Carboplatin og Liposomal Doxorubicin (Caelyx), behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der ikke kan helbredes med kirurgi, kan vi forsøge at behandle med kemoterapi. Ved at behandle sygdommen med Carboplatin og Caelyx opnås effekt hos op til 80% af de patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, mens effekten er noget mindre hos de patienter, der tidligere har fået behandling med kemoterapi. 

Behandlingen

Du får Carboplatin og Caelyx i et drop i en blodåre i armen. Du får behandlingerne i klinikken, og de varer ca. 1½ time. Herefter følger 4 ugers pause. 

Før hver behandling får du en kort samtale med en læge eller en sygeplejerske, og du får taget blodprøver.

Før du begynder på behandlingen og efter hver tredje behandling, får du foretaget en CT-scanning og en måling af CA125. Disse undersøgelser foretages, for at vi kan afgøre, om kemoterapien har effekt på sygdommen. 

Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Vi giver oftest 6 behandlinger med 4 ugers mellemrum. 

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi kan skade både normale celler og kræftceller. 
Du vil derfor kunne opleve følgende bivirkninger: 

Forbigående påvirkning af knoglemarven
Du kan få forbigående påvirkning af knoglemarven, og det kan resultere i 

  • et fald i antallet af hvide blodlegemer
  • et fald i antallet af blodplader
  • blodmangel (fald i røde blodlegemer). 

Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og infektion. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Du skal kontakte afdelingen 

  • Ved feber (over 38,5) 
  • Ved blødninger.

Kvalme og opkastning  Du kan få kvalme og opkastning i forbindelse med behandlingen og i de efterfølgende dage. Du får udleveret medicin til at forebygge dette.

Hårtab  Du kan få hårtab i let grad, som ikke kræver paryk. 

Hud  Røde, hævede og ømme håndflader/fodsåler kan forekomme, og det er vigtigt, at du smører dig ind dagligt i en god, fed creme på disse områder. Der kan også komme udslæt på kroppen som f.eks. på brystet, ryggen, under armhulerne eller andre varme steder på kroppen. Udslættet kommer ofte ca 10-14 dage efter behandlingen.

Slimhinder  Dine slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, blister, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan vi behandle dem med medicin. Du kan også få ændret smagssans, så maden kan smage anderledes.

Føleforstyrrelser  Du kan opleve føleforstyrrelser i fødder og fingerspidser i forbindelse med behandlingen med Carboplatin, men de er sjældent særligt generende.

Hørenedsættelse eller øresusen  Der kan forekomme hørenedsættelse eller øresusen hos enkelte patienter.

Nedsættelse af nyrefunktionen  I sjældne tilfælde kan der forekomme nedsat nyrefunktion efter behandling med Carboplatin. 

Overfølsomhed  Allergiske reaktioner forekommer sjældent. Vi behandler overfølsomhed med medicin. Ved efterfølgende behandlinger kan vi eventuelt forbehandle med medicin for at forebygge en allergisk reaktion. 

Hjertepåvirkning  Caelyx kan muligvis give påvirkninger af hjertet, men da dosis er lav, forventer vi ikke problemer. Din hjertefunktion bliver undersøgt i forbindelse med behandlingen, så vi ved, at du kan tåle den. 

Bivirkningerne er næsten alle forbigående, dog kan vi ikke udelukke, at du kan få permanent nedsættelse af nyrefunktion, hørelse og snurren i fingre og tæer. Hjertepåvirkning kan også forekomme. Risikoen for disse bivirkninger er dog meget lille.

Du bliver nærmere informeret af lægen eller sygeplejersken, om behandlingen af de bivirkninger du har fået og mulighederne for at forebygge dem.

Under besøgene hos lægen eller sygeplejersken hver 4. uge bliver du spurgt om eventuelle bivirkninger. Dosis af behandlingen bliver reguleret ud fra blodprøverne og eventuelle bivirkninger i øvrigt. 

Opfølgning

Efter behandlingen foregår din opfølgning i vores klinik. Vi tilbyder en samtale ca. hver 4 måned. I forbindelse med opfølgningen får du typisk taget blodprøver og foretaget en CT-scanning.

Redaktør