med behandlingsforløbet, bliver du fulgt i et kontrolforløb i klinikken.

På behandlingsdagen

Når du møder i klinikken, bliver du hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives som regel i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter, der modtager behandling. Mens du får immunterapien, sidder du i en stol. Du får anlagt et drop, så vi kan give medicinen i en blodåre. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen. 

Inden du går du hjem, får du udleveret kvalmestillende medicin og tider til næste behandling.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde.
Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Du kan få en række bivirkninger af immunterapien. Listen med bivirkninger kan virke omfattende, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne, og det er ikke alle bivirkninger, der er lige alvorlige.
Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre, og nogle kan vi forebygge, før de udvikler sig til permanente gener. 

Mange patienter oplever følgende bivirkninger

Kvalme og opkastning  Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får derfor kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.

Træthed  Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Du kan undersøge, hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.

Påvirkning af slimhinder  Påvirkning af slimhinderne i øjne, mund, mave og tarm kan give svie, ømhed og svamp i munden, ondt i maven med forstoppelse eller diarre.

Hudproblemer  Udslæt, kløe, rødme og tør hud kan forekomme.

Nogle patienter oplever følgende bivirkninger

Muskel- eller ledsmerter Der kan opstå influenzalignende muskelsmerter eller hævede led.

Immunrelateret forstyrrelse i kroppens hormondannende organer  Det kan eksempelvis være forstyrrelser i forbindelse med stofskifte eller blodsukker.

Påvirket lever eller nyrefunktion  I milde tilfælde giver det sjældent symptomer, men lever- og nyrefunktionen kontrolleres regelmæssigt ved blodprøver for at sikre, at du kan tåle behandlingen.

Nogle oplever følgende sjældne, men meget alvorlige bivirkninger

Immunreaktion i lungerne  Reaktionen viser sig ved nyopstået eller øget åndedrætsbesvær eller nyopstået eller øget smerte i brystet.

Allergisk reaktion  Mens du får behandlingen, kan du få en allergisk reaktion, der kan vise sig ved feber, lavt blodtryk, kulderystelser, rødme, hedeture, kvalme og opkastning.

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.min.medicin.dk

Vigtigt!

Kontakt os straks ved symptomer, der tyder på en immunreaktion i lungerne, som 

  • nyopstået eller øget åndedrætsbesvær
  • nyopstået eller øget smerte i brystet.

Sådan forbereder du dig

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen. Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 2 timer før lægesamtalen. Vi kontrollerer blodprøvesvarene for at se, hvordan du tåler behandlingen og for at sikre at alt er, som det skal være, for at du kan fortsætte. 

Hjemme

Brug prævention. Du kan have samleje, mens du er i behandling. Mængden af immunterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Det er ukendt om immunterapi kan skade et foster, så derfor skal du bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan muligvis påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan eventuelt henvise dig til rådgivning om fertilitet.

Mere viden

Du kan læse mere om Cemiplimab og bivirkningerne på www.minmedicin.dk

Du kan også læse mere om Cemiplimab og bivirkningerne på www.cancer.dk

Redaktør