Carboplatin og Vinorelbine, forebyggende behandling med

Til patienter, der er blevet opereret for ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformationer om kemoterapi.

Du er for nylig opereret for kræft i lungerne. Selvom du har fået fjernet hele kræftsvulsten, kan der være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får supplerende behandling med kemoterapi, som nedsætter risikoen for tilbagefald.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 4 serier kemoterapi. Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling varer ca. 3 måneder.

Du får behandlingen i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet.

I hver serie vil du få følgende behandling:

Dag 1: På dag 1 skal du have Carboplatin, som vi giver i en blodpre i armen (drop). Det tager ca. 1 time at få behandlingen. Samtidig får du udleveret Vinorelbine-tabletter til samme dag og til dag 8. Vinorelbine er en tabletbehandling, som skal opbevares i køleskabet og tages i forbindelse med et måltid.

I dagene imellem behandlingerne og i ugerne indtil næste serie, skal du ikke have nogen behandling

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen inden du møder til kemoterapi, skal du tale med en læge og /eller sygeplejerske.  Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Behandlingen vil ophøre, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Nyrefunktion

Før behandlingen starter får du undersøgt din nyrefunktion for at sikre, at dine nyrer kan tåle behandlingen, og så vi kan give dig den rette mængde kemoterapi.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver, hver gang du får kemoterapi. Hvis blodprøverne ikke er i orden dagen før din behandling, det vil sige på dag 1, så udskydes behandlingen 1 uge.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter de 4 serier kemoterapi, skal du have foretaget en CT-scanning af lungerne. Herefter vil du blive tilbudt et kontrolforløb med CT-scanning hver 3. måned i 2 år og derefter CT-scanning hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal kontrolleres i 5 år efter den forebyggende kemoterapi.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om gode kostråd. Vi henviser også til patientinformationen ” Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forstoppelse  Du kan få problemer med forstoppelse. Dette kan behandles med afføringsmiddel.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Generne kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet  I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest indenfor det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab  Behandlingen medfører sjældent hårtab, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter. Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om bivirkninger til kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Dette betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

Til kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

Redaktør