Carboplatin og Vinorelbin med samtidig langvarig strålebehandling, behandling med

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformationer om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lungekræft er generelt en meget alvorlig sygdom og svær at helbrede, hvis kræften ikke kan opereres væk. Behandling med en kombination af kemoterapi og strålebehandling eller strålebehandling alene kan dog også helbrede sygdommen i nogle tilfælde. Jo højere stråledosis, vi kan give en kræftknude, jo bedre er chancen for at komme alle kræftceller til livs.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling.

Behandlingsforløb

Du starter behandlingen med at få din første serie kemoterapi. Derefter udføres en PET/ CT planlægnings-scanning. Den scanning vil afgøre, om du kan modtage strålebehandlingen sideløbende med kemobehandlingen, eller om der skal lægges en anden plan for dit forløb. 

Strålebehandlingen begynder ca. ved den anden serie kemoterapi. Der gives i alt tre serier kemoterapi og ca. seks ugers strålebehandling.

Kemoterapien

Behandlingen består normalt af 3 serier kemoterapi. Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede kemobehandling varer ca. 3 måneder. Behandlingen får du via en blodåre i armen - og udleveret som tabletter.

Du får behandlingen i klinikken. Det vil sige, at du møder om formiddagen og kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet.

I hver serie vil du få behandlingen på følgende måde:

Dag 1: På dag 1 skal du have Carboplatin i en blodåre i armen (drop). Du får desuden udleveret Vinorelbin-tabletter til samme dag og til dag 8. Vinorelbin er en tabletbehandling som skal opbevares i køleskabet, og tages i forbindelse med et måltid. Det tager ca. 1½ time i alt.

I dagene imellem behandlingerne og i ugerne indtil næste serie, skal du ikke have nogen behandling.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen inden du møder til kemoterapi, kommer du til at tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Behandlingen stopper, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

I løbet af den tid du får strålebehandling, vil der være 2 klinik besøg hos en læge, som især vil høre til eventuelle bivirkninger ved strålebehandlingen.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget blodprøver. Hvis blodprøverne ikke er i orden på dag 1 udskydes behandlingen 1 uge.

Scanninger

6 uger efter endt strålebehandling skal du have foretaget en CT-scanning med henblik på at undersøge, om du har fået en strålebetinget lungebetændelse (strålepneumonit). Herefter tilbydes du et opfølgningsforløb med CT-scanning hver 3. måned i 2 år og derefter CT- scanning hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal følges i 5 år efter din behandling.

Bivirkninger ved kemoterapien

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til patientinformationen ”Mad under kræftsygdom og behandling”.

Forstoppelse  Kemoterapien kan give forstoppelse. Det kan behandles med medicin.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38.5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, næse, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. De gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet  I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. De gener forsvinder som oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab  Behandlingen medfører sjældent hårtab, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Nyrefunktionen  Carboplatin påvirker sjældent nyrerne og oftest kun i lettere grad. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve før hver behandling. Hvis vi får mistanke om påvirkning af din nyrefunktion udføres der en nyrefunktionsundersøgelse.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal derfor anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel som for eksempel kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at evnen til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes evnen til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes. Hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel:

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens patientinformation om bivirkninger til kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Fortæl om bivirkningerne

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det meget vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Strålebehandling

Yderligere information om strålebehandlingen, forløb, praktiske informationer og bivirkninger, kan findes i afdelingens patientinformation ”Langvarig strålebehandling til patienter med lungekræft”.

Redaktør